Ohlédnutí za výstavou

Výstava děl výtvarníků českého, moravského a slezského původu, žijících na Slovensku, v Galerii Slovenského rozhlasu, zorganizovaná Českým spolkem Bratislava ve spolupráci s manžely Bachratými ke 100. výročí vzniku ČSR a 25. výročí existence českých spolků v SR, byla doposud nejrozsáhlejší expozicí tohoto druhu, a že jich nebylo málo. Podrobnější výčet těchto akcí podal kurátor výstavy PhDr. Bohumír Bachratý, CSc. v katalogu k výstavě, o který byl zvlášť velký zájem. Není divu, publikace podává pozoruhodný přehled nejen o samotné výstavě, ale dokumentuje aktivity českých výtvarníků, působících v SR, za poslední čtvrtstoletí, i vzájemné kontakty českého a slovenského výtvarného umění. I z těchto důvodů jsme se rozhodli publikovat tento katalog k výstavě v elektronické podobě na našem webu.

Výstava zaujala i slovenská média, o některých ohlasech jsme informovali během trvání výstavy (viz archív).

Zájem veřejnosti vzbudila i možnost každou středu setkání s tvůrci výstavy: návštěvníkům se věnovali kurátor PhDr. Bohumír Bachratý, CSc., s manželkou – výtvarnicí Evou Linhartovou Bachratou – a dalšími vystavujícími umělci, kteří podali svůj pohled na vystavená díla a prozradili další souvislosti své tvorby i v kontextu česko-slovenské problematiky, jež byla motivací k této unikátní výstavě. Na ukázku je tu několik záběrů z Galerie Slovenského rozhlasu z 27. června 2018.

text a foto: Jiří Výborný

(klikem na náhled snímek zvětšíte v samostatném okně)

foto: J. Výborný foto: J. Výborný foto: J. Výborný foto: J. Výborný foto: J. Výborný foto: J. Výborný