Konference Českého spolku Bratislava

V úterý 26. listopadu sešli členové Českého spolku Bratislava na Konferenci, která je podle Stanov ČSB nejvyšším orgánem spolku a schází se jednou za dva roky, aby zhodnotila uplynulé období (viz zpráva) a schválila orgány spolku a hlavní směry činnosti na další období. Na úvod předsedkyně spolku Ing. Večerná uvedla sopranistku Jakubu Šeniglovou, která za klavírního doprovodu prof. Anikó Patkoló zazpívala několik písní a operetních árií A. Dvořáka, F. Lista a dalších. Při této příležitosti odevzdala dokument o Čestném členství organizátorce hudebních programů a bývalé člence SND p. Jarmile Smyčkové za její dlouholetou práci ve spolku. Tyto a další fotografické postřehy z jednání konference poskytl Ing. Ladislav Bábíček.
(jv)

(klikem na náhled snímky zvětšíte v samostatném okně)

foto: Ing. L. Bábíček foto: Ing. L. Bábíček foto: Ing. L. Bábíček foto: Ing. L. Bábíček foto: Ing. L. Bábíček foto: Ing. L. Bábíček foto: Ing. L. Bábíček foto: Ing. L. Bábíček foto: Ing. L. Bábíček foto: Ing. L. Bábíček foto: Ing. L. Bábíček foto: Ing. L. Bábíček foto: Ing. L. Bábíček foto: Ing. L. Bábíček foto: Ing. L. Bábíček foto: Ing. L. Bábíček foto: Ing. L. Bábíček foto: Ing. L. Bábíček foto: Ing. L. Bábíček foto: Ing. L. Bábíček foto: Ing. L. Bábíček foto: Ing. L. Bábíček foto: Ing. L. Bábíček foto: Ing. L. Bábíček foto: Ing. L. Bábíček foto: Ing. L. Bábíček foto: Ing. L. Bábíček foto: Ing. L. Bábíček foto: Ing. L. Bábíček foto: Ing. L. Bábíček foto: Ing. L. Bábíček foto: Ing. L. Bábíček foto: Ing. L. Bábíček foto: Ing. L. Bábíček foto: Ing. L. Bábíček foto: Ing. L. Bábíček foto: Ing. L. Bábíček