logo ČSB                                   ČnS

Vítejte na informační stránce Českého spolku Bratislava

Český spolok Bratislava (ČSB) je nepolitické občanské sdružení obyvatel Slovenské republiky hlásících se k českému, moravskému a slezskému původu, jejich rodinných příslušníků a dalších sympatizantů bez ohledu na státní občanství (viz Stanovy). Pod názvem „Spolek Čechů na Slovensku" vznikl v roce 1993 (viz Z historie spolku) jako nejstarší organizace české a moravské národnostní menšiny v SR, v následujícím roce se s místními pobočkami v dalších slovenských městech transformoval na regionální organizace Českého spolku na Slovensku... (celý text O nás)

Český spolek Bratislava zve v úterý 27. září 2016 na přednášku s videoprojekcí publicisty Stanislava Motla pod názvem Nacisté pod ochranou aneb Kdo vlastně vyhrál válku? z cyklu Stopy, fakta, tajemství.

Ing. Pavel Stahl    Vzpomínka na Ing. Pavla Stahla
Koncem září před 30 lety navždy odešel ing. Pavel Stahl (26. září 1906 Praha – 28. září 1983 Bratislava), vysokoškolský profesor v oblasti ekonomiky stavebnictví. Jako stavební inženýr přišel na Slovensko v r. 1933 doplnit strukturu železničních tratí. Ovlivněn bídnými sociálními poměry především mezi dělnictvem, angažoval se v tehdejší sociální demokracii a zapojil se i do odboje, 1941 byl zatčen a 4 roky strávil ve věznicích a koncentračních táborech. Po osvobození řídil rekonstrukci železnic až v roce 1952 po odborném sporu se stranickým vedením o nereálných termínech výstavby Tratě družby byl odsunut na Slovenskou vysokou školu technickou jako docent, později profesor ekonomiky stavebnictví (dnes manažment). V r. 1968 se zapojil do tzv. obrodného procesu, ale za veřejná vystoupení proti okupaci ČSSR byl v r. 1969 penzionován a vyloučen i ze Svazu protifašistických bojovníků, jehož byl funkcionářem.


S. Motl    Kdo vlastně vyhrál válku?
V rámci pravidelných Kulturních večerů zve Český spolek Bratislava v úterý 27. září 2016 na přednášku novináře a publicisty Stanislava Motla s videoprojekcí a besedou na téma „Nacisté pod ochranou aneb Kdo vlastně vyhrál válku?“ z cyklu Stopy, fakta, tajemství. Kulturní večery organizujeme s finanční podporou MZV ČR.

foto: piestany.sk    Spoluzakladatel Balneologického mueza v Piešťanech
Muzeolog Václav Vlk (28. 9. 1886 Solnice u Rychnova nad Kněžnou – 22. srpna 1922 Praha) byl v letech 1921-39 správcem lázní v Piešťanech, kde se výrazně zasloužil o jejich rozvoj, vznik lázeňského parku, termálních jezírek, golfového hřiště. Spolu s bratry Imrichem a Ľudovítem Winterem inicioval v roce 1928 založení Balneologického muzea, jehož základem se stala jeho soukromá sbírka. Přispěl k archeologickému výzkumu v okolí Piešťan, zachránil řadu památek na M. R. Štefánika a revoluční události 1848-49. Po nuceném odchodu ze Slovenska v roce 1939 působil v Mariánských Lázních.

MKVZČ    Konference „Krajané a problém identity“ bude v září v Praze
Po dvouleté přestávce se 28.- 30. září 2016 v nové budově Národního muzea uskuteční konference Krajané a problém identity. Jejími partnery jsou Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Národní muzeum, Český rozhlas, Senát a Národní archiv ČR. První dva dny budou jednací o tom, co pod identitou rozumíme a jak ji v podmínkách krajanských komunit udržovat, třetí den bude věnován návštěvám pamětihodností. Informace jsou na zahranicnicesi.com, registrovat se lze na adrese info@zahranicnicesi.com nejpozději do konce srpna 2016.

logo    Krajanský festival
Občanské sdružení Sedm paprsků pořádá ve dnech 29. 9. – 2. 10. 2016 letos jubilejní 10. ročník krajanského festivalu, který naváže na konferenci Mezinárodního koordinačního výboru zahraničních Čechů. K účasti na festivalu jsou zváni krajané hudebníci, zpěváci, tanečníci, divadelníci či kronikáři z celého světa. Slavnostní uvítání se koná 29. 9. v hlavním sále Senátu, krajanská vystoupení pak na Zámečku v Libni a v Praze – Dolních Chabrech. Slavnostní zakončení festivalu tradičním krojovaným průvodem se předpokládá na Hradčanském náměstí v neděli 2. 10. Zájemci o účast na festivalu se mohou hlásit na krajanskyfestival.eu.

logo SND    Scénograf vytvořil logo SND
Grafik, malíř a scénograf Čestmír Pechr (30. září 1926 Mladá Boleslav – 15. června 1999 Praha) po studiích na Vysoké škole uměleckoprůmyslové pracoval v loutkovém divadle v Kutné Hoře a podílel se na filmech Jiřího Trnky Staré pověsti české a Princ Bajaja. V letech 1955 až 1988 působil jako grafik a scénograf ve Slovenském národním divadle, pro které vytvořil nejen řadu plakátů, ale i logo s lipovým listem, jež se v zásadě používá dodnes. Přednášel také na VŠMU.

foto: ČB    První kustod Slovenského národního muzea v Martině
Pedagog, redaktor a botanik Václav Vraný (30. září 1851 Chvaletice – 8. září 1929 Tŕstie nad Tisovcem) přišel do horních Uher jako učitel,ale jako pansláv byl často překládán od Revúce až po Liptovský Mikuláš a Martin. Poté se uchytil jako správce tiskárny v Ružomberku a první kustod Slovenského národního muzea v Martině. Děd JUDr. Vladimíra Clementise.

KPČK    Z programu Kruhu přátel české kultury
Kruh přátel české kultury zve v úterý 4. října 2016 na přednášku Dr. Vojtěcha Čelka z Prahy pod názvem „Novinky českej kultúry roku 2016“. Program v sálu Csemadoku začíná v 16 hod. Podrobnější informace o dalších aktivitách KPČK najdete v Bohemia 4/2016.

700 let od narození Karla IV.    Karel IV. z pohledu slovenské historie
V rámci pravidelných Kulturních večerů zve Český spolek Bratislava v úterý 11. října 2016 v 17 hod. na přednášku historičky PhDr. Daniely Dvořákové, CSc. na téma „Karel IV. z pohledu slovenské historie“ v sále Csemadoku. O stopách po Karlu IV. na území dnešního Slovenska se můžete dočíst i v článku na naší stránce. Kulturní večery organizujeme s finanční podporou MZV ČR.

Senát PČR    Říjnové volby do Senátu PČR
Letošní volby do Senátu Parlamentu České republiky se uskuteční pouze na území ČR v pátek 7. října 2016 od 14 do 22 hod. a v sobotu 8. října 2016 od 8 do 14 hod. Velvyslanectví ČR v Bratislavě upozorňuje, že na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí hlasování probíhat nebude. Občané ČR žijící v SR mohou na základě zápisu ve zvláštním seznamu voličů a po vydání voličského průkazu hlasovat v kterémkoli volebním okrsku, kde jsou vyhlášeny volby. Nejblíže ke slovenským hranicím se letos jedná o volební obvody č. 79 Hodonín a 73 Frýdek – Místek. Podrobné informace jsou zveřejněny na stránce Ministerstva vnitra ČR.

foto: L. Bábíček    Setkání k výročí vzniku ČSR
Český spolek Bratislava zve všechny své členy a příznivce na tradiční setkání u Památníku česko-slovenské vzájemnosti na dunajském nábřeží v den vzniku Československé republiky 28. října v 17 hod. Setkání se pravidelně zúčastňují sdružení, jejichž členové si tímto způsobem uctívají jednu z rozhodujících událostí dějin našich národů a památku všech, kdo za ideály společného státu obětovali své životy. K oživení loňských oslav přispěli členové Historického klubu 2. jezdeckého sibiřského legionářského pluku na koních, jak zachytil Ing. Ladislav Bábíček.

foto: Ing. L. Bábíček    Koncert Belcanto Duo
Podzimní část cyklu Kulturních večerů Český spolek Bratislava otevřel v úterý 13. září 2016 koncertním vystoupením Belcanto Duo. Mgr. Art. Mária Hoschek (soprán, klavír) a Miloslav Hoschek (barytón, konferenciér programu) mají za sebou již šest let společného působení na více než 170 koncertech. V jejich repertoáru jsou skladby operní, operetní, sakrální a muzikálové hudby, jež zpívají v sedmi jazycích. I před naším publikem předvedli zejména díla české a světové klasiky. Atmosféru setkání zdokumentoval Ing. Ladislav Bábíček, který poskytl několik fotografií ze svého videozáznamu. Více fotografií najdete ve fotogalerii.

logo    Vychází Informační bulletin ČSB č. 2 / 2016
Vážení přátelé, členky a členové Českého spolku Bratislava, milí sympatizanti. Na konci letní sezóny dovolených se Vám opět představujeme v našem pravidelném Informačním bulletinu s přehledem plánovaných aktivit ve druhém pololetí 2016….“. Těmito slovy začíná Informační bulletin ČSB č. 2/ 2016, jehož celý obsah si můžete přečíst zde.

E. Běták    Perličky ze světa očima vědce
Člen našeho spolku a dlouholetý pracovník SAV doc. RNDr. Emil Běták, DrSc. vystoupí opět v rámci našeho cyklu Kulturních večerů v úterý 8. listopadu 2016 v 17 hod. s přednáškou, jíž dal název „Perličky ze světa na dně vzpomínek“.

z obalu stejnojmenné knihy    Čerti, čarodějnice a jiná strašidla
Atmosféra tajemství patří k předadvetnímu období, a tak výbor ČSB dohodl v rámci tradičních setkání pod názvem Kulturní večery na úterý 29. listopadu 2016 přednášku s besedou etnoložky Mgr. Kataríny Nádaské, PhD. na téma „Čerti, bosorky a jiná strašidla“.

foto: jv    Předvánoční tvořivé dílny
ČSB ve spolupráci s výtvarnicí Evou L. Bachratou a její rodinou organizuje v sobotu 3. prosince 2016 v 15 hod. tradiční Tvořivé dílny. Předsváteční odpoledne pro děti i dospělé je vyhrazeno na tvůrčí práci při přípravě sváteční výzdoby. Účast dětí prosíme nahlásit předem na tel. 0908 814 880 z důvodu zabezpečení dostatečného množství výtvarného materiálu a občerstvení pro nejmenší.

Graffovo kvarteto    Vánoční koncert ČSB
Pravidelný vánoční koncert ČSB se uskuteční ve středu 7. prosince 2016 v 18 hod. v Moyzesově síni FF UK na Vajanského nábr. 12. Letošním hostem je brněnské smyčcové Graffovo kvarteto, s uměleckým přednesem ho doprovází herec Jan Kačer.

sál Csemadoku    Předvánoční posezení
Poslední v roce Kulturní večer Českého spolku Bratislava bude tradičně vyhrazen Předvánočnímu posezení, a to v úterý 13. prosince 2016 v 17 hod. v sále Csemadoku. Setkání na závěr roka je určeno besedě, vzpomínkám na společné programy v uplynulém roce a plánům na rok následující.

   
  • > > > archiv starších zpráv, pozvánek a zajímavostí
  • TOPlist

    NK ČR v dubnu 2008 vybrala tuto stránku do projektu WebArchiv.

     

    © jv 2004

              Obsah těchto stránek lze použít výlučně s označením zdroje: cesi.sk