logo ČSB                                   ČnS

Vítejte na informační stránce Českého spolku Bratislava

Český spolok Bratislava (ČSB) je nepolitické občanské sdružení obyvatel Slovenské republiky hlásících se k českému, moravskému a slezskému původu, jejich rodinných příslušníků a dalších sympatizantů bez ohledu na státní občanství (viz Stanovy). Pod názvem „Spolek Čechů na Slovensku" vznikl v roce 1993 (viz Z historie spolku) jako nejstarší organizace české a moravské národnostní menšiny v SR, v následujícím roce se s místními pobočkami v dalších slovenských městech transformoval na regionální organizace Českého spolku na Slovensku... (celý text O nás)

Český spolek Bratislava zve v rámci pravidelných Kulturních večerů v úterý 31. května 2016 na program „Oblíbené písně a árie z české a světové tvorby“ v podání umělců SND.

foto z pozvánky    Pozvánka na výstavu
Výtvarnice a členka ČSB Eva B. Linhartová spolu s Uměleckým souborem Lúčnica a Domem umění v Piešťanech zvou na výstavu „Farby leta. Obrazy / Pastely“. Na vernisáži ve čtvrtek 2. června výstavu uvede PhDr. B. Bachratý, CSc. Expozice v Galerii Domu umění v Piešťanech potrvá do 3. července 2016 a je přístupna každý den kromě pondělí od 14 do 17 hodin, v sobotu a v neděli až do 18. hodiny.


Češi v SR podle krajů, graf z údajů ŠÚ SR    Pět let od sčítání lidu 2011
V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady Evropského společenství č. 763/2008 se v roce 2011 v zemích EU uskutečnilo sčítání obyvatel, domů a bytů. Ve Slovenské republice se zjišťoval stav platný o půlnoci z pátku 20. května na sobotu 21. května 2011, výsledky zveřejnil Statistický úřad SR. Podrobný přehled týkající se české a moravské menšiny v SR publikoval portál cesi.sk v rubrice „Češi v SR – statistika".

hudba    Hudební podvečer
V rámci pravidelných Kulturních večerů zve ČSB na „Oblíbené písně a árie z české a světové tvorby“ v podání Jany Juríčkové Bernátové a Jána Ďurča za klavírního doprovodu a průvodního slova Milady Synkové. Hudební program se uskuteční v úterý 31. května 2016 v 17 hod. v sále Csemadoku. Naše programy organizujeme s finanční podporou MZV ČR.

foto: Ing. M. Klubal    Náš člen na Kilimandžáru
V rámci pravidelných Kulturních večerů v úterý 26. dubna 2016 se člen výboru ČSB Ing. Jaroslav Kníž podělil o své zážitky z Afriky a z výstupu na nejvyšší africký vrchol Kilimandžáro. Videoprojekci fotografií z expedice zabezpečil Ing. Ladislav Bábíček. Atmosféru poznávacího podvečera svými fotografiemi zachytil a poskytl Ing. Milan Klubal. Snímky z našich akcí můžete shlédnout v naší fotogalerii.

ČSBH     Letní dětské tábory s výukou češtiny
Dva turnusy úspěšného letního tábora s výukou českého jazyka ve Sluňákově opět pořádají České školy bez hranic, a to od 23. – 30. 7. a 30. 7. – 6. 8. 2016. Informace a přihlášky jsou k dispozici na stránce ČSBH. Letní tábor s výukou českého jazyka pro děti od 12 do 18 let pořádá rovněž Občanské sdružení Sedm paprsků v termínu 24. 7. – 6. 8. 2016. Tábor se koná v penzionu Pohoda v Jizerských horách a přihlášky třeba poslat do 31. května 2016 na adresu info@sevenrays.cz.

foto z plakátu    Oslava malby Rudolfa Fily
Do 5. června je v Galerii města Bratislavy na Panské ul. otevřena výstava „Oslava maľby“ věnovaná tvorbě výtvarníka Rudlfa Fily (19. července 1932 Příbram – 11. února 2015 Bratislava). Po studiu na ŠUP v Brně přišel v roce 1952 studovat malbu na VŠVU a Bratislavě už zůstal věrný do konce života, kde působil v Ústředí uméleckých řemesel, přednášel na Střední škole uměleckého průmyslu a po r. 1989 vedl ateliér volné malby na VŠVU. Výstava představuje přes 120 děl z péti slovenských galerií a 24 soukromých sbírek.

MZV ČR    Dopis krajanům z Prahy
„Letošní rok je na krajanské akce mimořádně bohatý,“ píše zvláštní zmocněnec pro krajanské záležitosti MZV ČR Ing. Jaroslav Kantůrek v dopise krajanům ve světě, v němž upozorňuje na tyto akce a projekty. Celý dopis, jak nám ho posunul zastupitelský úřad v Bratislavě, si můžete přečíst zde.

Zoo Zámek Lešná    Vlastivědný zájezd
Český spolek Bratislava připravuje další z cyklu vlastivědných zájezdů, tentokrát do Zoologické zahrady Zlín – Zámek Lešná a Lázní Luhačovice. Odjezd v sobotu 11. června bude tradičně v 7 hod. z parkoviště na Šancové ul. (nad Karpatskou), přihlásit se a zaplatit (členové ČSB 6 €, nečlenové 8 €) lze na našich setkáních 26.4. a 31.5. 2016. Naše programy organizujeme s finanční podporou MZV ČR.

kniha    Lidové zvyky, obřady a svátky v dějinách našich národů
Český spolek Bratislava zve v rámci Kulturních večerů v úterý 28. června na přednášku s besedou etnoložky Mgr. Kataríny Nádaské, PhD. na téma „Lidové zvyky, obřady a svátky v dějinách našich národů“. Naše programy organizujeme s finanční podporou MZV ČR.

logo    Vychází Informační bulletin ČSB č. 1 / 2016
„Vážení přátelé, členky a členové Českého spolku Bratislava, milí sympatizanti, letos poprvé se Vám představuji jako nedávno zvolená nová předsedkyně našeho spolku. Proto mi dovolte úvodem i touto cestou poděkovat své předchůdkyni, Ing. Husenicové, za odvedenou desetiletou práci pro náš spolek a popřát jí pevné zdraví, aby se ještě dlouho mohla s námi dělit o své bohaté zkušenosti.“. Těmito slovy začíná Informační bulletin ČSB č. 1/ 2016, jehož celý obsah si můžete přečíst zde.

Senát PČR    Diaspora jako partner mateřského státu
Ve dnech 19.- 20. září 2016 se v Senátu PČR bude konat dvoudenní konference na téma „Diaspora jako partner mateřského státu“, kterou pořádají Stálá komise Senátu PČR pro krajany žijící v zahraničí a České školy bez hranic ve spolupráci s MZV ČR a Akademií věd ČR. Konference by měla řešit potřeby různých skupin Čechů žijících v zahraničí s ohledem na klasickou krajanskou komunitu, exil či novodobou emigraci po r. 1989. Bližší informace a možnost přihlášení bude na stránkách Senátu ČR v odkazu Stálé komise pro krajany žijící v zahraničí.

MKVZČ    Konference „Krajané a problém identity“ bude v září v Praze
Po dvouleté přestávce se 28.- 30. září 2016 v nové budově Národního muzea uskuteční konference Krajané a problém identity. Jejími partnery jsou Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Národní muzeum, Český rozhlas, Senát a Národní archiv ČR. První dva dny budou jednací o tom, co pod identitou rozumíme a jak ji v podmínkách krajanských komunit udržovat, třetí den bude věnován návštěvám pamětihodností. Informace jsou na zahranicnicesi.com, registrovat se lze na adrese info@zahranicnicesi.com nejpozději do konce srpna 2016.

logo    Krajanský festival
Občanské sdružení Sedm paprsků pořádá ve dnech 29. 9. – 2. 10. 2016 letos jubilejní 10. ročník krajanského festivalu, který naváže na konferenci Mezinárodního koordinačního výboru zahraničních Čechů. K účasti na festivalu jsou zváni krajané hudebníci, zpěváci, tanečníci, divadelníci či kronikáři z celého světa. Slavnostní uvítání se koná 29. 9. v hlavním sále Senátu, krajanská vystoupení pak na Zámečku v Libni a v Praze – Dolních Chabrech. Slavnostní zakončení festivalu tradičním krojovaným průvodem se předpokládá na Hradčanském náměstí v neděli 2. 10. Zájemci o účast na festivalu se mohou hlásit na krajanskyfestival.eu.

   
  • > > > archiv starších zpráv, pozvánek a zajímavostí
  • NK ČR v dubnu 2008 vybrala tuto stránku do projektu WebArchiv.

     

    © jv 2004

              Obsah těchto stránek lze použít výlučně s označením zdroje: cesi.sk