logo ČSB                                   ČnS

Vítejte na informační stránce Českého spolku Bratislava

Český spolok Bratislava (ČSB) je nepolitické občanské sdružení obyvatel Slovenské republiky hlásících se k českému, moravskému a slezskému původu, jejich rodinných příslušníků a dalších sympatizantů bez ohledu na státní občanství (viz Stanovy). Pod názvem „Spolek Čechů na Slovensku" vznikl v roce 1993 (viz Z historie spolku) jako nejstarší organizace české a moravské národnostní menšiny v SR, v následujícím roce se s místními pobočkami v dalších slovenských městech transformoval na regionální organizace Českého spolku na Slovensku... (celý text O nás)

Tradiční jarní Tvořivé dílny ČSB pro děti i dospělé s výtvarnicí Evou L. Bachratou se uskuteční v sobotu 13. dubna, účast dětí prosíme nahlásit předem na tel. 0908 814 880 z důvodu zabezpečení občerstvení a výtvarného materiálu pro děti.

foto: Ing. L. Bábíček    Slovácký folklor v Bratislavě
Už tradiční „masopustní“ vystoupení slovácké lidové hudby Burčáci se letos uskutečnilo 19. března a plně obsazený sál opět potvrdil oblibu tohoto programu nejen u členů Českého spolku Bratislava. Mimořádným a nečekaným hostem byl i velvyslanec ČR pan Tomáš Tuhý, který tentokrát mezi krajany zavítal i se svou rodinou. Fotografie z večera poskytl Ing. Ladislav Bábíček. Snímky z dalších aktivit najdete v našem fotoarchivu.


Na besedě s krajany 2014    Zemřel generál Ing. Milan Píka
Válečný veterán, český a slovenský generál Ing. Milan Píka (28. července 1922 Hranice na Moravě – 20. března 2019 Bratislava) byl synem legendárního generála Helidora Píky, popraveného komunistickým režimem v červnu 1949. Za války žil s matkou ve Francii a později v Británii, kde dokončil středoškolská studia a nastoupil k RAF. Po válce nedokončil studium práv, když byl zatčen a odsouzen, před jáchymovskými uranovými doly ho zachránila manželčina rodina v Bratislavě, jak vzpomínal v rozhovoru s krajany i pro Českou besedu. Čest jeho památce.

VÚRV Piešťany    Výročí biologa a šlechtitele
Biolog RNDr. Luděk Říman (25. března 1929 Ostrava – 29. července 1980 Piešťany) pracoval od roku 1959 jako šlechtitel a vedoucí pracovník Výzkumného ústavu rostlinné výživy v Piešťanech.

B. Maňkovská    Výročí českého spolku ve Zvolenu a Banské Bystrici
Pod vznik nejstaršího krajanského spolku na středním Slovensku se 26. března 1994 podepsal „přípravný výbor ve složení PhDr. Jindřich Cupák, Ing. Oldřich Vejvoda, Ing. Křivánek, Ing. Helena Řídká, Ing. Blanka Maňkovská, DrSc., Ing. Karel Sedlář, Ing. Zdeněk Šír, Jaromír Obšil, Marie Psotková a Ing. Jan Zahradníček“. Od regionální konference Spolku Čechů na Slovensku (od dubna 1994 přejmenovaného na Český spolek na Slovensku) byla jeho hlavní hybnou silou ekoložka Ing. Blanka Maňkovská, DrSc. (9. ledna 1942 Jaroměř – 2. února 2019 Zvolen), která stojí v jeho čele dodnes. Vydala na dvacet publikací, věnovaných významným osobnostem českého původu, působících na středním Slovensku, a měla také velký podíl na slavnostním znovuotevření Masarykova pramene ve Štiavnických vrších na jaře 2006.

logo    Příběh českého designu od kubismu po 21. století
Do 26. března 2019 je v Galerii Slovenského centra dizajnu Satelit na Kollárově náměstí otevřena výstava „Príbeh českého dizajnu od kubizmu po 21. storočie“. Kolekce známých a ve světě oceněných nejúspěšnějších ukázek českého designu uplynulého století představuje výrobky od hraček přes užitkové a okrasné předměty, z nichž některé dodnes najdeme v českých i slovenských domácnostech, až například po dopravní prostředky. Výběr exponátů inspirovala souborná publikace Uměleckoprůmyslového muzea v Praze „Design v českých zemích“. Výstava se od jara 2018 už představila v šesti evropských zemích a Číně.

O. Nedbal    Prešpurk se mu stal osudovým
Dirigent a hudební skladatel Oskar Nedbal (26. března 1874 Tábor – 24. prosince 1930 Záhřeb, Chorvatsko) byl spoluzakladatelem Českého kvarteta, úspěšným dirigentem České filharmonie i později ve Vídni. Když po vzniku ČSR nenašel v Čechách uplatnění, přijal místo ředitele a šéfa opery SND (1923-30), kde 26. 8. 1923 dirigoval Prodanou nevěstu v režii J. Kvapila, později pod jeho vedením měly premiéru první slovenské opery Kováč Wieland a Detvan. Rovněž přednášel na univerzitě, řídil hudební vysílání slovenského Radiojournalu. Výrazně ovlivnil úroveň SND, ale jako ředitel nezvládl dluhy a nepřejícnost okolí, přišel o úspory, až skončil sebevraždou. S Bratislavou je rovněž spojena jeho druhá svadba (20. června 1910 s M. Hoffmannovou) i tragická smrt jeho syna Oskara (v létě 1918 se v Prešpurku zastřelil ve vojenské službě). Jeho jméno připomíná pamětní tabule na budově úřadu Městské části Bratislava-Staré Město na Vajanského nábřeží.

foto: ČB    V Košicích postavil Malou Prahu
Architekt Josef Polášek (27. března 1899 Boršov u Kyjova – 20. prosince 1946 Brno) si studia Vyšší průmyslové školy stavitelské v Brně a architektury na pražské UMPRUM doplnil studijními pobyty v Holandsku, Německu a Dánsku, co výrazně ovlivnilo avantgardní funkcionalizmus jeho projektů. Zůstalo po něm množství budov v řadě moravských měst, na Slovensku je mimořádně hodnocen zejména družstevní obytná kolonie osmi domů na Jarní ulici v Košicích, jež záhy získala pojmenování „Malá Praha“, a také dva penziony v Novém Smokovci.

pamětní deska, Štefánikova ul.    Kdy se na mapách poprvé objevila Bratislava
Současný název města Bratislava byl úředně zaveden 27. března 1919, tedy až pět měsíců po vzniku ČSR. Stalo se tak poté, co prvního ledna 1919 do tehdejšího Prešpurku vstoupily legionářské a sokolské oddíly z jižní Moravy, které definitivně přiřadily město k Československu a převzaly jeho řízení od předcházející maďarské správy (na obrázku pamětní deska na začátku Štefánikovy ul. vedle prezidentského paláce). Díky tomu až 4. února 1919 se mohl do Bratislavy ze Žiliny přestěhovat Úrad ministra s plnou mocou pre správu Slovenska, jímž byl dr. Vavro Šrobár.

Ev. kostel v Křížlici    Průkopník uměleckých pohlednic na Slovensku
Malíř, ilustrátor a výtvarný pedagog Cyril Kutlík (29. března 1869 Křížlice, dnes Jestřabí v Krkonoších – 4. dubna 1900 Bělěhrad, Srbsko) studoval v Praze a Vídni, nejvíce se však proslavil zřízením průkopnické malířské školy v Bělehradě. Jeho tvorba se soustředila zejména na portréty, historická plátna a náboženské motivy, v menší míře i krajiny a zátiší. Věnoval se také ilustracím pro české, slovenské a srbské časopisy a kalendáře, podle jeho návrhů se v Praze, Ružomberku i v Bělehradě tiskly pohlednice.

J. Schneider    Spoluautor tří Bratislavských lyr
Básník, dramatik, scenárista, novinář a překladatel Jan Schneider (pseudonym Jan Chum, 30. března 1934 Písek – 1. prosince 2014) se jako úspěšný textař podepsal pod řadu známých a úspěšných hitů, z nichž tři (všechny na hudbu Bohuslava Ondráčka) obstály i na Bratislavské lyře. Zlatou lyru 1967 získala jeho píseň „Reqiem“ v podání Evy Pilarové, stříbrnou v roce 1966 „Oh, baby,baby“ (Helena Vondráčková a Marta Kubišová) a 1967 „Don Diri Don“ (Waldemar Matuška). Tehdy v Čs. rozhlase vedl oblíbený program Mikrofórum, napsal řadu knih a rozhlasových seriálů, je autorem (s B. Ondráčkem) prvního českého divadelního muzikálu „Gentlemani“ (1966). Od 1969 žil v Německu, kde pracoval ve Svobodné Evropě, po 1990 se usadil v Třeboni.

foto: Suprahon    Její první velkou cenou byla Zlatá lyra z Bratislavy
Prvním velkým oceněním zpěvačky Hany Ulrychové (31. března 1949 Liberec) byla Zlatá Bratislavská lýra v roce 1971 s písní „Spoutej mě“ (hudba B. Ondráček, text Z. Borovec). S bratrem Petrem začínala v brněnských klubech a divadlech, nejdříve zpívala se skupinami Vulkán, Atlantis, Bluesmeni, poté přešla k tanečním orchestrům Čs. rozhlasu a G. Broma, od 70. let se tvorba sourozenecké dvojice se skupinou Javory úspěšně inspirovala moravským folklórem, hrála též v několika divadelních muzikálech. Úspěch, tentokrát bronzový, si na Bratislavské lyře ještě zopakovala v r. 1975 s písní „Nestůj, běž dál“ (Z. Marat / Z. Borovec). Přečíst si můžete rozhovor v ČB č. 12/99.

logo    Vychází Informační bulletin ČSB č. 1 / 2019
„Vážení přátelé, členky a členové Českého spolku Bratislava, milí sympatizanti. Do rukou dostáváte náš letošní první bulletin s předpokládaným programem do konce prvního pololetí a věřím, že si z něho vyberete dle svého gusta a že se spolu uvidíme na našich akcích...“. Těmito slovy začíná Informační bulletin ČSB č. 1/2019, jehož celý obsah si můžete přečíst zde.

KPČK    Program Kruhu přátel české kultury
Kruh přátel české kultury zve v úterý 2. dubna v 16 hod. do kina Mladosť (Hviezdoslavovo námestie) na film „Zločin lorda Savila" z roku 1967 (režie Eva Sadková). Promítání je vzpomínkou na herce Luďka Kopřivu při příležitosti 15. výročí jeho úmrtí. Kompletní program a další informace KPČK publikuje na své webstránce kpck.sk.

foto: Ing. Ladislav Bábíček    Velikonoční tvořivé dílny
ČSB opět organizuje jarní Tvořivé dílny s výtvarnicí Evou L. Bachratou určené dětem i dospělým. letos se uskuteční v sobotu 13. dubna v 15 hod. ve společenském sále Csemadoku (účast dětí prosíme nahlásit předem na tel. 0908 814 880 z důvodu zabezpečení občerstvení a výtvarného materiálu pro děti). Atmosféru loňských tvořivých dílen přibližují snímky Ing. Ladislava Bábíčka v našem fotoarchívu.

reprofoto: ČB    „Karel Čapek a Olga Scheinpflugová“
Na úterý 30. dubna ČSB připravil v cyklu Kulturních večerů přednášku a promítání filmu „Člověk proti zkáze“ (v hl. rolích J. Abrhám a H. Maciuchová) jako vzpomínku na slavného spisovatele spojeného i se Slovenskem, Karla Čapka a herečku Olgu Scheinpflugovou. Program připravil Ing. Jiří Nevřela.

logo    Orlické cyklo&inline království
Destinační společnost Orlické hory a Podorlicko představila v Bratislavě turistické atrakce svého regionu. Široký je výběr cyklostezek různé náročnosti od horských až po rodinné, procházejících přírodním parkem Orlice, prezentované pod společným názvem Orlické cyklo&inline království. Divoká a Tichá Orlice jsou tradičně oblíbené i u vodáků. Vlastní krásy a atrakce nabízejí také přirodní parky Lanškrounské rybníky nebo Les Včelný u letoviska Studánka.

logo    Zámky na české Loiře
K nejznámější atrakci na francouzské řece je přirovnáván soubor dvou historických hradů a čtyř romantických zámků na přibližně desetikilometrovém úseku řeky Divoká Orlice ve východních Čechách. Zámky v Častolovicích, Kostelci nad Orlicí a Doudlebech nad Orlicí jsou dnes znovu v majetku šlechtických rodů, které jim postupně vracejí ztracenou krásu a mají pro návštěvníky přichystána i různá překvapení. Podobně jako další zastavení na zámku a hradě Potštejn nebo na hradu krále Jiřího z Poděbrad Litice.

logo    Po stopách koňských kopyt do Východních Čech
Po stopách koňských kopyt je společná nabídka pro aktivní dovolenou milovníků koní, která nabízí návštěvu nejen známého dějiště Velké pardubické steeplechase nebo Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem. Starokladrubským vraníkům je věnovaný také hřebčín ve Slatiňanech, kde je jedinečné hipologické muzeum. K tomu patří síť hipostezek a lokálních rančů, jež doplňují páteřní jezdeckou stezku vedoucí až do Vídně.

logo    Zajímavosti Broumova a jeho okolí
Broumovsko nabízí návštěvníkům nejen přírodní krásy v podobě například Adršpašsko-teplických skal nebo Broumovských a Polických stěn, ale také řadu historických památek jako je benediktinské opatství v Broumově, doplněné desítkou barokních kostelů vystavěných stavitelskou rodinou Dientzenhoferů. K atrakcím patří například návštva původního dolu Bohumír nebo vodního mlýnu Dřevíček. K atrakcím lokality patří i před dvacet původních potravinářských nebo rukodělných regionálních výrobků nebo příležitost blízkost přírodních a historických zajímavostí v sousedním Polsku.

logo    Královská věnná města
Devět historických měst spojilo turistickou kampaň do společného produktu pod názvem „Královská věnná města“. Jde o sídla, jež čeští králové od 14. století věnovali svým manželkám, a dnes nabízí množství historických i kulturních zážitků i ve svém okolí: Dvůr Králové nad Labem, Hradec Králové, Chrudim, Jaroměř, Mělník, Nový Bydžov, Polička, Trutnov a Vysoké Mýto.

foto z pozvánky    Výstava fotografií Česko / Slovensko
Do 26. května 2019 bude v sídelní budově Slovenského národního muzea v Bratislavě na Vajanského nábřeží otevřena výstava fotografií Tomáše Hulíka a Libora Sváčka „Česko / Slovensko“.

Botanická zahrada Bratislava    Historie českých sadovníků na Slovensku
V rámci Kulturních večerů na úterý 28. května ČSB připravil přednášku Ing. Ivana Šembery, CSc. na téma „Historie českých sadovníků na Slovensku 1918-48“. Uskuteční se v 17 hod. ve společenském sále Csemadoku na Nám. 1. mája 10-12.

   
  • > > > archiv starších zpráv, pozvánek a zajímavostí
  • TOPlist

    NK ČR v dubnu 2008 vybrala tuto stránku do projektu WebArchiv.

     

    © jv 2004

              © Obsah těchto stránek lze použít výlučně s označením zdroje: cesi.sk