Výstava českých a slovenských výtvarníků

V úterý 1. března 2022 připravil Český spolek Bratislava další trochu neplánovanou akci – komentovanou prohlídku výstavy českých a slovenských výtvarníků v Galerii F7 na Františkánském náměstí. Zájem o ni projevily přibližně dvě desítky osob, co ještě umožnilo poměrně volný pohyb po tamních poněkud stísněných prostorách. Přítomné přivítala předsedkyně ČSB Ing. Dagmar Večerná, která poděkovala kurátorovi výstavy PhDr. Bohumíru Bachratému a jeho paní za nabídku a připomenula, že ČSB dlouhodobě spolupracuje zejména s výtvarníky českého a moravského původu, kteří žijí v Bratislavě a blízkém okolí. Přes hodinu trvající přednáška při jednotlivých exponátech přiblížila přítomným příběhy spojené s vystavenými díly, ale i jejich autory, poukázala na provázanost vlivů českého a slovenského výtvarného umění v minulosti i současnosti. I to představovalo jednu z inspirací výstavy, zasvěcené pojmu dvojka, duo, dialog, dvojice a zahájené symbolicky k datu plnému dvojek – 22.2.2022.
text a foto: Jiří Výborný

(klikem na náhled snímky zvětšíte v samostatném okně)

foto: J. Výborný foto: J. Výborný foto: J. Výborný foto: J. Výborný foto: J. Výborný foto: J. Výborný foto: J. Výborný foto: J. Výborný foto: J. Výborný foto: J. Výborný pozvánka