Československá Bratislava 1918 – 1938

Na úterý 13. listopadu připravil ČSB v rámci Kulturních večerů přednášku na téma „Československá Bratislava 1918-1939“. Hostem byl PhDr. Daniel Luther, CSc. z Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV, kterého v úvodě přivítala místopředsedkyně ČSB Ing. Hana Husenicová. Přednáška o vývoji města a jeho obyvatel od vyhlášení ČSR až do konce 30. let, pokračovala ještě otázkami přítomných. Atmosféru večera přibližují fotografie Ing. Ladislava Bábíčka.

V rámci diskuse se přihlásil také Ing. Milan Štetina, který přednášejícího doplnil několika zajímavostmi ze života svých předků v meziválečné Bratislavě, zejména dědečka Bedřicha Pokorného, jenž byl ředitelem gymnázia v Bratislavě na Grösslingově ul. Část ze svých zápisků o předcích své rodiny poskytl na zveřejnění na portálu cesi.sk (pdf soubor okolo 10 MB).

(klikem na náhled snímek zvětšíte v samostatném okně)

foto: Ing. L. Bábíček foto: Ing. L. Bábíček foto: Ing. L. Bábíček Ing. M. Štetina, foto: Ing. L. Bábíček foto: Ing. L. Bábíček foto: Ing. L. Bábíček foto: Ing. L. Bábíček foto: Ing. L. Bábíček foto: Ing. L. Bábíček foto: Ing. L. Bábíček