logo ČSB                                   ČnS

Vítejte na informační stránce Českého spolku Bratislava

Český spolok Bratislava (ČSB) je nepolitické občanské sdružení obyvatel Slovenské republiky hlásících se k českému, moravskému a slezskému původu, jejich rodinných příslušníků a dalších sympatizantů bez ohledu na státní občanství (viz Stanovy). Pod názvem „Spolek Čechů na Slovensku" vznikl v roce 1993 (viz Z historie spolku) jako nejstarší organizace české a moravské národnostní menšiny v SR, v následujícím roce se s místními pobočkami v dalších slovenských městech transformoval na regionální organizace Českého spolku na Slovensku... (celý text O nás)

V rámci cyklu Kulturních večerů zve Český spolek Bratislava v úterý 13. prosince na Předvánoční posezení, vyhrazené volné besedě, vzpomínkám na společné programy v uplynulém roce a plánům na rok následující.

foto z pozvánky    Sváteční čas na výstavě
Výtvarnice Eva Linhartová Bachratá zve své pŕíznivce na prezentaci svých děl „Sváteční čas“ v užitkového umění a designu K Gallery na Venturské ul. v Bratislavě. Galerie je otevřena od pondělí do pátku v čase od 13 do 18 hod. Další její výstava je zpřístupněna v Monarchia Café na Nádvorí Európy v Komárně.


KPČK    Z programu Kruhu přátel české kultury
Kruh přátel české kultury zve v úterý 6. prosince v 16 hodin do kina Mladosť na hudební pásmo s Mikulášským překvapením. Podrobnější informace o dalších aktivitách KPČK najdete v Bohemia 4/2016.

Graffovo kvarteto    Vánoční koncert ČSB
Pravidelný vánoční koncert ČSB se uskuteční ve středu 7. prosince 2016 v 18 hod. v Moyzesově síni FF UK na Vajanského nábr. 12. Letošním hostem je brněnské smyčcové Graffovo kvarteto, s uměleckým přednesem ho doprovází herec Jan Kačer.

erb Veľkých Kostolan se svatým Vítem    Konec bratříků u Velkých Kostolan
Po neúspěšném dobývání Trnavy se zbytky bratříckých oddílů opevnili u Veľkých Kostolan, kde je 6. prosince 1466 obklíčila vojska uherského krále Matyáše Korvína. V bojích padlo údajně na dvě tisíc bojovníků, až hrozba vyhladovění je nakonec donutila 29. ledna 1467 se vzdát. Kapitán Jan Švehla a stovka jeho bojovníků byla popravena, další zahynuli ve vězení v Budíně, část se dala do služeb krále a vytvořila jeho obávaný „černý pluk“. O bratřících na území Slovenska psala ČB v č. 1/2003, 7-8/2004, 6/2007 a 7-8/2007.

Hej Mistře 2012    Česká mše vánoční J. J. Ryby v katedrále sv. Martina
Vesnický učitel Jakub Jan Ryba (26. října 1765 Přeštice – 8. dubna 1815 Voltuš u Rožmitálu pod Třemšínem) pocházel z učitelské rodiny, po studiích na piaristickém gymnaziu chtěl studovat filozofii, ovládal několik jazyků, ale nakonec strávil většinu života jako pomocný učitel v Rožmitále pod Třemšínem. Sbíral lidové písně, ale jeho nejznámějším dílem je Česká mše vánoční (Hej, mistře) z roku 1796. I letos zazní v Dómu sv. Martina na adventním koncertu, organizovaném Velvyslanectvím ČR a městskou částí Bratislava - Staré Město v neděli 11. prosince v 19 hod. v podání v podaní amatérskeho Svatováclavského zboru a orchestru z Dolných Bojanovic pod vedením Lucie Škrhákové.

J. Marvan    Jaroslav Marvan a Slovensko
Herec Jaroslav Marvan (11. prosince 1901 Praha – 21. května 1974 Praha) vytvořil mimo divadla i na 150 filmových rolí. Ze slovenských filmů hrál například v koprodukčním mezinárodním projektu Túžba zvaná Anada režisérské dvojice Jan Kádár a Elmar Klos z roku 1969, jeho roli však daboval slovenský herec. Na Slovensku hrál nejen v komedii Anděl na horách, ale například i pandura v legendárním Jánošíkovi Martina Friče z roku 1935.

P. Stahl a R. Slánský    Výročí ocenění krajanům
Na úvod tradičního Vánočního koncertu Českého spolku 12. prosince 2001 v Primaciálním paláci v Bratislavě odevzdal velvyslanec Rudolf Slánský čestné medaile Ministerstva zahraničních věcí ČR za propagaci České republiky v zahraničí dvacítce krajanů, mezi nimi i čtrnácti členům Českého spolku na Slovensku (další převzali ocenění předtím od gen. konzula J. Byrtuse v Košicích).

pozvánka    Dny Prahy v Bratislavě
Do 12. prosince 2016 se v Bratislavě uskuteční řada kulturních aktivit jako jsou výstavy, koncerty a divadelní představení pod názvem „Dny Prahy v Bratislavě“. Podobná akce se v Bratislavě uskutečnila naposledy v roce 2009 při příležitosti českého předsednictví EU. Podrobnější program najdete na internetové stránce zde.

sál Csemadoku    Předvánoční posezení
Poslední v roce Kulturní večer Českého spolku Bratislava bude tradičně vyhrazen Předvánočnímu posezení, a to v úterý 13. prosince 2016 v 17 hod. v sále Csemadoku. Setkání na závěr roka je určeno besedě, vzpomínkám na společné programy v uplynulém roce a plánům na rok následující.

logo    Vychází Informační bulletin ČSB č. 3 / 2016
„Vážení přátelé, členky a členové Českého spolku Bratislava, milí sympatizanti. Před závěrem roku dovolte, abychom Vám připomněli naše aktivity na přelomu roka…”. Těmito slovy začíná Informační bulletin ČSB č. 3/ 2016, jehož celý obsah si můžete přečíst zde.

foto: Ing. L. Bábíček    Setkání k 28. říjnu v Bratislavě
V pátek 28. října se jako každý rok krajané sešli s dalšími slovenskými sdruženími i politiky u Památníku česko-slovenské vzájemnosti pod sochou prvního čs. prezidenta T. G. Masaryka, aby si pŕipomnéli 98. výročí vzniku ČSR. Atmosféru setkání fotografiemi přiblížil Ing. Ladislav Bábíček. Více fotografií najdete ve fotogalerii.

foto z pozvánky    Výstava nábytkového designu
Slovenské národní muzeum zve na výstavu „Civilizované bývanie pre každého. Jan Vaněk (1891 – 1962)“, věnovanou životu a tvorbě architekta Jana Vaňka, který významnou měrou ovlivnil československou interiérovou tvorbu meziválečného i válečného období. Expozice vznikla ve spolupráci s Muzeem mésta Brna a prezentuje exponáty z dalších českých a moravských muzeí a galerií i ze soukromých sbírek, včetně autentického mobiliáře z pražského bytu architekta. Výstava v sídelní budově SNM na Vajanského nábřeží potrvá do 2. dubna 2017.

   
  • > > > archiv starších zpráv, pozvánek a zajímavostí
  • TOPlist

    NK ČR v dubnu 2008 vybrala tuto stránku do projektu WebArchiv.

     

    © jv 2004

              Obsah těchto stránek lze použít výlučně s označením zdroje: cesi.sk