Výročí v červnu 2007

1. června 1817
na vltavském rameni v Praze Bubenči předvedl Josef Božek svou parní loď.

1. června 1817
byly v Praze na základě císařského dekretu zavedeny poštovní schránky.

1. června 1942
byl v Praze na kobyliské střelnici popraven spisovatel MUDr. Vladislav Vančura (nar. 23. 6. 1891 Háj u Opavy).

1. června 1907
se narodil filozof, historik a překladatel Jan Patočka (+ 13. 3. 1977).

2. června 1392
pražský arcibiskup Jan z Jenštejna položil základní kámen chrámu svatého Víta.

2. června 1922
v Praze zemřel sochař Josef Václav Myslbek (* 20. 6. 1848 Praha).

2. června 1922
v Banja Luka (býv. Jugoslávie) se narodil Miroslav Brož, hudebník, dirigent a skladatel českého původu, od 1952 žil na Slovensku, 1961-82 šéfdirigent Tanečního orchestru Čs. rozhlasu v Bratislavě.

2. června 1927
v Praze zemřel sochař Otto Gutfreund (nar. 3. 8. 1889 Dvůr Králové).

2. června 1982
v Praze zemřel scénárista, režisér, animátor a publicista Jiří Brdečka (vl. jm. Brnečka – * 24. 12. 1917 Hranice).

3. června 1897
se narodil Václav Kubásek, režisér a scenárista, průkopník čs. filmu (+ 9. 6. 1964).

3. června 1932
zemřel malíř Rudolf Kremlička (* 19. 6. 1886).

4. června 1922
se v čínském Charbinu narodila spisovatelka MUDr. Valja Stýblová, profesorka LF KU v Praze.

5. června 1882
se narodil malíř Antonín Procházka (+ 9. 6. 1945).

5. června 1947
státní tajemník USA George Catlett Marshall v projevu na Harvardské universitě představil zásady European Recovery Programme, tzv. Marshallův plán pomoci USA při obnově evropských zemí po 2. světové válce na roky 1948-52, ČSR se k němu přihlásila, ale na nátlak SSSR ho 10. 7. 1947 odmítla.

5. a 6. června 1992
se v ČSFR uskutečnily parlamentní volby (do obou sněmovní FS ČSFR a do ČNR a SNR), z nichž jako vítězové vzešli koalice ODS-KDS v ČR a HZDS v SR, jejichž nedohoda vedla k rozdělení federace.

6. června 1987
zemřel spisovatel, básník a překladatel Eduard Petiška (* 14. 5. 1924).

6. června 1947
se narodila herečka a politička Táňa Fischerová.

7. června 1847
zemřel Šebestián Hněvkovský, národní buditel, básník a dramatik (* 19. 3. 1770).

7. června 1882
se narodil spisovatel Rudolf Těsnohlídek (+ 12. 1. 1928).

7. června 1952
se narodil houslista Václav Hudeček.

8. června 1987
zemřel filmový režisér a animátor Eduard Hofman (* 16. 5. 1914).

8. a 9. června 1992
se v Brně uskutečnilo první kolo jednání představitelů vítězů parlamentních voleb o dalším státoprávním uspořádání ČSFR (další následovala 11. 6. a 17. 6. v Praze).

10. června 1942
fašisté vypálili obec Lidice.

11. června 1897
byl na valné hromadě v pivnici U Pinkasů v Praze ustaven Spolek českých zubních lékařů.

11. června 1962
v Bratislavě zemřel teolog a malíř ThDr. Josef Berger (* 14. 3. 1901 Orlová), během války byl vězněn v koncetračních táborech Osvětim a Dachau, později nasazen na nucené práce v Německu, po válce do r. 1952 superintendant Slezské evangelické církve, 1952-61 profesor Slovenské evangelické bohoslovecké fakulty v Bratislavě.

12. června 1912
v německém Bad Reichenhallu zemřel spisovatel a historik Zikmund Winter (* 27. 12. 1846 Praha).

12. června 1927
zemřel Karel Farský, teolog, spoluzakladatel Církve československé husitské, v letech 1924 - 27 její první patriarcha (* 2. 7. 1880).

13. června 1927
se v Karlových Varech narodil režisér a scénárista Zbyněk Brynych (+24. 10. 1995).

14. června 1907
se ve Svatoslavi narodil Miloš Wasserbauer (+ 17. 8. 1970 Brno), operní režisér, 1953-60 působil v SND a jako externí pedagog VŠMU v Bratislavě.

14. června 1992
v reakci na povolební jednání ODS a HZDS se v Bratislavě uskutečnil první míting za zachování společného státu.

16. června 1877
se narodil Karel Absolon, archeolog, paleontolog a speleolog (+ 6. 10. 1960).

16. června 1982
zemřel kanoista Václav Mottl, olympijský vítěz z r. 1936 (* 19. 5. 1914).

17. června 1992
zemřel chirurg Jan Navrátil, jako první v ČSSR uskutečnil operaci srdce s použitím mimotělního krevního oběhu (* 26. 1. 1909).

18. června 1932
se v Nitrianském Pravně narodil režisér a scénárista Ján Roháč (+ 5. 10. 1980 Praha).

18. června 1942
zahynulo 7 účastníků atentátu na Heydricha, kteří byli obklíčeni v pravoslavném kostele v Resslově ulici v Praze. Po hrdinském odporu se Jan Kubiš, Adolf Opálka, Jaroslav Švarc, Josef Gabčík, Josef Valčík, Josef Bublík a Jan Hrubý zastřelili.

19. června 1942
byl v Praze popraven Alois Eliáš, generál a politik, předseda protektorátní vlády v letech 1939 - 1941 (* 29. 9. 1890 Praha), v letech 1935-38 velitel 5. armádního sboru v Trenčíně.

19. června 1942
se v Praze narodil herec a režisér Vít Olmer.

19. června 1947
zemřel herec Ferenc Futurista (vl. jm. František Fiala) (* 7. 12. 1891).

19. a 20. června 1992
čtvrté kolo jednání mezi ODS a HZDS v Bratislavě dospělo k podepsání Politické dohody, jež v devíti bodech vyjádřila názory obou stran na řešení základních problémů budoucího státoprávního uspořádání, jež se mají řešit výlučně ústavní cestou, ale současně naznačila kroky pro případ rozdělení společného státu.

20. června 1722
zemřel Kryštof Dientzenhofer, německý stavitel a architekt vrcholného baroka (* 7.7.1655).

20. června 1922
se v Praze narodil herec Josef Kemr (+ 15. 1. 1995 Praha).

20. června 1922
v Bratislavě zemřel operní zpěvák a režisér Bedřich Kramosil (* 31. 3. 1921 Trnava).

21. června 1897
se v Praze narodil PhDr. RNDr. Vladimír Balthasar (+ 10. 11. 1978 Praha), zoolog, hudební a výtvarný historik, ve 30. letech se věnoval entomologickému výzkumu na Slovensku.

21. června 1957
ve francouzském Puteaux zemřel malíř a grafik František Kupka (pseud. Paul Regnard – * 23. 9. 1871 Opočno), od 1895 žil ve Francii.

22. června 1912
se narodil skladatel Vít Nejedlý (+ 2. 1. 1945).

23. června 1652
se ve Spišské Sobotě narodil barokní sochař Jan Brokoff (Brokof – pohřben 28. 12. 1718 v Praze).

23. června 1892
se narodil novinář a spisovatel Alfréd Fuchs (umučen v Dachau 16. 2. 1941).

24. června 1942
fašisté vyhladili obec Ležáky.

24. června 1947
se narodila zpěvačka Helena Vondráčková.

25. června 1942
byl popraven atlet Evžen Rošický (+ 18. 10. 1914).

25. června 1942
se v Boskovicích narodil novinář a spisovatel Mgr. Ivan Binar, signatář Charty 77, v letech 1977-94 žil v Rakousku.

26. června 1972
v Bratislavě zemřel ing. arch. Alfréd Piffl (* 13. 6. 1907 Ústí nad Orlicí-Kerhartice), architekt, malíř, grafik a archeolog, od 1947 působil na Slovensku, podílel se na rekonstrukci středověkých kostelů na Slovensku, od 1952 vedl rekonstrukční práce na bratislavském hradě, 1957-59 vězněn, 1965-72 pracoval v Archeologickém ústavu SAV v Nitře, vedl výzkumné práce v bratislavském Podhradí, v Rusovcích a na Děvíně.

27. června 1967
se narodil režisér a scenárista Jan Hřebejk.

28. června 1912
zemřel básník Josef Václav Sládek (* 27. 10. 1845).

29. června 1912
se narodila herečka Vlasta Fabiánová (+ 26. 6. 1991).

30. června 1772
se ve Starých Benátkách narodil skladatel Jiří Antonín Benda (+ 6. 11. 1775 Köstritz, Německo).

30. června 1897
se v Praze narodil tenorista František Hájek (+ 3. 6. 1960 Bratislava), 1931-59 sólista opery SND.

30. června 1942
byla popravena novinářka a politička Františka Plamínková (* 5. 2. 1875)