Ohlédnutí za výstavou

Výstava děl výtvarníků českého, moravského a slezského původu, žijících na Slovensku, v Galerii Slovenského rozhlasu, zorganizovaná Českým spolkem Bratislava ve spolupráci s manžely Bachratými ke 100. výročí vzniku ČSR a 25. výročí existence českých spolků v SR, byla doposud nejrozsáhlejší expozicí tohoto druhu, a že jich nebylo málo. Podrobnější výčet těchto akcí podal kurátor výstavy PhDr. Bohumír Bachratý, CSc. v katalogu k výstavě, o který byl zvlášť velký zájem. Není divu, publikace podává pozoruhodný přehled nejen o samotné výstavě, ale dokumentuje aktivity českých výtvarníků, působících v SR, za poslední čtvrtstoletí, i vzájemné kontakty českého a slovenského výtvarného umění. I z těchto důvodů jsme se rozhodli publikovat tento katalog k výstavě v elektronické podobě na našem webu.

O výstavu zorganizovanou Českým spolkem Bratislava ve spolupráci s manžely Bachratými ke 100. výročí vzniku ČSR a 25. výročí existence českých spolků v SR s finančním přispěním Fondu na podporu kultúry národnostných menšín a MZV ČR, projevila nebývalý zájem i média (žel, tradičně jen slovenská). Den po vernisáži vydala zprávu Tlačová agentura SR (zde) a ve stejný den ve večerních televizních novinách „Správy RTVS“ odzněla reportáž redaktorky Patrície Pružinské (z TV archivu zde, jinak od 46:26 min.).

Podrobnou informaci o výstavě má RTVS i na své internetové stránce (zde).

Úřad zplnomocněnce vlády SR pro národnostní menšiny informoval na své stránce o účasti svého předsedy L. Bukovszkého na vernisáži (zde).

Na svých stránkách výstavu s předstihem avizovalo také České centrum (zde) a náš partnerský Kruh priateľov českej kultúry (zde).

Redaktorka Radio Regina Anna Michalčíková zařadila do vysílání informace o samotné výstavě, o spolku i českých krajanech na Slovensku. Štáb redakce národnostního vysílání RTVS z Košic pod vedením redaktorky Ľ. Kolové, který přicestoval na vernisáž do Bratislavy, uveřejnil informaci o koncertu souboru Hradišťan & Jiří Pavlica v pravidelných Národnostních zprávách ve čtvrtek 14. 6. 2018 a rozsáhlejší reportáž v Národnostním magazínu v pondělí 25. 6. 2018.

Zájem veřejnosti vzbudila i možnost každou středu setkání s tvůrci výstavy: návštěvníkům se věnovali kurátor PhDr. Bohumír Bachratý, CSc., s manželkou – výtvarnicí Evou Linhartovou Bachratou – a dalšími vystavujícími umělci, kteří podali svůj pohled na vystavená díla a prozradili další souvislosti své tvorby i v kontextu česko-slovenské problematiky, jež byla motivací k této unikátní výstavě. Na ukázku je tu několik záběrů z Galerie Slovenského rozhlasu z 27. června 2018.

text a foto: Jiří Výborný

(klikem na náhled snímek zvětšíte v samostatném okně)

foto: J. Výborný foto: J. Výborný foto: J. Výborný foto: J. Výborný foto: J. Výborný foto: J. Výborný