logo ČSB                                   ČnS

Vítejte na informační stránce Českého spolku Bratislava

Český spolok Bratislava (ČSB) je nepolitické občanské sdružení obyvatel Slovenské republiky hlásících se k českému, moravskému a slezskému původu, jejich rodinných příslušníků a dalších sympatizantů bez ohledu na státní občanství (viz Stanovy). Pod názvem „Spolek Čechů na Slovensku" vznikl v roce 1993 (viz Z historie spolku) jako nejstarší organizace české a moravské národnostní menšiny v SR, v následujícím roce se s místními pobočkami v dalších slovenských městech transformoval na regionální organizace Českého spolku na Slovensku... (celý text O nás)

slunce    Český spolek Bratislava přeje všem členům a sympatizantům příjemné prožití letních měsíců, o programu na druhé pololetí budeme informovat koncem srpna.    slunce

Zichyho palác    Stavitel z Mikulova
Stavitel Jakub Fellner (také Jakab F. de Fellenthal, 25. července 1722 Mikulov – 12. prosince 1780 Tata) tvořil převážně pro rod Esterházy a další uherskou šlechtu zejména církevní stavby na území dnešního Maďarska, několik pozoruhodných staveb však zanechal i na území dnešního Slovenska, například barokní úpravy zámečků v Bernolákově a Tomášikově, přisuzovány jsou mu také úpravy Kutscherfeldova paláce v Bratislavě (dnes velvyslanectví Francie) nebo klasicistního Zičiho (Zichy) paláce.


C. Purkyně    Zasloužil se o vznik muzea v Banské Štiavnici
Přírodovědec a geolog prof. RTDr. et RNDr. Cyril Purkyně (27. července 1862 Praha – 5. dubna 1937 Praha) byl synem malíře Karla P. a vnuk prof. MUDr. Jana Evagelisty P. Po studiích působil na mineralogicko-geologickém ústavu ČVUT, od roku 1919 inicioval vznik a byl prvním ředitelem Státního geologického ústavu. Založil soupis lomů a hlubinných vrtů v celé ČSR, zasloužil se o vznik Státního báňského muzea D. Štúra (dnes Slovenské báňské muzeum) v Banské Štiavnici.

Bývalý cukrovar Sládkovičovo    Zakladatel cukrovarnictví na Slovensku
Podnikatel a vynálezce ing. Karl Kuffner (28. července 1847 Břeclav – 12. prosince 1924 Diosek, dnes Sládkovičovo) vystudoval chemii ve Vídni a zemědělství v Mosonmagyarváru a od 23. októbra 1867 byl spoluzakladatelem a ředitelem cukrovaru Dioszegher Zuckerfabrik von Kuffner & Gutmann, Wien (rodina Gutmann pocházela z Lipníku nad Bečvou) v Diószeghu (dnes Sládkovičovo), kde přispěl několika vynálezy na zjednodušení a modernizaci pěstování a zpracování cukrové řepy, za co byl v roce 1904 povýšen do šlechtického stavu s titulem barona. Věnoval se i šlechtění nových odrůd cukrovky. V Novém Městě nad Váhom provozoval vápencový lom.

foto: ČB    Inicioval Festival sněhu ve Vysokých Tatrách
Malíř, grafik a ilustrátor Miloš Urbásek 28. července 1932 Ostrava Zábřeh – 14. července 1988 Drábsko) po krátké vojenské kariéře vystudoval VŠMU v Bratislavě a pracoval jako aranžér v Ostravě. Od roku 1964 se usadil jako svobodný umělec v Bratislavě, od roku 1970 s architektem A. Mlynarčíkem inicioval Festival sněhu ve Vysokých Tatrách.

   Vychovala řadu sólových i sborových zpěváků
Zpěvačka a hlasová pedagožka Marta Ratajová–Schimplová (28. července 1907 Benátky nad Jizerou – 2. dubna 1985 Bratislava) kromě studií přírodních věd a pedagogiky na Karlově univerzitě vystudovala sólový zpěv na konzervatoři a krátce učila na hudební škole v Praze. Od roku 1934 se usadila v Bratislavě, kde s manželem založila soukromou pěveckou školu, od 1935 vystupovala jako stálý host v SND a na Univerzitě Komenského vedla Akademický komorní vokální sbor. Po válce učila na bratislavské konzervatoři a na Univerzitě Komenského (katedra hudební vědy FF a Pedagogická fakulta).

foto: Ing. L. Bábíček    Vše nejlepší k jubileu!
Koncem července si připomínáme životní jubileum kunsthistorika PhDr. Bohumíra Bachratého, CSc. (30. července 1942 Voderady), který se věnuje pravidelné prezentaci výtvarných umělců českého a moravského původu, žijících na Slovensku – mezi největší výstavy patřily např. v září 2006 v rámci Týdne zahraničních Čechů a v listopadu 2015 v SNM. S manželkou Evou Linhartovou od přelomu tisíciletí organizují sympozia českých výtvarníků „Imprese“ v různých lokalitách Slovenska, některá ve spolupráci s českými spolky v SR, pro něž aktivně připravuje i další aktivity. Do dalších let mu ČSB přeje hodně zdraví a tvořivých sil.

foto    Spoluobjevitel Demänovské jeskyně Svobody
Učitel, sběratel lidových písní a speleolog Alois Král (30. července 1877 Senetářov – 27. února 1972 Tišnov) obdivoval aktivity Karla Absolona v Moravském krasu, co ho přivedlo k zájmu o podzemní prostory. V roce 1913 poprvé navštívil Demänovskou ledovou jeskyni, kde následně 3. srpna 1921 s místními občany pronikl přes vyschnutý ponor Demänovky do nově objevených prostor, jež nazvali Demänovská jaskyňa Slobody a jedna její část nese jméno Králova galerie. Úspěch rozhodl o přestěhování na Slovensko, kde se věnoval průzkumných prací i v Janské dolině, spolupracoval s Rudolfem Těsnohlídkem na vydání prvního průvodce po Demänové.

Legiovlak    Legiovlak opět na Slovensku
Replika části legionářského vlaku, v jakém českoslovenští legionáři bojovali na Transsibiřské magistrále v letech První světové války až do roku 1920, byla vytvořena v roce 2014 k stému výročí Velké války z podnětu Čs. obce legionářské a dalších partnerů, kteří historický Legiovlak i letos přivezou na slovenská nádraží, kde se zastaví v Žilině (1.-6.8.), Dolním Kubíně (7.-9.8.), Popradě (11.-13.8.), Medzilaborcích (15-16.8.), Humenném (18.-20.8.), Košicích (Hlavná ul., 22.8.-3.9.), Zvolenu (5.-10.9.), Nitře (12.-17.9.) a Bratislavě (Muzeum dopravy, 19.-28.9.).

J. Dvořák: Renesančný anjel z levočského oltára Majstra Pavla    Umělecké fotografie Jakuba Dvořáka
„Vždy snil o tom, že nejkrásnější fotografie, jimž věnoval více než polovinu svého krátkého života, vysvobodí z knih a nabídne je jako samostatná umělecká díla,“ napsal nám historik a spisovatel Pavel Dvořák o svém synovi Jakubovi, který letos v únoru podlehl zákeřné nemoci. Ve spolupráci s Vydavatelstvím Rak nabízí výběr snímků (z knih Stopy dávnej minulosti, Päť kníh o Bratislave a Kremnica, mesto klenotov) vytištěných ve vysoké kvalitě na unikátním papíru s tím, že výtěžek z prodeje je určen vdově autora fotografií se třemi dětmi.

foto: L. Bábíček    Zájezd do Jaroměřic n. R. a za Biblí kralickou
V sobotu 17. června 2017 Český spolek Bratislava uspořádal tradiční poznávací zájezd, tentokrát po trase Jaroměřice nad Rokytnou (zámek a zahrady) a Kralice – (Muzeum Bible Kralické). Fotografické postřehy z tohoto výletu poslal Ing. Ladislav Bábíček. Snímky z našich dalších aktivit najdete v naší fotogalerii.

foto z pozvánky    Legendární česká hračka
I když mnozí dodnes považují známé dětské hračky Igráček o kopii zahraničního vzoru, není to pravda. První typická figurka v podobě zedníka se objevila v roce 1976 a od té doby se s určitou porevoluční přestávkou v nejrůznějších podobách už nejen řemeslníků vyrábí dodnes, jak dokumentuje výstava v STM – Muzeu dopravy v Bratislavě ve spolupráci s Technickým muzeem v Brně a firmou Efko, která pro bratislavskou prezentaci připravila dvě nové verze známé postavičky určené právě pro slovenský trh: Jánošíka a Štefánika. Výstava je přístupná do 3. září 2017.

foto z pozvánky    Český a slovenský transport dizajn
Do začátku září 2017 je v STM - Muzeu dopravy v Bratislavě otevřena výstava „Český a slovenský transport dizajn škol 2017“ představující tvorbu posluchačů osmi vysokých škol z Plzně, Prahy, Brna, Zlína, Bratislavy a Košic v oblasti designu vozidel od automobilů, jízdních kol a jiné ekologické přepravy, tramvají, železničních vozidel, vlaků, zemědělských strojů nebo létajících dopravních prostředků až po vize dopravy v budoucnosti.

KPČK    Z programu Kruhu přátel české kultury
Kruh přátel české kultury zve v úterý 5. září na přednášku Dr. Čelka z Prahy na téma „80 let od úmrtí prezidenta T. G. Masaryka a jeho vztah ke Slovensku“. Začátek v 16 ve společenském sálu Csemadoku (Nám. 1. mája 10-12). Podrobnější informace o aktivitách KPČK najdete v Bohemia 3/2017.

PS    Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
V pátek 20. října a sobotu 21. října 2017 se uskuteční volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, jichž se mohou zúčastnit i občané ČR i ve zvláštních stálých volebních okrscích na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí. Buď s voličským průkazem vyžádaným v místě, kde je volič zapsán do voličského seznamu, nebo na základě zapsání do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem ČR v místě pobytu (nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, to znamená nejpozději do 10. září 2017). Podrobnější informace jsou k dispozici na internetové stránce zastupitelského úřadu, resp. MZV ČR.

První ČSR    Soutěž pro studenty „Po stopách založení ČSR“
Radio Praha - vysílání do zahraničí vypisuje soutěž pro studenty Českých škol bez hranic a studenty z krajanských spolků „Po stopách založení ČSR“ v kategoriích Text + fotografie, Audio, Video. Boje na východní i západní frontě, diplomatická jednání, aktivity nejrůznějších spolků. Zkusme zapátrat po nejrůznějších střípcích předcházejících zrození naší republiky, připomeňme si osobnosti, které přispěly k založení ČSR. Uzavírka soutěžních materiálů je 30. září 2017, příspěvky zasílejte na adresu cr@radio.cz.O případnou radu, konzultaci v otázkách zahraničně-politických vztahů, česko-slovenských vztahů, československého dobrovolného vojska (legií) i osudu konkrétních osobností spjatých se vznikem ČSR se můžete obrátit na doc. PhDr. Zlatici Zudovou-Leškovou, CSc. z Historického ústavu Akademie věd ČR (e-mail: zudova-leskova@hiu.cas.cz).

   
  • > > > archiv starších zpráv, pozvánek a zajímavostí
  • TOPlist

    NK ČR v dubnu 2008 vybrala tuto stránku do projektu WebArchiv.

     

    © jv 2004

              Obsah těchto stránek lze použít výlučně s označením zdroje: cesi.sk