Český dům a Vila Stiassni v Brně

V závěru roku výbor Českého spolku Bratislava tradičně připravuje neformální posezení spojené s malým občerstvením, ochutnávkou cukroví a krátkým programem. Letos v úterý 17. prosince se sešla asi půlstovka členů, aby shlédli dokument Ing. L. Bábíčka o návštěvě prezidenta M. Zemana a první prohlídce Českého domu v Bratislavě. Na úvod je přivítala předsedkyně spolku Ing. Dagmar Večerná, která také všem popřála pěkné svátky, hodně zdraví v novém roce a vyjádřila naději, že se opět budeme setkávat na spolkových akcích. Potom mezi krajany poprvé přišla paní Zuzana Marková z Velvyslanectví ČR a přivedla s sebou předsedu Spolku přátel Vily Stiassni v Brně a poradce senátora Zdeňka Musila, který představil přítomným historii a současnost této mimořádné stavby a pozval je na prohlídku památky. Připomenul také, že po rekonstrukci jsou interiéry využívány filmaři například ve snímcích Lída Baarová nebo v jedné z epizod Četníků z Luhačovic. Paní Zuzana Marková tlumočila krajanům pozdrav od pana velvyslance a popřála všem krajanům na Slovensku krásné svátky a hodně zdraví a štěstí v následujícím roce. Po ukončení programu místopředsedkyně spolku Ing. Hana Husenicová jménem výboru odevzdala malou pozornost jubilující dlouholeté člence paní Jarmile Smyčkové, jíž výbor na nedávné konferenci udělil k životnímu výročí čestné členství, a také tajemníkovi J. Výbornému. Fotografie z večera poslal Ing. Ladislav Bábíček.
(jv)

(klikem na náhled snímky zvětšíte v samostatném okně)

foto: Ing. L. Bábíček foto: Ing. L. Bábíček foto: Ing. L. Bábíček foto: Ing. L. Bábíček foto: Ing. L. Bábíček foto: Ing. L. Bábíček foto: Ing. L. Bábíček foto: Ing. L. Bábíček foto: Ing. L. Bábíček foto: Ing. L. Bábíček foto: Ing. L. Bábíček foto: Ing. L. Bábíček foto: Ing. L. Bábíček foto: Ing. L. Bábíček foto: Ing. L. Bábíček foto: Ing. L. Bábíček foto: Ing. L. Bábíček foto: Ing. L. Bábíček foto: Ing. L. Bábíček foto: Ing. L. Bábíček foto: Ing. L. Bábíček foto: Ing. L. Bábíček foto: Ing. L. Bábíček foto: Ing. L. Bábíček foto: Ing. L. Bábíček foto: Ing. L. Bábíček foto: Ing. L. Bábíček foto: Ing. L. Bábíček foto: Ing. L. Bábíček