logo ČSB                                   ČnS

Vítejte na informační stránce Českého spolku Bratislava

Český spolok Bratislava (ČSB) je nepolitické občanské sdružení obyvatel Slovenské republiky hlásících se k českému, moravskému a slezskému původu, jejich rodinných příslušníků a dalších sympatizantů bez ohledu na státní občanství (viz Stanovy). Pod názvem „Spolek Čechů na Slovensku" vznikl v roce 1993 (viz Z historie spolku) jako nejstarší organizace české a moravské národnostní menšiny v SR, v následujícím roce se s místními pobočkami v dalších slovenských městech transformoval na regionální organizace Českého spolku na Slovensku... (celý text O nás)

Český spolek Bratislava zve v rámci pravidelných Kulturních večerů v úterý 28. června na přednášku etnoložky Mgr. Kataríny Nádaské, PhD. na téma „Lidové zvyky, obřady a svátky v dějinách našich národů“.

foto: Ing. L. Bábíček    Kulturní podvečer s paní Miladou Synkovou a jejími hosty
V rámci pravidelných Kulturních večerů uspořádal Český spolek Bratislava v úterý 31. května 2016 ve společenském sálu Csemadok hudební setkání s paní Miladou Synkovou a jejími hosty - sólisty Opery SND sopranistkou Janou Bernáthovou a barytonistou Jánem Ďurčem. Milí hosté se představili předvedením písní Antonína Dvořáka „Tři novořecké básně“ a čtyř písní Leoše Janáčka na moravskou lidovou poezii, dále áriemi z oper Bedřicha Smetany: Vok z opery Čertova stěna a Barča z Hubičky, a také závěrečného duetu Ofélie a Hamleta z opery Hamlet od Ambroise Thomase. Fotografie ze zdařilého vystoupení umělců poskytli Ing. Ladislav Bábíček (z videonahrávky) a Ing. Milan Klubal. Více fotografií najdete ve fotogalerii.


CIS    Letní tábory a studium v Karlových Varech
„Dobrý den, rádi bychom Vaším prostřednictvím informovali přátele České republiky o možnosti zapojit děti ve věku 10-16 let do mezinárodních letních kempů v České republice. Rádi přivítáme také naše první studenty ze Slovenska. Naše mezinárodní škola nabízí IB Diploma program pro chlapce a dívky ve věku 14-18 let v Karlových Varech. Více informací naleznou rodiče na www.carlsbadschool.cz/summer-camp/,“ napsala nám Martina Poštová z Carlsbad International School se žádostí o šíření této informace na Slovensku nejen mezi krajany.

foto: MZV ČR    Cena Gratias Agit 2016 i do Bratislavy
Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek udělil 17. června 2016 ocenění Gratias agit, které MZV ČR uděluje od roku 1997 krajanům a přátelům ČR, kteří „nezištně prohlubují zájem zahraničí o naší zemi, napomáhají jejímu zviditelňování a příznivému obrazu ve světě". Mezi 16 laureáty letošní ceny byl ze Slovenska oceněn Vladimír Michal, zakladatel knihkupectví a vydavatelství Artfórum, jehož navrhlo bratislavské České centrum. Ocenění představuje křišťálový globus od akademického malíře Zdeňka Petra a diplom. Blahopřejeme.

BL    První lyra byla „česko-slovenská”
V červnu 1966 se v Bratislavě uskutečnil první ročník Mezinárodního festivalu taneční písně, kterou vyhrála a hlavní cenu „Bratislavská lyra“ získala píseň „Mám rozprávkový dom“ v podání Karla Gotta (autoři V. Matušík a E. Jelínková). Podle hlavní ceny se festival jmenoval až do konce 80. let.

část obalu knihy    Historik o začátcích společného státu
Historik a vysokoškolský učitel prof. PhDr. Zdeněk Kárník, DrSc. (25. června 1931 Dobré u Dobrušky – 30. září 2011 Praha) mohl od roku 1969 publikovat jen v samizdatu nebo pod pseudonymy a svá stéžejní díla, týkající se československých a českých dějin 19. a 20. století, vydal až po roce 1989. Úryvek z jeho trilogie publikovala Česká beseda v č. 2/2006.

část obalu knihy    Kreslíř přírody byl zakladatelem Dikobrazu
Malíř, grafik a ilustrátor Mirko Hanák (26. června 1921 Martin – 4. listopadu 1971 Praha) se narodil na Slovensku, kde byl jeho otec správcem pily. Většinu dětství však strávil už na Moravě u babičky ve Skaličce u Zábřehu, později na studiích v Kroměříži a Olomouci. Za války dva roky studoval na Škole umění ve Zlíně, poté však byl „totálně nasazen“ v Německu. Po válce v Praze vystudoval um=eleckoprůmyslovou školu, jako karikaturista byl zakladatelem časopisu Dikobraz (podle jeho vzoru později vznikl slovenský Roháč). Jako znalec přírody a myslivosti účinkoval v televizi.

kniha    Lidové zvyky, obřady a svátky v dějinách našich národů
Český spolek Bratislava zve v rámci Kulturních večerů v úterý 28. června na přednášku s besedou etnoložky Mgr. Kataríny Nádaské, PhD. na téma „Lidové zvyky, obřady a svátky v dějinách našich národů“. Naše programy organizujeme s finanční podporou MZV ČR.

KPČK    Z programu Kruhu přátel české kultury
Kruh přátel české kultury avizoval v úterý 3. června v 16 hod. v kině Mladosť promítání filmu „Otec ma zderie tak či tak” (1980) ke výročí režiséra Otakara Krivánka a v úterý 28. června 2016 rovněž v 16 hod. film „Svatba jako řemen” (1967) k výročí herečky Ivy Janžurové. Podrobnější informace o akcích KPČK přináší aktuální číslo Bohemia 2016.

foto: Ing. M. Klubal    Oslavy výročí narození císaře a krále Karla IV.
»Při letošních oslavách sedmistého výročí narození největšího českého panovníka a římského císaře Karla IV. se všechny význačné kulturní zařízení přičinily, aby přinesly svůj pohled na život a dobu Karla IV. V minulých dnech jsem navštívil několik pražských výstav s touto tématikou a myslím si, že výstava „CIVITAS CAROLINA - aneb stavitelství doby Karla IV“ v pražském Národním technickém muzeu (NTM) stojí za pozornost,« napsal Ing. Milan Klubal a jako pozvánku na výstavu přiložil několik fotografií.

foto z pozvánky    Pozvánka na výstavu
Výtvarnice a členka ČSB Eva B. Linhartová spolu s Uměleckým souborem Lúčnica a Domem umění v Piešťanech zvou na výstavu „Farby leta. Obrazy / Pastely“. Na vernisáži ve čtvrtek 2. června výstavu uvede PhDr. B. Bachratý, CSc. Expozice v Galerii Domu umění v Piešťanech potrvá do 3. července 2016 a je přístupna každý den kromě pondělí od 14 do 17 hodin, v sobotu a v neděli až do 18. hodiny.

foto: Ing. M. Klubal    Náš člen na Kilimandžáru
V rámci pravidelných Kulturních večerů v úterý 26. dubna 2016 se člen výboru ČSB Ing. Jaroslav Kníž podělil o své zážitky z Afriky a z výstupu na nejvyšší africký vrchol Kilimandžáro. Videoprojekci fotografií z expedice zabezpečil Ing. Ladislav Bábíček. Atmosféru poznávacího podvečera svými fotografiemi zachytil a poskytl Ing. Milan Klubal. Snímky z našich akcí můžete shlédnout v naší fotogalerii.

Senát PČR    Diaspora jako partner mateřského státu
Ve dnech 19.- 20. září 2016 se v Senátu PČR bude konat dvoudenní konference na téma „Diaspora jako partner mateřského státu“, kterou pořádají Stálá komise Senátu PČR pro krajany žijící v zahraničí a České školy bez hranic ve spolupráci s MZV ČR a Akademií věd ČR. Konference by měla řešit potřeby různých skupin Čechů žijících v zahraničí s ohledem na klasickou krajanskou komunitu, exil či novodobou emigraci po r. 1989. Bližší informace a možnost přihlášení bude na stránkách Senátu ČR v odkazu Stálé komise pro krajany žijící v zahraničí.

MKVZČ    Konference „Krajané a problém identity“ bude v září v Praze
Po dvouleté přestávce se 28.- 30. září 2016 v nové budově Národního muzea uskuteční konference Krajané a problém identity. Jejími partnery jsou Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Národní muzeum, Český rozhlas, Senát a Národní archiv ČR. První dva dny budou jednací o tom, co pod identitou rozumíme a jak ji v podmínkách krajanských komunit udržovat, třetí den bude věnován návštěvám pamětihodností. Informace jsou na zahranicnicesi.com, registrovat se lze na adrese info@zahranicnicesi.com nejpozději do konce srpna 2016.

logo    Krajanský festival
Občanské sdružení Sedm paprsků pořádá ve dnech 29. 9. – 2. 10. 2016 letos jubilejní 10. ročník krajanského festivalu, který naváže na konferenci Mezinárodního koordinačního výboru zahraničních Čechů. K účasti na festivalu jsou zváni krajané hudebníci, zpěváci, tanečníci, divadelníci či kronikáři z celého světa. Slavnostní uvítání se koná 29. 9. v hlavním sále Senátu, krajanská vystoupení pak na Zámečku v Libni a v Praze – Dolních Chabrech. Slavnostní zakončení festivalu tradičním krojovaným průvodem se předpokládá na Hradčanském náměstí v neděli 2. 10. Zájemci o účast na festivalu se mohou hlásit na krajanskyfestival.eu.

   
  • > > > archiv starších zpráv, pozvánek a zajímavostí
  • NK ČR v dubnu 2008 vybrala tuto stránku do projektu WebArchiv.

     

    © jv 2004

              Obsah těchto stránek lze použít výlučně s označením zdroje: cesi.sk