logo ČSB                                   ČnS

Vítejte na informační stránce Českého spolku Bratislava

Český spolok Bratislava (ČSB) je nepolitické občanské sdružení obyvatel Slovenské republiky hlásících se k českému, moravskému a slezskému původu, jejich rodinných příslušníků a dalších sympatizantů bez ohledu na státní občanství (viz Stanovy). Pod názvem „Spolek Čechů na Slovensku" vznikl v roce 1993 (viz Z historie spolku) jako nejstarší organizace české a moravské národnostní menšiny v SR, v následujícím roce se s místními pobočkami v dalších slovenských městech transformoval na regionální organizace Českého spolku na Slovensku... (celý text O nás)

slunce    Český spolek Bratislava přeje všem členům a sympatizantům příjemné prožití letních měsíců, o programu na druhé pololetí 2019 budeme informovat koncem srpna.     slunce

foto: J. Výborný    Další setkání u T.G. Masaryka
Ve čtvrtek 15. srpna 2019 podvečer se na nedávno pojmenovaném Náměstí T.G. Masaryka (viz fotoarchív) uskutečnilo slavnostní odhalení názvu v současnosti nejmladšího bratislavského náměstí a současně tabule s citátem prvního československého prezidenta na jeho soše. K přítomným promluvili starostka městské části Bratislava – Staré Město Zuzana Aufrichtová a velvyslanec ČR Tomáš Tuhý... (celý článek).


klikem zvětšíte    Cesi.sk oslavuje narozeniny
Nejstarší krajanská webová stránka byla spuštěna v Bratislavě 12. června 2003. Od 1. srpna 2004 byl její obsah přesunut na doménu cesi.sk, která až do konce roku 2008 byla jediným volně dostupným zdrojem informací o Češích na Slovensku v minulosti a současnosti. Až dodnes představuje nejkomplexnější soubor těchto údajů, čemu podřídila i výběr nejzajímavějších nadčasových článků z měsíčníku Česká beseda (1995-2007). Kromě aktuálních informací o aktivitách krajanů a české kultuře v Bratislavě v posledních letech sestavuje unikátní kalendář jubileí významných událostí a osobností českého původu, jež na Slovensku zanechaly svoji stopu.

Evangelické lyceum    Výročí Společnosti česko-slovanské
V srpnu 1829 vznikl na Evangelickém lyceu v Bratislavě studentský vzdělávací spolek Společnost česko-slovanská s cílem zdokonalování se v jazyce mateřském (tzv. biblická nebo kralická čeština sloužila slovenským evangelíkům jako bohoslužebný jazyk až do 20. století, proto ji ze začátku používal i Ľ. Štúr). Zakladateli byli Karol Štúr, Samo Chalupka, Daniel Lichard a Samuel Godra. Po roce 1834 se stal centrem národního obrození (v duchu romantizmu), kdy se do popŕedí kromě jazyka a kultury dostali otázky národní a politické. V letech 1835-37 byl předsedou Ľudovít Štúr, po 12. dubnu 1837 jeho činnost přešla pod Katedru reči a literatúry česko-slovanskej.

obal knihy    Básníci 19. století o Slovensku
„Začátkem měsíce srpna roku 1879. navštívil jsem po boku pěvce tatranského Adolfa Heyduka poprvé Slovensko, do něhož jsem již dávno před tím zalétal duchem,“ začíná kniha básníka a publicisty Rudolfa Pokorného „Z potulek po Slovensku“, která spolu s básněmi A. Heyduka (Cymbál a husle, Od Tater a Dunaje) výrazně zvýšila zájem české veřejnosti o Slovensko a národnostní útlak slovenského národa. „Účelem tohto spisu je zábavným způsobem seznámiti naše obecenstvo se Slovenskem i se Slovačí, a proto dávám mu formu jen cestopisu, vkládaje různé zajímavé episody.“

foto: livekiev.com    Výročí vzniku České družiny v Kyjevě
Už 8. srpna 1914 přijalo carské vojenské velení rozhodnutí využít ve válce české dobrovolníky. Devátého srpna na manifestaci krajanů v Kyjevě, organizované Společností J. A. Komenského (předsedou byl majitel obchodu s hudebními nástroji Jindřich Jindříšek 25. července 1857 Poniklá u Jilemnice – 28. srpna 1924 Praha) odzní výzva na boj za samostatnost českého národa. Jako první dobrovolník byl 14. srpna 1914 zapsán účetní továrny na zemědělské stroje Karel Cejp (1886 Miřetice u Chrudimi – 17. října 1938 Ostrava) a 20. srpna 1914 rozkazem velitele Kyjevského vojenského okruhu vznikla Česká družina, jejíž počet se rychle přiblížil k tisícovce příslušníků a stala se tak zárodkem příštích čs. legií. Po přísaze a posvěcení praporu se svatováclavskou korunou (dar moskevských krajanů) 28. září (11. října našeho kalendáře) byly její části využívany zejména k průzkumu v nepřátelském týlu na haličské frontě, na jaře 1915 na území dnešní SR v oblasti Medzilaborců a Bardějova (Zborova).

foto: bayonne.com    Rota Nazdar byla předchůdkyní čs. legií
Od 21. srpna 1914 probíhal u pařížské Invalidovny zápis dobrovolníků do cizinecké legie, z příslušníků Sokola mezi nimi ke 31. 8. 1914 vznikla rota (asi 250 mužů) pod vedením francouzského kapitána Sallé s neoficiálním názvem „Compagnie Nazdar“, jež se stala předchůdkyní čs. legií. Mezi prvními dobrovolníky byli například i výtvarníci F. Kupka a O. Gutfreund. Přísahu složili v Bayonne 13. 10. 1914 a bojů se poprvé zúčastnili koncem roku 1914. O první návštěvě pozdějšího velitele čs. legií gen. Vilém Stanovský ve svých vzpomínkách napsal: „Když se počátkem září 1915 objevil v lyonských kasárnách letecký poručík mluvící česky, M. R. Štefánik, vyvolal mezi našimi hochy velký zájem. Ten ještě vzrostl, když řekl, že hledá dobrovolníky pro letectvo, pro čs. eskadrilu, k jejímuž vytvoření dalo francouzské velení souhlas.“

foto    Vzpomínka na Alfonze Muchu
O činnost našeho krajanského spolku projevil zájem pan Miloš Hovorka z jednoho z bratislavských knihkupectví a na úvod nabídl svůj článek k 159. výročí narození Alfonze Muchy. Samozřejmě, externí příspěvky rádi vítáme. I když náš portál se věnuje v první řadě osobnostem, spojených se Slovenskem, dodatečná vzpomínka na tvůrce prvních československých poštovních známek a bankovek si tuto pozornost určitě zasluhuje a těšíme se na další příspěvky.

foto: J. Výborný    Tip na vycházky (ke 30. výročí sametové revoluce)
Kde jinde si připomenout 30. výročí sametové revoluce než na místech, o nichž jsme před 30 lety ani netušili, že bychom se na ně jednou mohli podívat. Při vyhlídce z města to jsou zleva vrchol s rozhlednou Königswarte, dále zalesněný masív Hundsheimer Berg, Schlossberg se zříceninou hradu a výhled vpravo uzavírá zalesněný Braunberg viditelný také oproti hradu Děvín. Na jednom z nich jsme už historické české stopy našli (viz „Po stopách Přemysla Otakara II.“), tak jsme to zkusili i na dalších… (celý článek).

logo    Bratři Čapkové a Slovensko v létě 1919
V letech 1910 až 1923 MUDr. Antonín Čapek s manželkou Boženou působil jako lékař v lázních Trenčianske Teplice, kam za nimi od roku 1912 jezdili strávit letní měsíce jejich děti Helena, Josef a Karel. V létě 1919 Karel Čapek dokončil komedii Loupežník. Jeho čerstvě ženatý bratr Josef s manželkou Jarmilou přijeli do Trenčianských Teplic na svadební cestu, odkud pokračovali do Vysokých Tater, kde navštívili Štrbu, Smokovce a Tatranskou Lomnici, výstup na Rysy jim překazil sníh, zamýšlený výlet na Téryho chatu překazila přítomnost vojenské posádky (boje s Maďarskem). O vztahu bří Čapků ke Slovensku psala Česká beseda v č. 12/1998, 7-8/2002 dvakrát, 5/2005 a 7-8/2006.

Bergericht    Pozdrav českých výtvarníků Banské Štiavnici – městu kultury 2019
V sobotu 22. června 2019 uspořádal Český spolek Bratislava poznávací zájezd do Banské Štiavnice. Prohlídku města zorganizoval dr. Bohumil Bachratý, CSc., která nás na úvod provedl unikátní galerií moderního umění v prostorech Střední odborné školy služeb a lesnictví, hlavním cílem návštěvy však byla vernisáž výstavy „Pozdrav městu kultury“ v galerii historické budovy Berggericht. Tři desítky děl 17 současných autorů českého a moravského původu, žijících na Slovensku, symbolicky uvedli třemi díly malíře Jaroslava Augusty (1878 Humpolec – 1970 Banská Štiavnica) ze sbírek místní galerie. Výstava bude otevřena do 6. července 2019. Naše aktivity organizujeme s finančním přispěním Fondu na podporu kultúry národnostných menšín a MZV ČR. Snímky z dalších aktivit najdete v našem fotoarchivu.

foto: Ing. L. Bábíček    Vystoupení sboru Animatus
V úterý 25. června 2019 na závěr programu prvního letošního pololetí připravil Český spolek Bratislava vystoupení smíšeného sboru Animatus z Pezinka, který v pásmu nastudovaném ke 100. výročí vzniku Československa zazpíval ukázky vokální tvorby slovenských a českých autorů 20. století, včetně sborové úpravy několika populárních písní 30.-50. let. Snímky z horkého podvečera poslal Ing. Ladislav Bábíček. Naše aktivity organizujeme s finančním přispěním Fondu na podporu kultúry národnostných menšín a MZV ČR. Snímky z dalších aktivit najdete v našem fotoarchivu.

foto: Ing. Ladislav Bábíček    Tvořivé dílny „Chraňme přírodu“
ČSB připravila na sobotu 7. září ve 14 hod. program pro děti i dospělé „Tvořivé dílny“ na téma Chraňme přírodu v areálu Klepáč, VIII. mlýn na Vydrici, Železná Studnička (Cesta mládeže 5). Podobný program se s úspěchem uskutečnil už přede dvěma lety za účasti výtvarníků Evy a Radka Bachratých, pod jejichž vedením děti vyráběly draky a figurky z kaštanů a jiné ozdobné drobnosti, jak na svých snímcích zaznamenal Ing. Ladislav Bábíček. I letos prosíme účast dětí nahlásit předem na tel. 0908 814 880 z důvodu zabezpečení výtvarného materiálu a občerstvení. Naše aktivity organizujeme s finančním přispěním Fondu na podporu kultúry národnostných menšín a MZV ČR.

KPČK    Program Kruhu přátel české kultury
Kruh přátel české kultury zve na svůj nejbližší program v úterý 10. září, kdy v 16 hod. v sále Csemadoku (Nám. 1. mája 10-12, vchod nalevo) vystoupí dr. Čelko z Prahy s přednáškou „November 1989 a sprievodné udalosti“, věnovanou 30. výročí událostí roku 1989. Kompletní program a další informace KPČK publikuje na své webstránce kpck.sk.

logo z pozvánky    Oslavy 100. výročí připojení Podkarpatské Rusi k ČSR
Združenie inteligencie Rusínov Slovenska, Okrúhly stôl Rusínov Slovenska a Asociácia rusínskych organizácií Slovenska zvou při příležitosti 100. výročí připojení Podkarpatské Rusi k Československu na slavnostní akt kladení věnců k pomníku T. G. Masaryka v úterý 10. září 2019 v 17 hod. na Náměstí T. G. Masaryka v Bratislavě (pozvánka).

Bučovice, foto: NPÚ    Poznávací zájezd na jižní Moravu
Na sobotu 14. září ČSB připravuje další poznávací zájezd, tentokrát na trase Hrad Buchlov, zámek Bučovice a Archeopark Pavlov. Sraz bude v 6.45 hod. na parkovišti na Šancové ul., účastnický poplatek 6 € (nečlenové 8 €) lze uhradit na akci 25. 6. Snímky z předcházejících zájezdů najdete v našem fotoarchivu. Naše aktivity organizujeme s finančním přispěním Fondu na podporu kultúry národnostných menšín a MZV ČR.

   
  • > > > archiv starších zpráv, pozvánek a zajímavostí
  • TOPlist

    NK ČR v dubnu 2008 vybrala tuto stránku do projektu WebArchiv.

     

    © jv 2004

              © Obsah těchto stránek lze použít výlučně s označením zdroje: cesi.sk