Nové:

Petržalka ze střechy NBS    Nejvíce Čechů stále žije v Petržalce
Podle výsledků Sčítání obyvatel, domů a bytů z května 2011 žije nadále nejvíce občanů hlásících se k české národnosti v některých bratislavských čtvrtích – nejvíce 1200 v Petržalce – a také ve velkých městech jako Žilina, Trenčín, Banská Bystrica, Martin, Nitra nebo Prešov. Ve všech osmdesáti městech s nejpočetnější českou menšinou z roku 2001 však došlo k poklesu, naopak většina z těchto měst zaznamenala přírůstek sympatizantů moravské národnosti. Tabulce obcí s největším podílem obyvatel české národnosti nadále kraluje Macov na Žitném ostrově, i když s menším podílem než před deseti lety. Vloni jen 29 obcí vykázalo podíl české národnosti nad dvě procenta místních obyvatel, mezi nimi jen dvě města Skalica a Holíč, přitom před deseti lety bylo takových obcí 80 a z toho 13 měst nebo městských částí...

 • > > > celý článek s tabulkami
 • Slovenské obce s nejpočetnějším zastoupením občanů české národnosti
 • Slovenské obce s nejvyšším podílem obyvatel české národnosti


 • Sčítání lidu 2011 - logo    Češi v SR podle okresů
  Podle výsledků sčítání obyvatelstva, domů a bytů 2011, jak je postupně uveřejňuje Statistický úřad SR, ani v jednom okresu nedosáhl podíl obyvatelstva hlásícího se k české národnosti dvě procenta (v roce 2011 to byly tři okresy). Nejvyšší podíl obyvatel české národnosti eviduje okres Bratislava I (640, co je 1,7 %), co do počtu jich však nejvíce – přes tisícovku - žije v obvodech Bratislava II, IV a V a rovněž v Trenčíně a Žilině. O něco více občanů však češtinu označilo v bratislavské jedničce jako svůj mateřský jazyk (792 = 2,1 %). Češtinu na veřejnosti nejvíce používají v okrese Skalica (746 = 1,6 %), a tam také i v domácnosti (688 = 1,5 %).

 • > > > celý článek s tabulkami
 • Obyvatelé české a moravské národnosti s trvalým pobytem v SR podle okresů
 • Obyvatelé SR a čeština podle okresů


 • Češi v SR podle krajů, graf z údajů ŠÚ SR    Češi v SR podle krajů
  Statistický úřad SR zveřejnil další část výsledků Sčítání obyvatelstva, bytů a domů z roku 2011 na úrovni krajů. Vyplývá z nich například, že nejvíce obyvatel s českým státním občanstvím žije v Bratislavském a Žilinském kraji, přičemž v Žilinském představují více než 40 % cizinců. Občané ČR mají nejpočetnější zastoupení v rámci celého Slovenska i ve většině krajů s výjimkou Trnavského, Nitranského a Banskobystrického, kde žije více občanů Maďarska. Ve všech krajích však ubylo občanů hlásících se k české národnosti i těch, kteří přiznali češtinu jako mateřský jazyk. Nejvíce z hlediska celkového počtu i podílu k ostatním obyvatelům jich zůstává v Bratislavském kraji, nejméně v Prešovském. V Bratislavském kraji rovněž nejvíce dotázaných uvedlo češtinu jako nejčastěji používaný jazyk na veřejnosti i v domácnostech, naopak nejméně se česky hovoří v kraji Banskobystrickém.

 • > > > celý článek s tabulkami
 • Obyvatelé krajů SR podle státní příslušnosti
 • Obyvatelé SR hlásící se k české a moravské národnosti podle krajů
 • Obyvatelé krajů SR s mateřským jazykem českým
 • Obyvatelé krajů SR s češtinou jako nejpoužívanějším jazykem


 • Graf: ŠÚ SR, kliknutím zvětšíte    České menšiny na Slovensku ubývá
  Statistický úřad SR zveřejnil první vybrané definitivní výsledky Sčítání obyvatel, domů a bytů z května 2011. Zatímco v porovnání s výsledky z roku 2001 obyvatel SR mírně přibylo (5 397 036 obyv., co je o 17 581 víc), tento desetiletý přírůstek je nejnižší v historii. Z pohledu národností ubylo obyvatel, hlásících se ke slovenské, maďarské, české nebo ukrajinské národnosti, naopak více se hlásí k romské, rusínské, chorvatské, srbské, židovské i moravské národnosti. České národnosti ubylo ze 44 620 (0,8%) v 2001 na současných 30 367 obyv. (0,6%), co znamená, že třetí příčku v řebříčku národnostních menšin odstoupila národnosti rusínské (33 842 obyv. = 0,6%). Moravská národnost figuruje na 7. místě s počtem 3 286 obyv. (v roce 2001 2 348), když o jedno místo „předběhla“ polskou národnost. Češi jsou nejpočetněji zastoupenou komunitou občanů jiných států s trvalým pobytem na území SR, když z celkového počtu 26 752 cizinců (0,5% všeho obyvatelstva) se k českému občanství přihlásilo 6 925 osob ...

 • > > > celý text s tabulkami
 • > > > Obyvatelstvo SR podle národnosti
 • > > > Obyvatelstvo SR podle mateřského jazyka
 • > > > Obyvatelstvo SR podle nejčastěji používaného jazyka na veřejnosti
 • > > > Obyvatelstvo SR podle nejčastěji používaného jazyka v domácnosti


 • Seznam starších článků a tabulek ke sčítání lidu 2001:

  1. Národnostní složení obyvatelstva na území Slovenska (História, revue o dejinách spoločnosti, č. 6/2002)

  2. Jsme třetí nejpočetnější národností, ale ubývá nás (Česká beseda, č. 12/2001)
  2a. Národnosti v SR
  2b. Kraje podle početního zastoupení české menšiny
  2c. Okresy podle početního zastoupení české menšiny (nad 500 občanů)

  3. Český jazyk jako mateřština předčil pojem národnost (Česká beseda č. 5/2002)

  4. Nejvíce Čechů žije v Petržalce (Česká beseda č. 7-8/2002)
  4a. Přehled obcí v SR podle počtu obyvatel hlásících se k české národnosti (nad 100 občanů)
  4b. Přehled obcí v SR podle podílu obyvatel české národnosti (nad 2 %)