Vzpomínka na T. G. Masaryka

Jen nevelké množství krajanů a veřejnosti si přišlo 7. března 2020 uctít památku prvního československého prezidenta k jeho pomníku na Náměstí T. G. Masaryka v Bratislavě, a to přestože byla sobota a že organizátoři – Městská část Bratislava – Staré Město a Velvyslanectví ČR – slíbili rozšíření programu o vystoupení pěvěckého sboru. I mnozí z přicházejících se pro jistotu ubezpečovali, zda vzpomínkové shromáždění nebylo z důvodu preventivních epidemiologických opatření zrušeno. Přítomné tradičně přivítala dechovka Bílovčanka. Mikrofonu se tentokrát ujal Ing. Ernest Huska z odboru kultury Starého Města, který jako prvním dal slovo velvyslanci Tomáši Tuhému a starostce Starého Města Ing. arch. Zuzaně Aufrichtové. Po té vystoupili tradiční řečníci poslanec NR SR Peter Osuský, podpředseda Občanské konzervativní strany Juraj Petrovič a za krajany tajemník Českého spolku Bratislava Jiří Výborný. Zvláštní pozornosti se v jejich projevech dostalo přítomnému bývalému starostovi Starého Města Ing. arch. Andreji Petrekovi, který se výrazně zasloužil o osazení sochy T. G. Masaryka před deseti lety. Následovalo kladení kytic za zpěvu přítomného sboru Církevní konzervatoře z Bratislavy. Vzpomínkové shromáždění tradičně ukončila československá hymna. Atmosféru setkání zachytil na svých fotografiích Ing. Ladislav Bábíček.
(jv)
foto: Ing. Ladislav Bábíček

(klikem na náhled snímky zvětšíte v samostatném okně)

foto: Ing. L. Bábíček foto: Ing. L. Bábíček foto: Ing. L. Bábíček foto: Ing. L. Bábíček foto: Ing. L. Bábíček foto: Ing. L. Bábíček foto: Ing. L. Bábíček foto: Ing. L. Bábíček foto: Ing. L. Bábíček foto: Ing. L. Bábíček foto: Ing. L. Bábíček foto: Ing. L. Bábíček foto: Ing. L. Bábíček foto: Ing. L. Bábíček foto: Ing. L. Bábíček foto: Ing. L. Bábíček foto: Ing. L. Bábíček foto: Ing. L. Bábíček foto: Ing. L. Bábíček foto: Ing. L. Bábíček foto: Ing. L. Bábíček foto: Ing. L. Bábíček foto: Ing. L. Bábíček foto: Ing. L. Bábíček foto: Ing. L. Bábíček foto: Ing. L. Bábíček foto: Ing. L. Bábíček foto: Ing. L. Bábíček foto: Ing. L. Bábíček foto: Ing. L. Bábíček foto: Ing. L. Bábíček foto: Ing. L. Bábíček foto: Ing. L. Bábíček foto: Ing. L. Bábíček foto: Ing. L. Bábíček foto: Ing. L. Bábíček foto: Ing. L. Bábíček