Přijetí u nového velvyslance

Ve středu 15. února 2023 přijal nový velvyslanec ČR na Slovensku pan Rudolf Jindrák delegaci Českého spolku Bratislava. Jak uvedl už předtím v dopisu předsedkyni Ing. Dagmar Večerné, chce vyslechnout, co krajany trápí a kde by jim mohl pomoci. Podrobně se zajímal o činnost i problémy bratislavských krajanů a přislíbil, že po odevzdání původního zaměstnání v Praze, si určitě najde čas i na osobní setkání s členskou základnou. Na setkání byla přítomna pani Zuzana Marková a tajemník ČSB Jiří Výborný.

foto: D. Večerná a J. Výborný (klikem na náhled snímky zvětšíte v samostatném okně)

fotokopie foto foto