logo ČSB                                   ČnS

Vítejte na informační stránce Českého spolku Bratislava

Český spolok Bratislava (ČSB) je nepolitické občanské sdružení obyvatel Slovenské republiky hlásících se k českému, moravskému a slezskému původu, jejich rodinných příslušníků a dalších sympatizantů bez ohledu na státní občanství (viz Stanovy). Pod názvem „Spolek Čechů na Slovensku" vznikl v roce 1993 (viz Z historie spolku) jako nejstarší organizace české a moravské národnostní menšiny v SR, v následujícím roce se s místními pobočkami v dalších slovenských městech transformoval na regionální organizace Českého spolku na Slovensku... (celý text O nás)

Cyklus Kulturních večerů zahájí Český spolek Bratislava v úterý 31. ledna přednáškou s videoprojekcí o vlastivědných zájezdech v roce uplynulém a nastávajícím „Kde jsme byli a kam se chystáme".

Go    Go a Regiontour v Brně
Ve dnech 19. až 22. ledna zahájí novou sezónu na brněnském výstavišti, jehož stoprocentním vlastníkem se od letošního roku stalo město Brno, mezinárodní veletrhy zahraničního i domácího cestovního ruchu Go a Regiontour (pro veřejnost otevřené až od pátku 20.1.). Na ploše přes 25 000 m2 v pavilonech P, F, E a Kongresovém centru se představí více než 800 firem a institucí z 26 zemí světa. „Když se ekonomice daří, daří se i nám. Veletrhy jsou opět »in«,“ uvedl generální ředitel Jiří Kuliš k narůstajícímu zájmu, jak potvrdily rekordní výsledky Veletrhy Brno, a.s., za uplynulý rok.


CCRJM    Baroko na každém kroku
Centrála cestovního ruchu Jižní Morava představila v Bratislavě nejzajímavější turistické aktivity a novinky. „Letos je to »Baroko na každém kroku« a následovat bude »Rok renesanční šlechty« ve spolupráci s NPÚ,“ uvedla ředitelka CCRJM Zuzana Vojtová. Připomenula také akce ke dvoustému výročí Moravského zemského muzea, rodinný park Hájenka v Břeclavi a řadu dalších novinek v Brně a dalších jihomoravských lokalitách.

foto: csfd.cz    „Andělská“ herečka
Herečka Milada Želenská (rod. Frýbová, 16. ledna 1897 Příbram – 28. září 1974 Praha) se narodila v umělecké rodině a hereckou dráhu začínala v kočovné společnosti svého otce. Po vzniku ČSR hrála v Olomouci, odkud odešla do Bratislavy, kde se stala dlouholetou členkou činohry SND. Po válce, kdy byla kvůli českému původu propuštěna, se do SND vrátila. Několik let působila i na Nové scéně, v Bratislavě rovněž učila na Státní konzervatoři a VŠMU. Od r. 1954 se vrátila do Prahy, kde hrála v Městských divadel pražských, také v několika filmech (první a nejznámější je role manželky revizora ve filmu Anděl na horách).

Scénická žatva    Organizátor slovenského ochotnického divadla
Divadelník, režisér a dramatik Zdeněk Novák (18. ledna 1897 Vyškov – 6. července 1928 Vrútky) byl prvním tajemníkem Ústředí slovenských ochotnických divadel v Martině, jehož vznik 25. června 1923 iniciovala Matica slovenská s cílem oživit kulturní život zejména na venkově (ochromený na začátku 20. století likvidací slovenského školství a zákazem divadelní činnosti). ÚSOD vydával divadelní hry domácích autorů i pŕeklady, odbornou a metodickou literaturu, první slovenské divadelní časopisy, od r. 1923 organizoval divadelní přehlídky („preteky“), na jejichž tradici po válce navázala Scénická žatva.

foto z pozvánky    Budovatel observatoří v Hurbanově a na Skalnatém plesu
Astronom RNDr. Bohumil Šternberk (21. ledna 1897 Chrudim – 24. března 1983 Praha) po studiích v Praze a Berlíně a práci v Astronomckém ústavu Karlovy univerzity v Praze posílil od r. 1927 astrofyzikální observatoř v Hurbanovu (tehdy Stará Ďala), jež sa i jeho přičiněním stala moderním pracovištěm pro astronomický, geofyzikální a meteorologický výzkum. Po Vídeňské arbitráži pomohl zachránit přístroje, jež se staly základem observatoře na Skalnatém plese.

foto: Ing. L. Bábíček    Kde jsme byli a kam se chystáme
Tradiční cyklus Kulturních večerů zahájí Český spolek Bratislava v novém roce 2017 v úterý 31. ledna přednáškou s videoprojekcí o vlastivědných zájezdech v roce uplynulém a nastávajícím. Záběry ze zatím posledního zájezdu na Moravu ale i ze starších najdete v naší archivní fotogalerii.

KPČK    Z programu Kruhu přátel české kultury
Kruh přátel české kultury zve v úterý 7. února v 16 hodin do společenského sálu Csemadoku na přednášku Dr. Vojtecha Čelka z Prahy na téma: „Česká politika voči Slovensku od Rakúsko-uhorského vyrovnania pred 150 rokmi (rok 1867) až po Prohlášení Českého svazu na Říšské radě pred 100 rokmi (30.5.1917)“. Podrobnější informace o aktivitách KPČK, členském poplatku a další oznamy najdete v Bohemia 1/2017.

Židovské muzeum    Komentovaná prohlídka v muzeu
V úterý 28. února už ve 14.30 hod. zve Český spolek Bratislava své členy na návštěvu Židovského muzea SNM v Bratislavě s komentovanou prohlídkou v podání dr. Viery Kamenické. Přopomínáme změnu obvyklého času: sejdeme se už v půl třetí odpoledne na Židovské ul. č. 17 (pod hradem před vjezdem do tunelu vlevo).

cimbálovka    Masopustní podvečer s cimbálovkou
V rámci pravidelných setkání krajanů Český spolek Bratislava zve na tradiční masopustní posezení s cimbálovou hudbou z Uherského Hradiště. Program se uskuteční v úterý 28. února ve společenském sále Csemadoku v 17 hod. Kulturní večery organizujeme s finanční podporou MZV ČR. Loňské vystoupení a další fotografie z dalších aktivit můžete shlédnout v naší fotogalerii.

foto z pozvánky    Výstava nábytkového designu
Slovenské národní muzeum zve na výstavu „Civilizované bývanie pre každého. Jan Vaněk (1891 – 1962)“, věnovanou životu a tvorbě architekta Jana Vaňka, který významnou měrou ovlivnil československou interiérovou tvorbu meziválečného i válečného období. Expozice vznikla ve spolupráci s Muzeem mésta Brna a prezentuje exponáty z dalších českých a moravských muzeí a galerií i ze soukromých sbírek, včetně autentického mobiliáře z pražského bytu architekta. Výstava v sídelní budově SNM na Vajanského nábřeží potrvá do 2. dubna 2017.

foto: uniba.sk    Vychoval nejstarší generaci slovenských muzikologů
Hudební muzeum SNM a Etnologický ústav Akademie věd ČR připravily výstavu o knězi, pedagogu a hudebnímu vědci prof. PhDr. Dobroslavu Orelovi (15. prosince 1870 Ronou nad Doubravou – 18. února 1942 Praha), který byl v letech 1921 až 1938 profesorem církevní hudební vědy Katolické bohoslovecké a Filozofické fakulty v Bratislavě, mezi prvními zpracoval slovenské hudební prameny, věnoval se i sběru a výzkumu slovenských lidových písní. Krátce vykonával i funkce děkana fakulty a rektora Univerzity Komenského, na níž založil Akademický pěvecký sbor. Na Slovensko přijel poprvé v roce 1919, kdy byl pověřen péčí o kostelní archivy a varhany po celé ČSR. V jakých podmínkách začínal, svědčí zmínka v dopise příteli dr. A. Kolískovi: „Byl jsem strašný osel, že jsem se dal svést k Bratislavě z Prahy.” Výstava v Brämerově kúrii na Žižkově ul. je přístupná do 9. června 2017 každý den kromě pondělí od 10 do 17 hod.

foto: Ing. L. Bábíček    Vánoční koncert ČBS 2016
Pravidelný vánoční koncert ČSB se uskutečnil ve středu 7. prosince 2016 v Moyzesově síni Filozofické fakulty Univerzity Komenského. Letošním hostem bylo brněnské smyčcové Graffovo kvarteto, které uměleckým přednesem z tvorby českých básníků provázela členka činohry Národního divadla v Brně Marie Durnová (původně ohlášený Jan Kačer náhle onemocněl). Atmosféru koncertu i následující volné besedy při malém občerstvení fotografiemi zachytili Ing. Milan Klubal a Ing. Ladislav Bábíček. Více fotografií najdete ve fotogalerii.

logo    Vychází Informační bulletin ČSB č. 3 / 2016
„Vážení přátelé, členky a členové Českého spolku Bratislava, milí sympatizanti. Před závěrem roku dovolte, abychom Vám připomněli naše aktivity na přelomu roka…”. Těmito slovy začíná Informační bulletin ČSB č. 3/ 2016, jehož celý obsah si můžete přečíst zde.

   
  • > > > archiv starších zpráv, pozvánek a zajímavostí
  • TOPlist

    NK ČR v dubnu 2008 vybrala tuto stránku do projektu WebArchiv.

     

    © jv 2004

              Obsah těchto stránek lze použít výlučně s označením zdroje: cesi.sk