logo ČSB                                   ČnS

Vítejte na informační stránce Českého spolku Bratislava

Český spolok Bratislava (ČSB) je nepolitické občanské sdružení obyvatel Slovenské republiky hlásících se k českému, moravskému a slezskému původu, jejich rodinných příslušníků a dalších sympatizantů bez ohledu na státní občanství (viz Stanovy). Pod názvem „Spolek Čechů na Slovensku" vznikl v roce 1993 (viz Z historie spolku) jako nejstarší organizace české a moravské národnostní menšiny v SR, v následujícím roce se s místními pobočkami v dalších slovenských městech transformoval na regionální organizace Českého spolku na Slovensku... (celý text O nás)

Český spolek Bratislava zve v úterý 27. června na přednášku Dr. Jaroslava Blaha o podílu českých umělců na budování opery Slovenského národního divadla.

PS    Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
V pátek 20. října a sobotu 21. října 2017 se uskuteční volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, jichž se mohou zúčastnit i občané ČR i ve zvláštních stálých volebních okrscích na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí. Buď s voličským průkazem vyžádaným v místě, kde je volič zapsán do voličského seznamu, nebo na základě zapsání do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem ČR v místě pobytu (nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, to znamená nejpozději do 10. září 2017). Podrobnější informace jsou k dispozici na internetové stránce zastupitelského úřadu, resp. MZV ČR.


obálka knihy    Nejvýznamnější prvorepublikový propagátor Tater
Redaktor a vydavatel Alois Chytil (21. června 1877 Kurovice u Tlumačova – 1949 Praha) se proslavil vydávváním adresářů a příruček. V roce 1919 navštívil se skupinou umělců a sportovců Vysoké Tatry a s nimi navrhl přejmenování maďarských názvů do češětiny a slovenštiny, mezi jinými trasu ze Štrbského Plesa do Javoriny pojmenovali Cesta Slobody. S cílem propagovat Tatry formou turistických prospektů, pohlednic, fotografických knih a dalších tiskovin se usadil na Štrbském plese a později v Horním Smokovci, kde od roku 1925 vydával časopis Z Tater a slovenských lázní. Po roce 1938 musel Slovensko opustit, sbírky z jeho pozůstalosti jsou v muzeích v Tatranské Lomnici a Popradu.

V. Balthasar    Mapoval přírodní hodnoty jižního Slovenska
Muzikolog, zoolog a historik umění PhDr. RNDr. Vladimír Balthasar (21. června 1897 Praha – 10. listopadu 1978 Praha) byl v letech 1933-39 kustodem Slovenského vlastivědného muzea, 1935-39 působil na Lékařské fakultě UKo v Bratislavě, autor studií o hmyzu a ptácích ve slovenském Podunají, konzervoval přírodní památky v lokalitách Šamorín, Dunajská Streda, Komárno, Stará Ďala (Hurbanovo) a Parkan (Štúrovo). Jeho sbírka hmyzu obohatila pražské Národní muzeum. V roce 1939 musel ze Slovenska odejít a ve Zlíně vybudoval přírodovědné muzeum.

obal knihy    Průvodce Tatrami
První pětisvazkový český horolezecký průvodce Vysokými Tatrami napsal (spolu s Janem Gellnerem) brněnský právník a nadšený horolezec František Kroutil (22. června 1907 Bučovice – 8. února 1987. Napsal také příručky pro horolezce a řadu článků s tatranskou horolezeckou tematikou.

Dukla    Návratu do vlasti se nedožil
Redaktor, hudební skladatel a dirigent Vít Nejedlý (22. června 1912 Praha – 2. ledna 1945 ve vojenské nemocnici u polského Krosna, s dalšími je mu věnována pamětní deska na Dukelském památníku) v roce 1939 emigroval do Moskvy, kde se uplatnil jako dirigent a hudební redaktor. 19. května 1943 byl jmenován velitelem Hudební čety 1. československé samostatné brigády v SSSR. Zemřel v závěru karpatsko-dukelské operace na následky břišního tyfu.

Trnava    Husité v Trnavě
V převlečení za kupce, kteří přijeli na výroční trh, lstí obsadilo 24. června 1432 husitské vojsko Trnavu, a ta se stala na několik let jejich opěrným bodem při nájezdech do okolí. Spanilá rejsa do Uher znamenala obsazení Skalice, dále Žiliny až po Kežmarok. V srpnu 1433 archívy zaznamenaly neúspěšné jednání uherské šlechty s Blažkem z Borotína od odsunu husitů z Trnavy, k tomu však došlo až v roce 1435, přitom z vyrabovaného města zmizely i drahé sakrální předměty z kostelů a také městské listiny.

foto: Supraphon    Hvězda s pěticí bratislavských lyr
Zpěvačka a herečka Helena Vondráčková (24. června 1947 Praha) je držitelkou pěti ocenění z festivalů Bratislavská lyra. Zlatou si odvezla v roce 1974 za píseň „Malovaný džbánku“ (Jindřich Brabec / Jiří Aplt). Kromě toho čtyřikrát získala stříbrnou lyru, a to v letech 1966 za duet s Martou Kubišovou „Oh, baby, baby“ (Bohuslav Ondráček / Jan Schneider), 1968 s Waldemarem Matuškou „To se nikdo nedoví“ (Zdeněk Marat / Zdeněk Borovec) a 1975 za píseň „Láska zůstává dál“ (Jiří Vondráček).

   Učitel, prozaik a dramatik
Učitel, prozaik a dramatik Ivo Gajdoš (vl. jménem Jaroslav Jahelka, 25. června 1887 Pouchov, dnes část Hradce Králové – 27. listopadu 1930 Trnava) po ukončení Učitelského ústavu v Jičíně působil od 1907 na různých měšťanských školách, od roku 1919 v Bytči, Malackách, Senci a Trnavě. Spoluautor učebnic psal také básně, prózy i divadelní hry určené zejména mládeži, např. Rozprávky devínskeho havrana nebo veselohra se zpěvy a tanci Zlatý kvet z Tatranskej doliny.

SND    Podíl českých umělců na budování opery SND
V rámci Kulturních večerů zve Český spolek Bratislava v úterý 27. června v 17 hod. (v sále Csemadoku) na přednášku Dr. J. Blaha o podílu českých umělců na budování opery Slovenského národního divadla.

KPČK    Z programu Kruhu přátel české kultury
Kruh přátel české kultury zve v úterý 27. června v 16 hodin do kina Mladosť na hudební komedii Fantom Morrisvillu z roku 1966 při příležitosti výročí režiséra Bořivoja Zemana (6.3.1912-23.12.1991). Podrobnější informace o aktivitách KPČK najdete v Bohemia 2/2017.

foto: L. Bábíček    České a světové árie
V rámci pravidelných Hudebních večerů připravil výbor ČSB ve spolupráci s paní Miladou Synkovou na poslední květnové úterý vystoupení mladých sólistů, hostujících i v Opeře SND. Za jejího klavírního doprovodu i průvodního slova Michaela Šebestová a Boris Prýgl přednesli program sestavený z písní a operních árií zejména české, ale i světové klasiky. Atmosféru programu, který uvedla předsedkyně ČSB Ing. Dagmar Večerná, zachytili Ing. Ladislav Bábíček a Ing. Milan Klubal. Snímky z našich dalších aktivit najdete v naší fotogalerii.

foto z pozvánky    Legendární česká hračka
I když mnozí dodnes považují známé dětské hračky Igráček o kopii zahraničního vzoru, není to pravda. První typická figurka v podobě zedníka se objevila v roce 1976 a od té doby se s určitou porevoluční přestávkou v nejrůznějších podobách už nejen řemeslníků vyrábí dodnes, jak dokumentuje výstava v STM – Muzeu dopravy v Bratislavě ve spolupráci s Technickým muzeem v Brně a firmou Efko, která pro bratislavskou prezentaci připravila dvě nové verze známé postavičky určené právě pro slovenský trh: Jánošíka a Štefánika. Výstava je přístupná do 3. září 2017.

foto z pozvánky    Český a slovenský transport dizajn“
Do začátku září 2017 je v STM - Muzeu dopravy v Bratislavě otevřena výstava „Český a slovenský transport dizajn škol 2017“ představující tvorbu posluchačů osmi vysokých škol z Plzně, Prahy, Brna, Zlína, Bratislavy a Košic v oblasti designu vozidel od automobilů, jízdních kol a jiné ekologické přepravy, tramvají, železničních vozidel, vlaků, zemědělských strojů nebo létajících dopravních prostředků až po vize dopravy v budoucnosti.

První ČSR    Soutěž pro studenty „Po stopách založení ČSR“
Radio Praha - vysílání do zahraničí vypisuje soutěž pro studenty Českých škol bez hranic a studenty z krajanských spolků „Po stopách založení ČSR“ v kategoriích Text + fotografie, Audio, Video. Boje na východní i západní frontě, diplomatická jednání, aktivity nejrůznějších spolků. Zkusme zapátrat po nejrůznějších střípcích předcházejících zrození naší republiky, připomeňme si osobnosti, které přispěly k založení ČSR. Uzavírka soutěžních materiálů je 30. září 2017, příspěvky zasílejte na adresu cr@radio.cz.O případnou radu, konzultaci v otázkách zahraničně-politických vztahů, česko-slovenských vztahů, československého dobrovolného vojska (legií) i osudu konkrétních osobností spjatých se vznikem ČSR se můžete obrátit na doc. PhDr. Zlatici Zudovou-Leškovou, CSc. z Historického ústavu Akademie věd ČR (e-mail: zudova-leskova@hiu.cas.cz).

   
  • > > > archiv starších zpráv, pozvánek a zajímavostí
  • TOPlist

    NK ČR v dubnu 2008 vybrala tuto stránku do projektu WebArchiv.

     

    © jv 2004

              Obsah těchto stránek lze použít výlučně s označením zdroje: cesi.sk