Po stopách TGM ve Vídni

Informace o připravovaném pojmenování náměstíčka před Slovenským národním muzeem jménem prvního československého prezidenta vyvolala mezi krajany velký zájem. Připomeňme, že změnu části Vajanského nábřeží na Náměstí T. G. Masaryka schválilo Místní zastupitelství městské části Bratislava – Staré Město ještě 22. května 2018. Následně 7. února 2019 byl tento návrh schválen i Městským zastupitelstvím Hlavního města Bratislavy s účinností od 15. června 2019.

Těm, kdo toto hlasování podpořili, patří samozřejmě velké poděkování všech krajanů a sympatizantů společného státu, stejně jako těm, kdo prosadili umístění sochy prvního československého prezidenta na tomto místě (stalo se tak v říjnu 2010) poté co z Památníku česko-slovenské vzájemnosti (odhaleného ještě v roce 1988) byl koncem února 2009 sejmuta socha lva držícího štít s čs. státním znakem, aby se od května téhož roku stala součástí obnoveného památníku M. R. Štefánika na nábřeží nové čtvrti Eurovea. Do té doby Bratislava neměla žádné místo, připomínající významného filozofa a štátníka, jehož uznávají i daleko za hranicemi. Chceme-li se o něm dozvědět více, musíme vycestovat přibližně sto kilometrů severním směrem do jeho rodiště – do Muzea T. G. Masaryka v Hodoníně.

My jsme na jarní výlet zvolili jinou trasu a vydali jsme se po stopách TGM o něco blíže na západ do rakouského hlavního města Vídně, kde pobyt našeho velkého krajana připomíná hned několik pamětních míst a stručný itinerář neobvyklé procházky historickým centrem bývalé metropole habsburské monarchie nabízíme i čtenáři těchto řádků (za případné další tipy na doplnění tohoto článku předem děkujeme).

Začínáme v sousedství Městského parku (stanice metra Stadtpark), kde se v sousedství monumentálního pomníku Ludwiga van Beethovena a oproti Vídeňské koncertní síně nachází monumentální budova Akademického gymnázia, kde v roce 1872 mladý Tomáš Masaryk skládal maturitu. Připomeňme, že do Vídně přišel po konfliktu na brněnském gymnaziu, kde odmítal chodit na zpověď. Naštěstí se ho zastal tehdejší policejní prezident Anton Ritter La Monnier, v jehož rodině mladý Tomáš žil jako vychovatel jeho syna, který byl právě přeložen do Vídně. Mimochodem jen pár metrů před pamětní deskou odhalenou na budově gymnázia v roce 2005 je pomník hořovického rodáka –varhaníka, hudebního skladatele a uznávaného pedagoga Josefa Labora.

(klikem na náhled snímek zvětšíte v samostatném okně)

foto: Ing. M. Výborná foto: J. Výborný foto: J. Výborný foto: J. Výborný foto: J. Výborný foto: J. Výborný foto: J. Výborný
Po maturitě mladý Tomáš ve věku 22 let nastoupil na univerzitu studovat filologii, stále více se však seznamuje s různými filozofickými a politickými proudy, jimž se studentský život ve Vídni nevyhýbá, spíše naopak. Stává se členem Českého akademického spolku, v roce 1874–1875 dokonce byl jeho starostou. Zlomový byl pro něj následující rok 1873, kdy ve Vídni zemřel během vojenské služby jeho mladší bratr Martin, od to doby se stále více ponořuje do filozofických úvah, jež vyústí do rozhodnutí pokračovat ve studiu na univerzitě v Lipsku, kde – jak je známo – se seznámí se svou budoucí manželkou. V areálu původní vídeňské Univerzity v sousedství historické radnice (stanice metra Schottenring nebo Rathaus) se údajně na Arkádovém nádvoří (Arkadenhof) nachází busta profesora Masaryka, odhalená v roce 1996 (po diskusi, zda se vůbec hodí vzdávat úctu tomu, kdo rozbil rakouskou monarchii, nakonec prý nad politickou kritikou převládlo akademické stanovisko). Žel, v době naší návštěvy v neděli byl areál uzavřen, takže máme důvod se tam ještě vrátit a fotografie snad doplníme jindy…

Třetí zastávkou je Peterské náměstí nedaleko Svatoštěpánské katedrály (stanice metra Stephanplatz, dále ulicí Graben vždy plné turistů a obchodů luxusních značek). Nevelkému náměstí dominuje barokní chrám svatého Petra s okrouhlou kopulí a bez většího pátrání na rohu jednoho z domů upoutá hledaná pamětní tabule, odhalená údajně ještě v roce 1982, která nepotřebuje další komentář.

foto: J. Výborný foto: J. Výborný foto: J. Výborný foto: Ing. M. Výborná foto: Ing. M. Výborná Slovenská kartografia 1988
Jiří Výborný

Foto: Ing. Martina Výborná a autor

Mapa: Slovenská kartografia Bratislava 1988.