logo ČSB                                   ČnS

Vítejte na informační stránce Českého spolku Bratislava

Český spolok Bratislava (ČSB) je nepolitické občanské sdružení obyvatel Slovenské republiky hlásících se k českému, moravskému a slezskému původu, jejich rodinných příslušníků a dalších sympatizantů bez ohledu na státní občanství (viz Stanovy). Pod názvem „Spolek Čechů na Slovensku" vznikl v roce 1993 (viz Z historie spolku) jako nejstarší organizace české a moravské národnostní menšiny v SR, v následujícím roce se s místními pobočkami v dalších slovenských městech transformoval na regionální organizace Českého spolku na Slovensku... (celý text O nás)

slunce    Český spolek Bratislava přeje všem členům a sympatizantům příjemné prožití letních měsíců, o programu na druhé pololetí budeme informovat koncem srpna.     slunce

logo    Pozvánka jen pro nadšence
Slovenské národní muzeum bývá vždy zárukou množství zajímavých expozic a potvrzuje to i letošní letní nabídka. Kdo by se však do jeho hlavní budovy vydal zvláště na výstavu „Císař na čtyřech trůnech“ (otevřena do 21. září 2016), bude zřejmě zklamán. Čtrnáct panelů s českým textem a fotografiemi a několik odlitků bust císaře a jeho manželek působí jen skromným dojmem putovní expozice než skutečně historické výstavy. Škoda, že autoři si nedali ani trochu práce, aby podklady z ČR ve „slovenské národní“ instituci doplnili alespoň stručnou informací o vztahu Karla IV. k Uhrám a území dnešního Slovenska.


foto z 2008    Zemřel ing. arch. Antonín Stuchl
Další smutná zpráva přišla ze Žiliny. V požehnaném věku 94 let zemřel jeden ze zakládajích členů Spolku Čechů na severním Slovensku Ing. arch. Antonín Stuchl (15. listopadu 1921 Bratislava – 20. července 2016 Žilina). Pocházel z české rodiny a vystudoval ČVUT v Praze, ale začátkem 50. let přišel pracovat do žilinského Stavoprojektu, kde například vedl práce nad Územním plánem města, dodnes odborníky považovaný za průkopníka moderního urbanizmu v Československu. V roce 2007 mu byla udělena Cena Emila Belluša za celoživotní dílo (foto z prezetační výstavy v Bratislavě 2008).

V. Harapes    Blahopřejeme k životnímu jubileu
Významného životního výročí se dožívá herec, tanečník, režisér, choreograf a tanečný pedagóg Vlastimil Harapes (24. července 1946 Chomutov). Rozsáhlý rozhovor s ním přinesla Česká beseda v č. 2/1996.

foto z vystoupení v Bratislavě 2004    Blahopřejeme k životnímu jubileu
Dramatik Milan Uhde (28. července 1936 Brno) vstoupil po listopadu 1989 do vysoké politiky, nejdříve jako ministr kultury. Po rozdělení federace v roce 1996 jako první předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR svolal jednání představitelů čtyř ministerstev se zástupci sdružení české a moravské menšiny v SR, aby projednali jejich problémy.

foto: Ing. L. Bábíček    Za Ing. Petrem Stahlem
V pátek 15. července jsme se naposledy rozloučili s dlouholetým členem a funkcionářem Českého spolku v Bratislavě Ing. Petrem Stahlem. Smuteční obřad v síni bratislavského krematoria česky sloužil biskup bratislavské dieceze Církve československé husitské ThDr. et PhDr. Jan Hradil. Celý nekrolog si můžete přečíst zde.

foto: Ing. L. Bábíček    Vlastivědný zájezd Lešná – Luhačovice
Dne 11. června 2016 zorganizoval Český spolek Bratislava vlastivědný zájezd na zámek a zoo v Lešné u Zlína a do Luhačovic, zúčastnilo se ho 50 členů a příznivců ČSB. V dopoledních hodinách se uskutečnila organizovaná prohlídka zámku, odpoledne pak návštěva tamní zoo, která je třetí nejnavštěvovanější v ČR. Otevřena byla v r. 1948 na ploše 50 hektarů, je členěna podle světadílů a chovají tam na 250 druhů zvířat. Cestou domů byla ještě volná prohlídka lázní Luhačovice. Celý zájezd fotografiemi zdokumentoval Ing. Ladislav Bábíček. Více fotografií najdete ve fotogalerii.

Senát PČR    Diaspora jako partner mateřského státu
Ve dnech 19.- 20. září 2016 se v Senátu PČR bude konat dvoudenní konference na téma „Diaspora jako partner mateřského státu“, kterou pořádají Stálá komise Senátu PČR pro krajany žijící v zahraničí a České školy bez hranic ve spolupráci s MZV ČR a Akademií věd ČR. Konference by měla řešit potřeby různých skupin Čechů žijících v zahraničí s ohledem na klasickou krajanskou komunitu, exil či novodobou emigraci po r. 1989. Bližší informace a možnost přihlášení bude na stránkách Senátu ČR v odkazu Stálé komise pro krajany žijící v zahraničí.

MKVZČ    Konference „Krajané a problém identity“ bude v září v Praze
Po dvouleté přestávce se 28.- 30. září 2016 v nové budově Národního muzea uskuteční konference Krajané a problém identity. Jejími partnery jsou Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Národní muzeum, Český rozhlas, Senát a Národní archiv ČR. První dva dny budou jednací o tom, co pod identitou rozumíme a jak ji v podmínkách krajanských komunit udržovat, třetí den bude věnován návštěvám pamětihodností. Informace jsou na zahranicnicesi.com, registrovat se lze na adrese info@zahranicnicesi.com nejpozději do konce srpna 2016.

logo    Krajanský festival
Občanské sdružení Sedm paprsků pořádá ve dnech 29. 9. – 2. 10. 2016 letos jubilejní 10. ročník krajanského festivalu, který naváže na konferenci Mezinárodního koordinačního výboru zahraničních Čechů. K účasti na festivalu jsou zváni krajané hudebníci, zpěváci, tanečníci, divadelníci či kronikáři z celého světa. Slavnostní uvítání se koná 29. 9. v hlavním sále Senátu, krajanská vystoupení pak na Zámečku v Libni a v Praze – Dolních Chabrech. Slavnostní zakončení festivalu tradičním krojovaným průvodem se předpokládá na Hradčanském náměstí v neděli 2. 10. Zájemci o účast na festivalu se mohou hlásit na krajanskyfestival.eu.

   
  • > > > archiv starších zpráv, pozvánek a zajímavostí
  • NK ČR v dubnu 2008 vybrala tuto stránku do projektu WebArchiv.

     

    © jv 2004

              Obsah těchto stránek lze použít výlučně s označením zdroje: cesi.sk