Výstava ke 100. výročí ČSR a 25. výročí českých spolků na Slovensku

V rámci oslav stého výročí vzniku Československa a 25. výročí vzniku nejstaršího krajanského spolku na Slovensku připravil Český spolek Bratislava ve spolupráci s manžely Bachratými další, doposud nejreprezentativnější výstavu tvorby výtvarníků českého, moravského a slezského původu žijících v Bratislavě a okolí. Svoje aktivity ČSB připravuje s finančním přispěním Fondu na podporu kultúry národnostných menšín a MZV ČR.

Vernisáž tentokrát začala v přeplněném Koncertním studiu Slovenského rozhlasu, kde výstavu uvedla Mgr. Barbora Ružová ze Sekce marketingu a komunikace RTVS. Po ní předsedkyně ČSB Ing. Dagmar Večerná přivítala vystavující umělce a čestné hosty, mezi nimiž byli i Zplnomocněnec vlády SR pro národnostní menšiny László Bukovszky a Mgr. Ondřej Pometlo z Velvyslanectví ČR. V krátkosti připomenula aktivity jubilujícího krajanského spolku, jehož dvěma členkám při této příležitosti ČSB udělil čestné členství – stále aktivní spoluzakladatelce nejstaršího českého spolku na Slovensku Mgr. Martě Hrušovské a dlouholeté předsedkyni ČSB Ing. Haně Husenicové.

Následně kurátor výstavy PhDr. Bohumír Bachratý, CSc., vyzdvihl tradici podobných výstav a poděkoval všem vystavujícím autorům za jejich zájem a spolupráci na podobných prezentacích. Poté už odzněl koncert souboru Hradišťan & Jiří Pavlica s několika přídavky na závěr.

Až potom se přítomní odebrali do výstavních prostor na přízemí „pyramidy“, kde vernisáž pokračovala volnou prohlídkou s výkladem kurátora i jednotlivých umělců. Výstava, kterou finančně podpořili MZV ČR a Fond na podporu kultúry národnostných menšín a podporu jí poskytli také RTVS a Mgr. Radoslav Števčík, starosta městské části Bratislava „Staré Mesto, je v Galerii Slovenského rozhlasu přístupna až do 30. června 2018 od pondělí do pátku v čase od 12 do 17 hod. Každou středu (13., 20. a 27. června) jsou v době od 14 do 16 hod. naplánována setkání s kurátorem a vystavujícími umělci, případně dalšími hosty.

Záběry z vernisáže i ze samotné výstavy poslali Ing. Milan Klubal a Ing. Ladislav Bábíček.

(klikem na náhled snímek zvětšíte v samostatném okně)

foto: Ing. Milan Klubal foto: Ing. Milan Klubal foto: Ing. Milan Klubal foto: Ing. Milan Klubal foto: Ing. Milan Klubal foto: Ing. Milan Klubal foto: Ing. Milan Klubal

foto: Ing. Ladislav Bábíček foto: Ing. Ladislav Bábíček foto: Ing. Ladislav Bábíček foto: Ing. Ladislav Bábíček foto: Ing. Ladislav Bábíček foto: Ing. Ladislav Bábíček foto: Ing. Ladislav Bábíček foto: Ing. Ladislav Bábíček foto: Ing. Ladislav Bábíček foto: Ing. Ladislav Bábíček foto: Ing. Ladislav Bábíček foto: Ing. Ladislav Bábíček foto: Ing. Ladislav Bábíček foto: Ing. Ladislav Bábíček foto: Ing. Ladislav Bábíček foto: Ing. Ladislav Bábíček foto: Ing. Ladislav Bábíček foto: Ing. Ladislav Bábíček foto: Ing. Ladislav Bábíček foto: Ing. Ladislav Bábíček foto: Ing. Ladislav Bábíček foto: Ing. Ladislav Bábíček foto: Ing. Ladislav Bábíček foto: Ing. Ladislav Bábíček foto: Ing. Ladislav Bábíček foto: Ing. Ladislav Bábíček foto: Ing. Ladislav Bábíček foto: Ing. Ladislav Bábíček foto: Ing. Ladislav Bábíček foto: Ing. Ladislav Bábíček R. Bachratý, foto: Ing. L. Bábíček D. Buřil, foto: Ing. L. Bábíček I. Holešovský, foto: Ing. L. Bábíček D. Kaplanová, foto: Ing. L. Bábíček B. Kolčáková, foto: Ing. L. Bábíček E. B. Linhartová, foto: Ing. L. Bábíček Š. Pala, foto: Ing. L. Bábíček I. Piačka, foto: Ing. L. Bábíček M. Radev, foto: Ing. L. Bábíček Z. Šánský, foto: Ing. L. Bábíček J. Šarman, foto: Ing. L. Bábíček K. Smrčková, foto: Ing. L. Bábíček L. Snopková, foto: Ing. L. Bábíček J. Strachota, foto: Ing. L. Bábíček M. Studený, foto: Ing. L. Bábíček R. Vom, foto: Ing. L. Bábíček R. Vom, foto: Ing. L. Bábíček foto: Ing. Ladislav Bábíček foto: Ing. Ladislav Bábíček

Další informace o výstavě, katalog a odkazy na ohlasy v médiích najdete v další fotoreportáži.