logo ČSB                                   ČnS

Vítejte na informační stránce Českého spolku Bratislava

Český spolok Bratislava (ČSB) je nepolitické občanské sdružení obyvatel Slovenské republiky hlásících se k českému, moravskému a slezskému původu, jejich rodinných příslušníků a dalších sympatizantů bez ohledu na státní občanství (viz Stanovy). Pod názvem „Spolek Čechů na Slovensku" vznikl v roce 1993 (viz Z historie spolku) jako nejstarší organizace české a moravské národnostní menšiny v SR, v následujícím roce se s místními pobočkami v dalších slovenských městech transformoval na regionální organizace Českého spolku na Slovensku... (celý text O nás)

Tradiční podzimní poznávací zájezd organizuje Český spolek Bratislava v sobotu 23. září 2017 na trase Hrad Veveří a Brno .

foto: Ing. Ladislav Bábíček    Tvořivé dílny na Železné studničce
ČSB připravila na sobotu 9. září ve 14 hod. program pro děti i dospělé „Tvořivé dílny“ na téma Chraňme přírodu u klubovny Klepáč v bratislavském lesoparku Železná studnička. Přálo nám i počasí, takže můžeme akci hodnotit jako velmi zdařilou. Děti tam pod usměrňováním výtvarníků paní Evy a Radka Bachratých (členů ČSB) vyráběly draky a figurky z kaštanů a jiné ozdobné drobnosti. Na akci se zůčastilo spolu 13 dětí a s nimi 16 rodičů při sledování pěti členů výboru spolku. O tom, že byla akce živá a mile přijatá všemi zůčastněnými svedčí i fotoseriál Ing. Ladislav Bábíčka. Snímky z našich dalších aktivit najdete v naší fotogalerii.


SCCR    Pozvánky do Středočeského kraje
CzechTourism a Středočeská centrála cestovního ruchu prezentovaly v Bratislavě aktuální tipy na výlety po Středních Čechách, jako je například unikátní kostnice pod kostelem Všech svatých v Sedlci u Kutné Hory, Zábavně naučný park Mirakulum a přírodní rezervaci se stádem zubrů, divokých koní a praturů v Milovicích, největší akvapark ve střední Evropě Čestlice, Centrum řemesel a bylinné zahrady Botanicus u Lysé nad Labem, exkurzi ve Škodě Mladá Boleslav, Sázavský klášter spojený s českým patronem sv. Prokopem nebo CHKO Brdy.

   Vedl psychiatricko-neurologickou kliniku v Bratislavě
Psychiatr prof. MUDr. Stanislav Krákora (18. září 1892 Holubice u Kralup nad Vltavou - 6. července 1959 Hradec Králové) nastoupil v létě 1919 na psychiatricko-neurologickou kliniku v Bratislavě, kde se později stal klinickým asistentem. Od roku 1930 byl soukromým docentem neurologie a psychiatrie na Univerzitě Komenského. Od roku 1937 vedl kliniku do května 1939, kdy musel ze Slovenska odejít. Po válce založil psychiatrickou kliniku v Hradci Králové a publikoval spisy věnované všeobecné, dětské i forenzní psychiatrii.

Legiovlak    Legiovlak opět na Slovensku
Replika části vlaku, v jakém českoslovenští legionáři žili a bojovali na Transsibiřské magistrále v letech První světové války až do roku 1920, byla vytvořena v roce 2014 k stému výročí Velké války z podnětu Čs. obce legionářské a dalších partnerů, kteří historický Legiovlak i letos přivezou na slovenská nádraží. Legiovlak se zastaví v Žilině (1.-6.8.), Dolním Kubíně (7.-9.8.), Popradě (11.-13.8.), Medzilaborcích (15-16.8.), Humenném (18.-20.8.), Košicích (Hlavná ul., 22.8.-3.9.), Zvolenu (5.-10.9.), Nitře (12.-17.9.) a Bratislavě (Muzeum dopravy, 19.-28.9.).

prof. Miloš Tomčík    Dlouholetý předseda Kruhu přátel české kultury v Bratislavě
Literární kritik, historik a vysokoškolský pedagog prof. PhDr. Miloš Tomčík, DrSc. (19. září 1922 Ploštín u Liptovského Mikuláše – 15. října 2009 Bratislava) působil na univerzitách v Bratislavě, Praze a Bordeaux. Byl dlouholetým předsedou Kruhu přátel české kultury v Bratislavě. Několik jeho statí publikovala Česká beseda v č. 3/1996, 4/1997 nebo 10/2001.

busty v Košicích    Autor bust TGM a MRŠ v Košicích
Akademický sochař Josef Vajce (19. září 1937 Klatovy - 15. září 2011 Praha) vytvořil několik socha a plastik T. G. Masaryka. Nejznámější z nich je na Hradčanském náměstí v Praze, kde byl spoluautorm podle původního návrhu O. Španiela z roku 1931). Na Slovensku je autorem bust TGM a M. R. Štefánika v Košicích, o nichž hovořil v ČB 5/2003. Ve spolupráci s Čs. ústavem zahraničním realizoval další plastiky prvního čs. prezidenta například v Užhorodu, Petrohradu nabo v Mexiku.

V. Dvorský    Zasloužil se o současné hranice
Právník a geograf prof. JUDr. PhDr. Viktor Dvorský (22. září 1882 Praha – 26. listopadu 1960 Praha) na základě svých cest po alpských zemích a Balkánu ještě před první světovou válkou získal uznání svými studiemi o problematice hranic a je považován za zakladatele antropogeografie (zeměpis člověka). V roku 1917 publikoval studii Hranice českého území, v níž nastínil podobu přirozených hranic budoucího Československa, co předurčilo jeho účast na mírových jednáních. Z pohledu Slovenska původně navrhoval jihovýchodní hranici dokonce až u pohoří Matra, zejména zásluhou jeho odborných podkladů se nakonec podařilo prosadit jižní hranici na Dunaji od soutoku s Moravou až po ústí Ipeľu.

foto: hrad-veveri.cz    Poznávací zájezd do Brna
Tradiční podzimní poznávací zájezd ČSB se uskuteční v sobotu 23. září 2017 na trase Hrad Veveří a Brno. Odjezd je naplánován v 7 hod. z parkoviště na Šancové ul. Zájemci se mohou ještě prihlásit telefonicky na tel. č. 0908 814 880.

foto    Významný lékař a botanik let „meruôsmych“
Lékař a botanik Josef Friedrich Krzisch (24. září 1812 Strašov u Přelouče – 14. března 1875 Wiener Neustadt) po praxi ve Vídni byl v letech 1854-61 jmenován hlavním lékařem Hornonitranské župy a ředitelem nemocnice v Trnavě, na Slovensku též působil v Holíči. Zásluhy si vydobyl zejména za potlačení cholery a epidemie skvrnitého tyfu v roce 1848. Věnoval se také botanice v oblasti Malých Karpat, Liptova, Západních a Nízkých Tater. Byl spoluzakladatelem lékařskopřírodovědného spolku v Bratislavě (Pressburger Verein für Natur- und Heilkunde).

Memorial    Moravské zkušenosti pozdějšího rabína
Prešpurský rabín a židovský učenec Chatam Sófer (vl. jm. Moše Schreiber, 24. září 1762 Frankfurt nad Mohanem - 3. října 1839 Pressburg) předtím než se v roce 1806 stal rabínem náboženské obce v Bratislavě, kde také vedl i v zahraničí uznávanou školu - Ješivu, sbíral zkušenosti v několika městech tehdejší monarchie, mezi nimi také v Boskovicích, Prostějově a Strážnici.

Hudební večery    Hudební večer
Český spolek Bratislava zve v úterý 26. září 2017 v 17 hod. na Hudební večer „Trio Impression“, na němž tři absolventky VŠMU (housle, flétna, klavír) zahrají a zazpívají čs. a světové melodie klasické i populární. Kulturní a společenské akce organizujeme s finanční podporou MZV ČR a Úřadu vlády SR v rámci programu Kultura národnostních menšin 2017.

foto: AGS    Výstava českého skla
ČSB upozorňuje na výstavu uměleckého skláře a profesora VŠUP Praha Jaroslava Svobody, který od roku 1990 provozuje sklářskou huť v Karlově u Žďáru nad Sázavou. Vernisáž v K Gallery na Venturské ul. č. 8 bude v úterý 5. září v 17 hod., výstava potrvá do 27. září 2017.

KPČK    Z programu Kruhu přátel české kultury
KPČK zve členy a příznivce do Divadla Malá scéna STU, kde se ve čtvrtek 28. září uskuteční „28. ročník udeľovania národných cien za audiovizuálnu tvorbu IGRIC“ a následující den 29. září promítání oceněných filmů. Začátky obou akcí jsou určeny na 18 hod. (ale přesný čas se ještě může změnit). Podrobnější informace o aktivitách KPČK najdete v Bohemia 3/2017.

logo    Vychází Informační bulletin ČSB č. 2 / 2017
„Vážení přátelé, členky a členové Českého spolku Bratislava, milí sympatizanti. S koncem období dovolených a prázdnin Vám posíláme náš druhý letošní informační bulletin s přehledem připravovaných aktivit ve zbývajících měsících letošního roku...“. Těmito slovy začíná Informační bulletin ČSB č. 2/2017, jehož celý obsah si můžete přečíst zde.

KPČK    Z programu Kruhu přátel české kultury
KPČK zve v úterý 3. října v 16 hod. do kina Mladosť na komedii Slaměný klobouk z roku 1971 (režie: Oldřich Lipský) při příležitosti 95. výročí narození herce Miloše Kopeckého (22.8.1922 – 16.2.1996). Podrobnější informace o aktivitách KPČK najdete v Bohemia 3/2017.

foto: Ing. L. Bábíček    Výročí velké panovnice
V rámci Kulturních večerů pozval výbor ČSB v úterý 10. října 2017 opět historika Dr. Štefana Holčíka, který bude mít přednášku „Marie Terezie a Bratislava“. Začátek ve Společenském sále Csemadoku v 17 hod. Několik fotografií z předcházející přednášky v roce 2014 najdete zde.

PS    Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
V pátek 20. října a sobotu 21. října 2017 se uskuteční volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, jichž se mohou zúčastnit i občané ČR i ve zvláštních stálých volebních okrscích na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí. Buď s voličským průkazem vyžádaným v místě, kde je volič zapsán do voličského seznamu, nebo na základě zapsání do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem ČR v místě pobytu (nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, to znamená nejpozději do 10. září 2017). Podrobnější informace jsou k dispozici na internetové stránce zastupitelského úřadu, resp. MZV ČR. Státní volební komise určila losem, že všichni, kdo budou volit v zahraničí na zastupitelských úřadech, budou volit kandidáty ze Středočeského kraje. Předběžnou kandidátní listinu najdete např: na stránce idnes.cz.

foto: Ing. L. Bábíček    Výročí vzniku Československé republiky
Uctít si výročí vzniku Československé republiky se opět sejdeme s dalšími přáteli a sympatizanty v sobotu 28. října 2017 v 17 hod. u Památníku čs. vzájemnosti na Vajanského nábřeží. Fotografie z loňského 28. října najdete zde, na naší stránce jsou i fotografie z letošní jarní vzpomínky na prvního čs. prezidenta zde.

foto z pozvánky    „Zrkadlenie“ v Galerii Z
Olomoucká rodačka a členka ČSB Květoslava Fulierová ve spolupráci se Združením 4Arts a agenturou Artlines zve na svoji výstavu „Zrkadlenie“ v Galerii Z na Venturské ul. č. 9 (Zichyho palác). Výstava potrvá do 29. října 2017 a Galerie Z je otevřena od úterý do soboty v době od 13 do 18 hodin. Rozhovor s výtvarnicí si můžete přečíst v ČB č. 4/2007.

klikem zvětšit    Konference Českého spolku Bratislava
V úterý 14. listopadu 2017 se uskuteční Konference Českého spolku Bratislava. V souladu se Stanovami ČSB každé dva roky hodnotíme naši činnost a volíme výbor na další období; rádi bychom přivítali mezi námi aspoň jednoho nového člena výboru. V rámci konference vystoupí hudební skupina Geriatrio. Náš spolek vznikl v r. 1993 pod názvem Spolek Čechů na Slovensku jako první české krajanské sdružení v SR a rychle získal členy po celém Slovensku, proto v dubnu 1994 na celoslovenské Valné hromadě došlo k jeho přejmenování na Český spolek na Slovensku a transformaci místních poboček na regionální organizace. Na jaře 2005 se však ČSnS rozpadl a bratislavská RO se transformovala podruhé na samostatný spolek, zaregistrovaný 10. června 2005 a 20. září téhož roku se uskutečnila ustanovující konference (na snímku).

obal knihy    Záhady s Arnoštem Vašíčkem
V rámci Kulturních večerů připravil ČSB v úterý 28. listopadu 2017 přednášku záhadologa a spisovatele Arnošta Vašíčka s diskuzí na téma „Záhady“.

foto: Ing. L. Bábíček    Předvánoční tvořivé dílny
ČSB tradičně připravuje Tvořivé dílny pro děti i dospělé, letošní predsvátoční odpoledne se uskuteční v sobotu 2. prosince (v 15 hod.) a tentokrát budeme vyrábět dárečky např. z modelovací hmoty Fimo. Účast dětí prosíme nahlásit předem na tel. 0908 814 880 z důvodu zabezpečení výtvarného materiálu a občerstvení pro děti. Fotoreportáž Ing. Ladislava Bábíčka z loňské akce najdete zde. Naše aktivity připravujeme s finanční podporou MZV ČR a Úřadu vlády SR v rámci programu Kultura národnostních menšin 2017.

SQ    Vánoční koncert ČSB
Letošní Vánoční koncert Českého spolku Bratislava se uskuteční ve čtvrtek 7. prosince 2017 v 18 hod. v Moyzesově síni FF Univerzity Komenského na Vajanského nábřeží 12, kde vystoupí skupina Spirituál kvintet z Prahy. Kulturní a společenské akce organizujeme s finanční podporou MZV ČR a Úřadu vlády SR v rámci programu Kultura národnostních menšin 2017.

Csemadok    Rozloučení se starým rokem
Poslední Kulturní večer v tomto roce výbor ČSB tradičně zasvětil předvánočnímu společenskému setkání, spojenému s hodnocením uplynulého roku a plány aktivit na rok následující při šálku kávy nebo čaje, doplněnému videoprojekcí. Uskuteční se v úterý 12. prosince 2017 v 17 hod. ve společenském sále Csemadoku.

   
  • > > > archiv starších zpráv, pozvánek a zajímavostí
  • TOPlist

    NK ČR v dubnu 2008 vybrala tuto stránku do projektu WebArchiv.

     

    © jv 2004

              © Obsah těchto stránek lze použít výlučně s označením zdroje: cesi.sk