Výstava „České malířství klasiky a moderny“ v Piešťanech

Výstava „České malířství klasiky a moderny“, kterou připravil Český spolek Bratislava ve spolupráci s manželi Bachratými a Galerií u sv. Jakuba v Novém Bydžově, se po úspěšné prezentaci v Bratislavě přestěhovala do Piešťan. V tamním Domě umění Lúčnica bude otevřena do 28. listopadu 2021 od úterý do pátku od 14. do 17. hod., o sobotách a nedělích až do 18. hod. Jak uvedla na vernisáži jeho ředitelka PhDr. Edita Bjeloševičová, výstava je součástí 28. ročníku kulturního festivalu Piešťanské rendez-vous. Současně připomenula, že z prostorových důvodů se rozhodli výstavu zahájit nikoli ve výstavní síni, ale v sousedním hudebním salónku, aby mohla být dodržena všechna epidemiologická opatření, a v něm právě probíhá výstava fotografií věnovaná osobnostem, jež v minulosti Piešťanské rendez-vous navštívily. Předsedkyně ČSB Ing. Dagmar Večerná se ve svém úvodním slově omluvila přítomným kolegům z Českého spolku v Trnavském regionu, že tato výstava není ani v nejmenším snahou zasahovat do jejich teritoria, jen využila nabídku, aby se úspěšná výstava českých malířů mohla ukázat i občanům Piešťan a návštěvníkům lázní. Současně poděkovala majiteli Galerie u sv. Jakuba Ing. Janu Benešovi, který se vernisáže nemohl zúčastnit ze zdravotních důvodů, za laskavé zapůjčení obrazů i na piešťanskou výstavu. Poté následovalo vystoupení mima Vladimíra Kulíška, mimochodem rodáka z Plzně. Kurátor výstavy PhDr. Bohumír Bachratý přiblížil historii spolupráce s Českým spolkem Bratislava a Galerií u sv. Jakuba, zdůraznil provázanost česko-slovenských uměleckých kontaktú od 20. století po současnost a pozval přítomné na prohlídku expozice.
text a foto: Jiří Výborný

(klikem na náhled snímky zvětšíte v samostatném okně)

foto: J. Výborný foto: J. Výborný foto: J. Výborný foto: J. Výborný foto: J. Výborný foto: J. Výborný foto: J. Výborný foto: J. Výborný foto: J. Výborný foto: J. Výborný foto: J. Výborný foto: J. Výborný foto: J. Výborný foto: J. Výborný foto: J. Výborný foto: J. Výborný foto: J. Výborný foto: J. Výborný foto: J. Výborný foto: J. Výborný foto: J. Výborný foto: J. Výborný foto: J. Výborný foto: J. Výborný foto: J. Výborný foto: J. Výborný