logo ČSB                                   ČnS

Vítejte na informační stránce Českého spolku Bratislava

Český spolok Bratislava (ČSB) je nepolitické občanské sdružení obyvatel Slovenské republiky hlásících se k českému, moravskému a slezskému původu, jejich rodinných příslušníků a dalších sympatizantů bez ohledu na státní občanství (viz Stanovy). Pod názvem „Spolek Čechů na Slovensku" vznikl v roce 1993 (viz Z historie spolku) jako nejstarší organizace české a moravské národnostní menšiny v SR, v následujícím roce se s místními pobočkami v dalších slovenských městech transformoval na regionální organizace Českého spolku na Slovensku... (celý text O nás)

Český spolek Bratislava zve své členy na tradiční masopustní posezení s cimbálovou hudbou z Uherského Hradiště v úterý 28. března..

Hurbanovy kasárna v Bratislavě    Legendární generál
Generál Lev Prchala (23. března 1892 Ostrava – 11. června 1963 Feldbach, Rakousko) sej ako legionář účastnil sibiřské anabáze. Ve 30. letech byl zemským vojenským velitelem na východním Slovensku a Podkarpatské Rusi, později v Bratislavě, nesouhlasil s přijetím Mnichovského diktátu, v roku 1939 organizoval vojenské jednotky v Polsku, Francii a Anglii, do Československa se už nikdy nevrátil.


UKo    Odborník na dějiny práva
Profesor JUDr. Richard Horna (24. března 1892 Praha – 17. července 1953 Lázně Bělohrad) přednášel v letech 1921 až 1939 na Právnické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě, kde zastával i akademické funkce a byl členem Akademického senátu. V odborných studiích se věnoval právním dějinám Moravy, Slezska a Slovenska.

EU na Palisádach    Položil základy slovenského zbožíznalectví
Profesor ing. Ladislav Cicvárek (25. března 1892 Lidice – 13. července 1960 Bratislava) byl původním vzděláním chemik, přednášel na obchodní akademii, po válce na Slovenské vysoké škole obchodní, od 1949 Vysoké škole hospodářských věd v Bratislavě (dnes Ekonomická univerzita), kde byl v letech 1945 až 1950 rektorem.

cimbálovka    Masopustní podvečer s cimbálovkou
V rámci pravidelných setkání krajanů Český spolek Bratislava zve na tradiční masopustní posezení s cimbálovou hudbou z Uherského Hradiště. Program se uskuteční v úterý 28. března ve společenském sále Csemadoku v 17 hod. Kulturní večery organizujeme s finanční podporou MZV ČR. Loňské vystoupení a další fotografie z dalších aktivit můžete shlédnout v naší fotogalerii.

reprofoto    Bankovka se světicí brzy už jen jako vzpomínka
Česká národní banka oznamuje, že dnem 31. března letošního roku končí možnost bezplatné výměny padesátikorunových bankovek s vyobrazením sv. Anežky České v pobočkách ČNB v sedmi krajských městech (Praha, České Budějovice, Plzeň, Ústí nad Labem, Hradec Králové, Brno a Ostrava). Od roku 2006 byly tyto bankovky postupně z oběhu stahovány a nahrazovány mincí stejné hodnoty z důvodu lacinější emise a podstatně větší trvanlivosti až jejich platnost v roce 2011 definitivně skončila.

foto: Ing. L. Bábíček    Uctění památky prvního československého prezidenta
V úterý 7. března 2017 v den výročí narození Tomáše Garrigua Masaryka se u jeho pomníku před budovou SNM v Bratislavě uskutečnila vzpomínková akce, na níž zástupci Velvyslanectví České republiky v SR, poslanci Národní rady SR a delegace krajanů položili květiny k soše TGM. Shromáždění doprovázela a oproti předcházejícím výrazně oživila dechová hudba z Velkých Bílovic. Fotografie ze setkání poskytl Ing. Ladislav Bábíček. Více fotografií najdete ve fotogalerii.

První ČSR    Soutěž pro studenty „Po stopách založení ČSR“
Radio Praha - vysílání do zahraničí vypisuje soutěž pro studenty Českých škol bez hranic a studenty z krajanských spolků „Po stopách založení ČSR“ v kategoriích Text + fotografie, Audio, Video. Boje na východní i západní frontě, diplomatická jednání, aktivity nejrůznějších spolků. Zkusme zapátrat po nejrůznějších střípcích předcházejících zrození naší republiky, připomeňme si osobnosti, které přispěly k založení ČSR. Uzavírka soutěžních materiálů je 30. září 2017, příspěvky zasílejte na adresu cr@radio.cz.O případnou radu, konzultaci v otázkách zahraničně-politických vztahů, česko-slovenských vztahů, československého dobrovolného vojska (legií) i osudu konkrétních osobností spjatých se vznikem ČSR se můžete obrátit na doc. PhDr. Zlatici Zudovou-Leškovou, CSc. z Historického ústavu Akademie věd ČR (e-mail: zudova-leskova@hiu.cas.cz).

Graf: ŠÚ SR, kliknutím zvětšíte    České menšiny na Slovensku ubývá
Před pěti lety Statistický úřad SR zveřejnil podrobnější výsledky Sčítání obyvatel, domů a bytů z května 2011. Zatímco v porovnání s výsledky z roku 2001 obyvatel SR mírně přibylo (5 397 036 obyv., co je o 17 581 víc), tento desetiletý přírůstek je nejnižší v historii. Z pohledu národností ubylo obyvatel, hlásících se ke slovenské, maďarské, české nebo ukrajinské národnosti, naopak více se hlásí k romské, rusínské, chorvatské, srbské, židovské i moravské národnosti. České národnosti ubylo ze 44 620 (0,8%) v 2001 na současných 30 367 obyv. (0,6%), co znamená, že třetí příčku v řebříčku národnostních menšin odstoupila národnosti rusínské (33 842 obyv. = 0,6%). Moravská národnost figuruje na 7. místě s počtem 3 286 obyv. (v roce 2001 2 348), když o jedno místo „předběhla“ polskou národnost. Češi jsou nejpočetněji zastoupenou komunitou občanů jiných států s trvalým pobytem na území SR, když z celkového počtu 26 752 cizinců (0,5% všeho obyvatelstva) se k českému občanství přihlásilo 25,9%.

MZV ČR    Dopis krajanům
Zvláštní zmocněnec pro krajanské záležitosti MZV ČR Jaroslav Kantůrek adresoval začátkem února dopis krajanům, v němž je informuje o připravovaných letošních projektech jako jsou Týden češtiny ve světě (31.7. – 4.8.2017), Mezinárodní konference Českých škol bez hranic, letní tábory pro děti krajanů v ČR, možnosti studia v ČR nebo vysílání Českého rozhlasu do zahraničí.

KPČK    Z programu Kruhu přátel české kultury
Kruh přátel české kultury zve v úterý 4. dubna v 16 hodin do kina Mladosť na detektivní komedii Čtrnáctý u stolu z roku 1943 při příležitosti 40. výročí úmrtí herce Karla Högra. Podrobnější informace o aktivitách KPČK najdete v Bohemia 1/2017.

foto z pozvánky    Výstava nábytkového designu
Slovenské národní muzeum zve na výstavu „Civilizované bývanie pre každého. Jan Vaněk (1891 – 1962)“, věnovanou životu a tvorbě architekta Jana Vaňka, který významnou měrou ovlivnil československou interiérovou tvorbu meziválečného i válečného období. Expozice vznikla ve spolupráci s Muzeem mésta Brna a prezentuje exponáty z dalších českých a moravských muzeí a galerií i ze soukromých sbírek, včetně autentického mobiliáře z pražského bytu architekta. Výstava v sídelní budově SNM na Vajanského nábřeží potrvá do 2. dubna 2017.

foto: uniba.sk    Vychoval nejstarší generaci slovenských muzikologů
Hudební muzeum SNM a Etnologický ústav Akademie věd ČR připravily výstavu o knězi, pedagogu a hudebnímu vědci prof. PhDr. Dobroslavu Orelovi (15. prosince 1870 Ronov nad Doubravou – 18. února 1942 Praha), který byl v letech 1921 až 1938 profesorem církevní hudební vědy Katolické bohoslovecké a Filozofické fakulty v Bratislavě, mezi prvními zpracoval slovenské hudební prameny, věnoval se i sběru a výzkumu slovenských lidových písní. Krátce vykonával i funkce děkana fakulty a rektora Univerzity Komenského, na níž založil Akademický pěvecký sbor. Na Slovensko přijel poprvé v roce 1919, kdy byl pověřen péčí o kostelní archivy a varhany po celé ČSR. V jakých podmínkách začínal, svědčí zmínka v dopise příteli dr. A. Kolískovi: „Byl jsem strašný osel, že jsem se dal svést k Bratislavě z Prahy.” Výstava v Brämerově kúrii na Žižkově ul. je přístupná do 9. června 2017 každý den kromě pondělí od 10 do 17 hod.

   
  • > > > archiv starších zpráv, pozvánek a zajímavostí
  • TOPlist

    NK ČR v dubnu 2008 vybrala tuto stránku do projektu WebArchiv.

     

    © jv 2004

              Obsah těchto stránek lze použít výlučně s označením zdroje: cesi.sk