logo ČSB                                   ČnS

Vítejte na informační stránce Českého spolku Bratislava

Český spolok Bratislava (ČSB) je nepolitické občanské sdružení obyvatel Slovenské republiky hlásících se k českému, moravskému a slezskému původu, jejich rodinných příslušníků a dalších sympatizantů bez ohledu na státní občanství (viz Stanovy). Pod názvem „Spolek Čechů na Slovensku" vznikl v roce 1993 (viz Z historie spolku) jako nejstarší organizace české a moravské národnostní menšiny v SR, v následujícím roce se s místními pobočkami v dalších slovenských městech transformoval na regionální organizace Českého spolku na Slovensku... (celý text O nás)

V cyklu Kulturních večerů zve Český spolek Bratislava v úterý 28. května na přednášku Ing. Ivana Šembery, CSc., „Historie českých sadovníků na Slovensku 1918-48“.

Frýdlant, foto: Czechtourism, L. Sváček    Pozvánka z Libereckého kraje
Liberecký kraj, jenž je druhý nejmenší v ČR, prezentoval v Bratislavě letošní novinky před začátkem turistické sezóny, v níž láká zejména milovníky hor, přírodních scenérií, ale i starobylých hradů a romantických zámků v pěti turistických oblastech: Jizerské hory, Český ráj, Lužické hory, Máchův kraj a Krkonoše. Jedinečná je nabídka spojená se světoznámým sklem a bižutérií, kterou zahrnuje například projekt „Křišťálové údolí“ nebo poutnická trasa Via Sacra spojující sakrální památky tří sousedních zemí: ČR, Polska a Německa. Zvláštním lákadlem jsou letos klenoty rodového panství Clam-Gallasů, a to hrad a zámek Frýdlant, hrad Grabštejna zámek Lemberk.


foto    Oslavy čtvrtstoletí KOČR
Ve středu 15. května 2019 Klub občanů ČR uspořádal v budově zastupitelského úřadu v Bratislavě oslavy 25. výročí existence. Čestnými hosty slavnostního setkání byli spolu s velvyslancem Tomášem Tuhým senátor Tomáš Czernin, předseda Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí, dále zvláštní zmocněnec pro krajanské záležitosti MZV ČR Mgr. Jiří Krátký a poslanec NR SR Peter Osuský.

V. Topinka: Na pastvě    Malíř duše i slovenské krajiny
Malíř Vilém Topinka (22. května 1909 Prostějov - 7. července 1977 Prostějov) se původně učil na malíře pokojů, dekorací a písma, ale záliba v malování a osobní setkání s jinými malíři přerostla do zájmu o krajinářské motivy a etnografické náměty (kroje), jež ho z jižní a východní Moravy přivedly i na Slovensko, zejména do Považí v oblasti Trenčína a Považské Bystrice. Od 40. let se na svých obrazech věnoval už jen rodné Hané a blízkému okolí. Jako samouk si odborné vzdělání doplňoval až ve zralém věku, přátelé ho nazvali „malířem duše krajiny“.

J. Věšín na kresbě J. Vilímka    Malíře venkova obdivoval TGM i bulharský car
Malíř Jaroslav Věšín (23. května 1859 Vraný u Slaného - 9. května 1915 Sofie) po studiích na akademii v Praze a Mnichově se na Slovensku věnoval malování výjevů ze života na venkově. V roce 1887 výstavu jeho děl (a výstavu výšivek ženského spolku Živena) v Martině navštívil při své první návštěvě T. G. Masaryk s rodinou. V roce 1897 přijal místo profesora v bulharské Sofii, kde se stal zakladatelem výtvarného školství, jeho venkovské, ale zejména lovecké a válečné výjevy si oblíbil bulharský car.

zleva G. Mallý, J. Augusta a E. Pacovský    Předseda Grupy uhersko-slovenských malířů
Malíř, grafik a vydavatel Emil Pacovský (25. května 1879 Uhlířské Janovice - 16. května 1948 Praha) studoval na akademii v Praze a v Mnichově, kde se seznámil s Jaroslavem Augustou, na jehož podnět působil v letech 1901-07 na Slovensku, zejména na Oravě a Dětvě, kde byl spoluzakladatelem a předsedou umělecké kolonie Grupa uhersko-slovenských malířů. Po vzniku ČSR byl spoluzakladatelem Syndikátu výtvarných umělců a v Praze se věnoval zejména vydavatelské činnosti a publicistice.

pamětní tabule na rohu Ursínyho a Račianské ul.    Připomínka legionářů
Začátkem léta na rohu Račianské a Ursínyho ul. v Bratislavě znovu odhalili pamětní tabuli s infomací, že tuto budovu postavilo Družstvo čs. legionářů státních a veřejných zaměstnanců v Bratislavě v roce 1925. Na tabuli je vedeno dvanáct jmen členů správní rady a dozorčího výboru představenstva družstva. Původní tabuli doplňuje informace, že tabule byla obnovena v roce 2009 na podnět V. Koyše a Ľ. Svobody z prostředků Městské části Bratislava - Nové Město.

foto: ND Praha    Mistr tance „sloužil vojnu“ v SND
Tanečník, choreograf a baletní mistr Miroslav Kůra (26. května 1924 Brno) patří k největším osobnostem českého baletu. Za války působil na scénách v Brně, Katovicích a Norimberku, po válce byl v rámci vojenské služby převelen jako sólista a choreograf do SND v Bratislavě (1946-48). Po krátkém působení v pražském Národním divadle byl v letech 1951-53 přeložen do Košic, poté se ještě na rok vrátil do Bratislavy. Na slovenských scénách pohostinsky působil i v dalších letech, podílel se i na úspěchu Laterny Magiky na Expo 1958 v Bruselu, získal řadu mezinárodních ocenění, za celoživotní dílo Cenu Thálie v roce 1994.

KOČR    Výročí (ne)krajanského sdružení
Na druhé členské schůzi Spolku Čechů na Slovensku 14. října 1993 kritizovalo několik členů přístup vedení spolku k řešení problémů osob s českým občanstvím, jež se ocitly v režimu cizince (viz Z historie spolku). Odmítali označení „krajané“ a žádali vyloučení „vlastizrádců“ (jak označili zakladatele spolku se slovenským občanstvím). Přestože vedení SČS vyšlo nespokojencům vstříc vytvořením Sekce občanů ČR, když svoje požadavky neprosadili ani na Valné hromadě SČS v dubnu 1994, svolali 26. května 1994 ustavující sněm Klubu občanů ČR v SR (KOČR), oficiálně registrovaného 1. srpna 1994. O svých aktivitách na Slovensku KOČR veřejně neinformuje, své aktivity (zájezdy a semináře) orientuje zejména na sebeprezentaci v Praze.

Botanická zahrada Bratislava    Historie českých sadovníků na Slovensku
V rámci Kulturních večerů na úterý 28. května ČSB připravil přednášku Ing. Ivana Šembery, CSc. na téma „Historie českých sadovníků na Slovensku 1918-48“. Uskuteční se v 17 hod. ve společenském sále Csemadoku na Nám. 1. mája 10-12. Naše aktivity organizujeme s finančním přispěním Fondu na podporu kultúry národnostných menšín a MZV ČR.

logo    Připojení Bratislavy k Československu
Do konce května je na nádvoří Staré radnice v prostorách Muzea města Bratislavy otevřena výstava „Bratislava 1919. Pripojenie k Československu“, představující unikátní dokumenty spojené s koncem Velké války, vznikem Československa, obsazením Prešporku čs.legionáři a jeho připojením k nové republice až po vyhlášení Bratislavy za hlavní město Slovenska a tragickou smrt M. R. Štefánika. Výstava je otevřena od úterý do pátku od 10 do 17 hod., v sobotu a neděli od 11 do 18 hod., vstupné 1 €.

NM    Český spolek Bratislava v RTVS
Po roce se informace o aktivitách Českého spolku Bratislava opět objevila v Národnostním magazínu RTVS, jehož vydání lze shlédnout v archívu na internetové stránce RTVS. Televizní štáb redaktorky a režisérky D. Kyslanové z Banské Bystrice náš spolek v uplynulých dnech navštívil poprvé na mimořádné schůzi výboru, podruhé na Kulturním večeru, věnovaném Karlu Čapkovi a jeho rodině.

foto: Ing. L. Bábíček    Vzpomínka na Karla Čapka a jeho rodinu
Na úterý 30. dubna člen výboru Českého spolku Bratislava Ing. Jiří Nevřela připravil v cyklu Kulturních večerů přednášku o spisovateli Karlu Čapkovi a jeho manželce herečce Olze Scheinpflugové, již v mládí osobně poznal. Přednášku doplnil životopisným filmem „Člověk proti zkáze“ s Josefem Abhámem a Hanou Maciuchovou v hlavních rolích. Zajímavé téma oslovilo i štáb redaktorky D. Kyslanové z televizního studia v Banské Bystrici, která přijela natočit příspěvek do Národnostního magazínu RTVS. Fotopostřehy z večera poslal Ing. Ladislav Bábíček. Naše aktivity organizujeme s finančním přispěním Fondu na podporu kultúry národnostných menšín a MZV ČR. Snímky z dalších aktivit najdete v našem fotoarchivu.

logo    Vychází Informační bulletin ČSB č. 1 / 2019
„Vážení přátelé, členky a členové Českého spolku Bratislava, milí sympatizanti. Do rukou dostáváte náš letošní první bulletin s předpokládaným programem do konce prvního pololetí a věřím, že si z něho vyberete dle svého gusta a že se spolu uvidíme na našich akcích...“. Těmito slovy začíná Informační bulletin ČSB č. 1/2019, jehož celý obsah si můžete přečíst zde.

logo    Bratři Čapkové a Slovensko v létě 1919
V letech 1910 až 1923 MUDr. Antonín Čapek s manželkou Boženou působil jako lékař v lázních Trenčianske Teplice, kam za nimi od roku 1912 jezdili strávit letní měsíce jejich děti Helena, Josef a Karel. V létě 1919 Karel Čapek dokončil komedii Loupežník. Jeho čerstvě ženatý bratr Josef s manželkou Jarmilou přijeli do Trenčianských Teplic na svadební cestu, odkud pokračovali do Vysokých Tater, kde navštívili Štrbu, Smokovce a Tatranskou Lomnici, výstup na Rysy jim překazil sníh, zamýšlený výlet na Téryho chatu překazila přítomnost vojenské posádky (boje s Maďarskem). O vztahu bří Čapků ke Slovensku psala Česká beseda v č. 12/1998, 7-8/2002 dvakrát, 5/2005 a 7-8/2006.

Nový Jičín    Poznávací zájezd na severní Moravu
Na sobotu 8. června ČSB připravil tradiční poznávací zájezd, tentokrát po trase Nový Jičín (Muzeum klobouků Tonak a zámek), zámek Kunín a Arboretum Bystrovany. Sraz bude v 6.45 hod. na parkovišti na Šancové ul. (účastnický poplatek 6 €/nečlenové 8 € lze uhradit na akci 30.4.). Snímky z předcházejících zájezdů lze vyhledat v našem fotoarchivu. Naše aktivity organizujeme s finančním přispěním Fondu na podporu kultúry národnostných menšín a MZV ČR.

logo    Československá pádla
České centrum v Bratislavě zve na splav řeky Moravy pod heslem „Řeka nerozděluje, rieka spája“ věnovaný památce těch, kteří se za železné opony přes hranici nedostali. Splav se uskuteční v sobotu 8. června na dvacetikilometrovém úseku řeky od moravského Lanžhotu po rakouský Jedenspeigen. Akce je určena výlučně plavcům, kteří už mají zkušenosti se splavováním a přihlásí se předem na adrese sopkova@czech.cz. Účastnický poplatek 15 € zahrnuje dopravu z Bratislavy a zpět včetně zapůjčení lodě (nafukovací kanoe).

KPČK    Program Kruhu přátel české kultury
Kruh přátel české kultury zve v čevnu na dvě projekce do kina Mladosť (Hviezdoslavovo námestie): V úterý 11. června v 16 hod. na film „Dva týdny štěstí“ z roku 1940 (režie Vladimír Slavínský, od jehož úmrtí uplyne 70 let). Týden nato v úterý 18. června v 16 hod. se bude promítat film „Hotel pro cizince z roku 1966 (režie Antonín Máša) jako vzpomínka na herce Petra Čepka k 25. výročí jeho skonu. Kompletní program a další informace KPČK publikuje na své webstránce kpck.sk.

B. Štiavnica    Výstava českých a moravských výtvarníků v Banské Štiavnici
Český spolek Bratislava ve spolupráci s manžely Bachratými připravil další výstavu výtvarníků českého a moravského původu, žijících na Slovensku pod názvem „Pozdrav českých výtvarníků Banské Štiavnici – městu kultury 2019“. Na vernisáž 22. června organizuje turistický zájezd spojený s prohlídkou pamětihodností města (sraz v 7 hod na parkovišti na Šancové ul., účastnický poplatek 5 € lze uhradit na akci 30.4.). Výstava volně navazuje na úspěšnou loňskou výstavu k 100. výročí vzniku ČSR a 25. výročí ČSB v Bratislavě. Naše aktivity organizujeme s finančním přispěním Fondu na podporu kultúry národnostných menšín a MZV ČR.

plakát    Písně nejen první republiky
V rámci Hudebních večerů připravil ČSB na úterý 25. června vystoupení smíšeného sboru Animatus z Pezinka s českými, moravskými a slovenskými písněmi 30. až 70. let 20. století. Koncert ve společenském sálu Csemadok začne v 17 hod. Naše aktivity organizujeme s finančním přispěním Fondu na podporu kultúry národnostných menšín a MZV ČR.

foto: Ing. Ladislav Bábíček    Tvořivé dílny „Chraňme přírodu“
ČSB připravila na sobotu 7. září ve 14 hod. program pro děti i dospělé „Tvořivé dílny“ na téma Chraňme přírodu v areálu Klepáč, VIII. mlýn na Vydrici, Železná Studnička (Cesta mládeže 5). Podobný program se s úspěchem uskutečnil už přede dvěma lety za účasti výtvarníků Evy a Radka Bachratých, pod jejichž vedením děti vyráběly draky a figurky z kaštanů a jiné ozdobné drobnosti, jak na svých snímcích zaznamenal Ing. Ladislav Bábíček. I letos prosíme účast dětí nahlásit předem na tel. 0908 814 880 z důvodu zabezpečení výtvarného materiálu a občerstvení. Naše aktivity organizujeme s finančním přispěním Fondu na podporu kultúry národnostných menšín a MZV ČR.

Bučovice, foto: NPÚ    Poznávací zájezd na jižní Moravu
Na sobotu 14. září ČSB připravuje další poznávací zájezd, tentokrát na trase Hrad Buchlov, zámek Bučovice a Archeopark Pavlov. Sraz bude v 6.45 hod. na parkovišti na Šancové ul., účastnický poplatek 6 € (nečlenové 8 €) lze uhradit na akci 25. 6. Snímky z předcházejících zájezdů najdete v našem fotoarchivu. Naše aktivity organizujeme s finančním přispěním Fondu na podporu kultúry národnostných menšín a MZV ČR.

   
  • > > > archiv starších zpráv, pozvánek a zajímavostí
  • TOPlist

    NK ČR v dubnu 2008 vybrala tuto stránku do projektu WebArchiv.

     

    © jv 2004

              © Obsah těchto stránek lze použít výlučně s označením zdroje: cesi.sk