logo ČSB                                   ČnS

Vítejte na informační stránce Českého spolku Bratislava

Český spolok Bratislava (ČSB) je nepolitické občanské sdružení obyvatel Slovenské republiky hlásících se k českému, moravskému a slezskému původu, jejich rodinných příslušníků a dalších sympatizantů bez ohledu na státní občanství (viz Stanovy). Pod názvem „Spolek Čechů na Slovensku" vznikl v roce 1993 (viz Z historie spolku) jako nejstarší organizace české a moravské národnostní menšiny v SR, v následujícím roce se s místními pobočkami v dalších slovenských městech transformoval na regionální organizace Českého spolku na Slovensku... (celý text O nás)

Český spolek Bratislava zve v cyklu Hudebních večerů v úterý 30. května na „České a světové hudební árie“ v podání Milady Synkové, Michaely Šebestové a Borise Prýgla.

Východní Morava    Východní Morava zve na své atrakce
Región východní Moravy patří mezi nejnavštěvovanější lokality České republiky, zvláště pro obyvatele SR, uvedli na prezentaci v Bratislavě zástupci Zlínského kraje a několika jeho nejznámějších destinací. Nejvyhledávanější jsou tradičně ZOO ve Zlíně-Lešné, hrad Buchlov a na třetím místě Valašské muzeum v přírodě, letos úzce propojené s oslavami 750 let Rožnova pod Radhoštěm (vyvrcholí 5.-9.7.). K dalším lákadlům letošní sezóny patří například poslední květnový víkend tradiční Jízda králů ve Vlčnově nebo Moravia Qualivo Food Festival v areálu bývalého františkánského kláštera a nyní hotelu Octárna v Korměříži, dále Cyrilometodějské putování, zpřístupněné vzácné sakrální památky, slavnosti česneku v Buchlovicích (29.7.), Slovácké slavnosti vína a uměleckých památek (9.-10.9.) nebo Karlovský gastrofestival ve Velkých Karlovicích (7.-8-10.). Původní Baťovo ševcovské muzeum nebo Novou expozici 70 let nejslavnější cesty J. Hanzelky a M. Zikmunda nabízí Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně a speciální program i pro seniory čtvrté nejnavštěvovanější lázně v ČR v Luhačovicích.


foto: ČB    Sny a realita keramiky
Keramička a restaurátorka Gabriela Luptáková (27. května 1947 Liberec) po studiích na VŠUP v Praze odešla s manželem do Bratislavy, kde pracovala nejdříve jako restaurátorka v Městském muzeu, dlouhá léta však zasvětila výuce mladých výtvarníků na Škole uměleckého průmyslu (později přejmenované na Školu užitkového výtvarnictví).

Hudební večery    České a světové hudební árie
V rámci cyklu Hudebních večerů organizuje Český spolek Bratislava v úterý 30. května program „České a světové hudební árie“ v podání Milady Synkové, Michaely Šebestové a Borise Prýgla.

foto z pozvánky    Pozvánka na výstavu 3x3
Výtvarnice Eva B. Linhartová zve na výstavu pastelů, grafiky a skla „Tri x trois“, na níž se kromě ní představí svými díly také Drahomír Prihel a Juraj Šufliarsky. Vernisáž se uskuteční ve středu 10. května v 17 hod. v Pálffyho paláci na Zámocké ul. 47, která je přístupna od pondělí do pátku v době od 14. do 17. hodiny. Výstava potrvá do konce května.

KPČK    Z programu Kruhu přátel české kultury
Kruh přátel české kultury zve v úterý 6. června v 16 hodin do kina Mladosť na komedii Provdám svou ženu z roku 1941 (režie: Miroslav Cikán) při příležitosti výročí Vlasty Buriana (9.4.1891-31.1.1962). Podrobnější informace o aktivitách KPČK najdete v Bohemia 2/2017.

foto: uniba.sk    Vychoval nejstarší generaci slovenských muzikologů
Hudební muzeum SNM a Etnologický ústav Akademie věd ČR připravily výstavu o knězi, pedagogu a hudebnímu vědci prof. PhDr. Dobroslavu Orelovi (15. prosince 1870 Ronov nad Doubravou – 18. února 1942 Praha), který byl v letech 1921 až 1938 profesorem církevní hudební vědy Katolické bohoslovecké a Filozofické fakulty v Bratislavě, mezi prvními zpracoval slovenské hudební prameny, věnoval se i sběru a výzkumu slovenských lidových písní. Krátce vykonával i funkce děkana fakulty a rektora Univerzity Komenského, na níž založil Akademický pěvecký sbor. Na Slovensko přijel poprvé v roce 1919, kdy byl pověřen péčí o kostelní archivy a varhany po celé ČSR. V jakých podmínkách začínal, svědčí zmínka v dopise příteli dr. A. Kolískovi: „Byl jsem strašný osel, že jsem se dal svést k Bratislavě z Prahy.” Výstava v Brämerově kúrii na Žižkově ul. je přístupná do 9. června 2017 každý den kromě pondělí od 10 do 17 hod.

foto: NPÚ/CzechTourism/L.Renner    Poznávací zájezd v červnu 2017
V sobotu 17. června 2017 ČSB organizuje tradiční poznávací zájezd, tentokrát po trase Jaroměřice nad Rokytnou (zámek a zahrady) a Kralice – (Muzeum Bible Kralické). Příspěvek účastníka budeme vybírat na Kulturním večeru 25. dubna 2017, v případě volných míst v autobuse se lze ještě přihlásit a zaplatit na Hudebním večeru 30. května.

SND    Podíl českých umělců na budování opery SND
V rámci Kulturních večerů zve Český spolek Bratislava v úterý 27. června v 17 hod. (v sále csemadoku) na přednášku Dr. J. Blaha o podílu českých umělců na budování opery Slovenského národního divadla.

VSW    Nabídka z Vídně pro malé školáky
Ředitelka Veselé školy ve Vídni Ivana Brožová prostřednictvím velvyslanectví ČR v Bratislavě nabízí „českým dětem v Bratislavě, respektive na Slovensku, výuku češtiny v naší škole. Ať už na základě víkendových návštěv, nebo díky skypu, přes který může výuka také probíhat.“ Jak dále uvádí, „příspěvková organizace s doložkou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR ...je česká škola, která poskytuje výuku českého jazyka a českých reálií dětem žijícím ve Vídni, potažmo Rakousku... Děti v naší škole absolvují řádnou školní docházku jako ve škole v ČR a nespornou výhodou je, že ... nemusí vykonávat žádné další zkoušky a vzdělání je jim uznáno.“

foto z pozvánky    Legendární česká hračka
I když mnozí dodnes považují známé dětské hračky Igráček o kopii zahraničního vzoru, není to pravda. První typická figurka v podobě zedníka se objevila v roce 1976 a od té doby se s určitou porevoluční přestávkou v nejrůznějších podobách už nejen řemeslníků vyrábí dodnes, jak dokumentuje výstava v STM – Muzeu dopravy v Bratislavě ve spolupráci s Technickým muzeem v Brně a firmou Efko, která pro bratislavskou prezentaci připravila dvě nové verze známé postavičky určené právě pro slovenský trh: Jánošíka a Štefánika. Výstava je přístupná do 3. září 2017.

foto z pozvánky    Český a slovenský transport dizajn“
Do začátku září 2017 je v STM - Muzeu dopravy v Bratislavě otevřena výstava „Český a slovenský transport dizajn škol 2017“ představující tvorbu posluchačů osmi vysokých škol z Plzně, Prahy, Brna, Zlína, Bratislavy a Košic v oblasti designu vozidel od automobilů, jízdních kol a jiné ekologické přepravy, tramvají, železničních vozidel, vlaků, zemědělských strojů nebo létajících dopravních prostředků až po vize dopravy v budoucnosti.

První ČSR    Soutěž pro studenty „Po stopách založení ČSR“
Radio Praha - vysílání do zahraničí vypisuje soutěž pro studenty Českých škol bez hranic a studenty z krajanských spolků „Po stopách založení ČSR“ v kategoriích Text + fotografie, Audio, Video. Boje na východní i západní frontě, diplomatická jednání, aktivity nejrůznějších spolků. Zkusme zapátrat po nejrůznějších střípcích předcházejících zrození naší republiky, připomeňme si osobnosti, které přispěly k založení ČSR. Uzavírka soutěžních materiálů je 30. září 2017, příspěvky zasílejte na adresu cr@radio.cz.O případnou radu, konzultaci v otázkách zahraničně-politických vztahů, česko-slovenských vztahů, československého dobrovolného vojska (legií) i osudu konkrétních osobností spjatých se vznikem ČSR se můžete obrátit na doc. PhDr. Zlatici Zudovou-Leškovou, CSc. z Historického ústavu Akademie věd ČR (e-mail: zudova-leskova@hiu.cas.cz).

foto: Ing. L. Bábíček    Tvořivé dílny před Velikonocemi
Český spolek Bratislava připravil ve spolupráci s výtvarnicí Evou Linhartovou Bachratou v sobotu 8. dubna 2017 tradiční předsváteční Tvořivé dílny pro děti i dospělé. Ing. Ladislav Bábíček poslal své fotografické postřehy. Fotosnímky z našich dalších aktivit najdete v naší fotogalerii.

   
  • > > > archiv starších zpráv, pozvánek a zajímavostí
  • TOPlist

    NK ČR v dubnu 2008 vybrala tuto stránku do projektu WebArchiv.

     

    © jv 2004

              Obsah těchto stránek lze použít výlučně s označením zdroje: cesi.sk