logo ČSB                                   ČnS

Vítejte na informační stránce Českého spolku Bratislava

Český spolok Bratislava (ČSB) je nepolitické občanské sdružení obyvatel Slovenské republiky hlásících se k českému, moravskému a slezskému původu, jejich rodinných příslušníků a dalších sympatizantů bez ohledu na státní občanství (viz Stanovy). Pod názvem „Spolek Čechů na Slovensku" vznikl v roce 1993 (viz Z historie spolku) jako nejstarší organizace české a moravské národnostní menšiny v SR, v následujícím roce se s místními pobočkami v dalších slovenských městech transformoval na regionální organizace Českého spolku na Slovensku... (celý text O nás)

Český spolek Bratislava zve v rámci Hudebních večerů v úterý 27. února na vystoupení lidové hudby Burčáci z Uherského Hradiště.

foto    Delegace Českého spolku Bratislava u velvyslankyně p. Lívie Klausové
V úterý 13. února 2018 přijala velvyslankyně ČR v SR paní Lívia Klausová delegaci Českého spolku Bratislava, jež ji informovala o připravovaných akcích, věnovaných letošnímu 100. výročí vzniku Československa a 25. výročí vzniku prvního českého spolku na Slovensku… (celý článek zde)


J. Kníž, foto: Ing. L. Bábíček    Obrázky z Íránu
Letošní šňůru Kulturních večerů Český spolek Bratislava odstartoval v závěru ledna přednáškou Ing. Jaroslava Kníža „Obrázky z Íránu“, spojenou s videoprojekcí fotografií z nedávné cesty. Ing. Kníž zdůraznil, že přes počáteční obavy z méně známé a nepříliš navštěvované orientální země si po návštěvě několika íránských měst spojených s perskou říší a množstvím historických památek, nakonec dovezl nejlepší pocity z přátelského vztahu k turistům bez ohledu na – pro Středoevropana – rozdílné náboženské a kulturní tradice… (celý článek). Snímky z dalších aktivit najdete v naší fotogalerii.

plakát    Přispěl k rozvoji slovenské poválečné filmové tvorby
Herec, filmový scenárista, režisér, publicista a pedagog Václav Wasserman (vl. jménem Vodička, 19. února 1898 Praha – 28. ledna 1967 Praha) zůstane navždy spojený se známými filmy Vlasty Buriana, V+W a dalšími legendami československého filmu. Veselohrou „Čertova stěna“ z roku 1948 výrazně přispěl k rozvoji slovenské poválečné filmové tvorby.

Památník J. Blahoslava na náměstí v Přerově, foto: prerov.eu    Spoluautor Bible kralické
Kazatel, humanista a národní buditel Jan Blahoslav (20. února 1523 Přerov – 24. listopadu 1571 Moravský Krumlov) se stal biskupem Jednoty bratrské. Připomínáme si ho též jako autora překladu Nového zákona v Kralické bibli (foto ze zájezdu do Kralic), kterou až do novověku používali i slovenští evangelíci.

E. Destinová    Ema Destinová na Slovensku
Operní zpěvačka, herečka a publicistka Ema Destinová (vl. jm. Emilie Věnceslava Pavlína Kittlová, 26. února 1878 Praha – 28. ledna 1930 České Budějovice) se jako sopranistka prosadila nejprve v Berlíně, odkud následovala hvězná kariéra po předních světových scénách v Evropě i zámoří. V Bratislavě hostovala například 22. a 23. února 1923 (Milada v Daliborovi a Chio-chio-san v Madame Butterfly), v témže roce 1. prosince vystoupila na koncertu v Redutě. V Bratislavě se zastavila ještě během turné v roce 1925 a v roce 1929 hostovala jako Mařenka v Prodané nevěstě v Košicích.

   Houslista Jaroslav Kocian v Prešpurku
Houslový virtuos, hudební pedagog a skladatel Jaroslav Kocian (22. února 1883 Ústí nad Orlicí – 8. března 1950 Praha) byl od mládí považován za hudebního génia. Po studiích na pražské konzervatoři, kde mimo jiné studoval klavír a skladbu u Antonína Dvořáka, začal koncertovat po celém světě. Do tehdejšího Prešpurku poprvé přijel 9. ledna 1914 a za doprovodu amerického klavíristy M. Eisnera zde poprvé uvedl Houslový koncert a mol svého učitele A. Dvořáka.

Jozef Teslík, foto: Záhorské muzeum    Tiskař a vydavatel Josef Teslík
Tiskař a vydavatel Josef Teslík (24. února 1868 Brno – 2. dubna 1923 Skalica) převzal po roku 1897 uznávanou Škarniclovu tiskárnu ve Skalici (i její zakladatel v r. 1769 Josef Antonín Škarnicl přišel z Moravy), do vzniku ČSR v roce 1918 vydal na 140 knih s náboženskou a osvětovou tematikou i beletrie, tiskl řadu slovenských novin, časopisů, letáků.

KČT    Organizátor tatranské turistiky
Hudební kritik a publicista Josef Brož (24. února 1883 Praha – 24. ledna 1943 Praha) měl od mládí vřelý vztah k hudbě a přírodě, běhěm studií techniky a filozofie procestoval řadu lokalit Čech a Moravy, za války sloužil v Uhrách. Po válce vstoupil do Klubu českých (později českolovenských) turistů, kde následně působil jako dlouhletý předseda kanceláře a ředitel, za něhož se z Klubu stala významná společenská organizace. Ve svých článcích a publikacích propagoval i Tatry, výrazně přispěl k rozvoji značených tatranských stezek nebo výstavbě původní Chaty pod Rysy.

P. Dostál    Vzpomínka na Pavla Dostála
Divadelní dramaturg, textař, scenárista, režisér, publicista Pavel Dostál (25. února 1943 Olomouc – 24. července 2005 Brno) vystudoval chemickou průmyslovku, ale jeho vášní od mladosti bylo divadlo, jemuž se věnoval i po roce 1968, kdy musel pracovat v různých dělnických profesích. Po revoluci 1989 ho vtáhla vysoká politika jako poslance a později ministra kultury. V roce 2003 provázel premiéry V. Špidlu a M. Dzurindu, kteří si jako první předsedové vlád společně uctili výročí vzniku ČSR u bratislavského Památníku čs. vzájemnosti (zvětšit foto).

B. Štiavnica    Hans Kunstmeister z Olomouce a Banská Štiavnica
S dějinami težby rud v okolí Banské Štiavnice je spojeno jméno „Meister Hans Kunstmeister“, údajně z Olomouce, o němž se zmiňuje listina z roku 1518 jako o odborníkovi, jenž se snažil řešit problém odčerpávání důlních vod ze šachet pomocí vlastního zařízení, využívajícího vodu z tajchu Červená studňa, jako náhradu tradičních čerpadel (gáplů) poháněných koňmi.

cimbálovka    Masopustní podvečer s cimbálovkou
V rámci pravidelných setkání krajanů pod názvem Kulturní večer Český spolek Bratislava zve na tradiční masopustní posezení s cimbálovou hudbou z Uherského Hradiště. Program se uskuteční v úterý 27. února 2018. Fotografie Ing. Ladislava Bábíčka z předcházejícího vystoupení v roce 2017 najdete zde.

foto z plakátu    Vznik československých legií na výstavě
Do konce února 2018 je ve Francouzském institutu v Bratislavě výstava fotografií „Vznik česko-slovenských légií“ sestavená odborníky „Mission du centenaire de la Premiere guerre mondiale“, která vznikla v roce 2012 s cílem organizovat vzpomínkové programy ke stému výročí Velké války. Výstava připomíná vojenské kontakty našich národů od dob českého krále Jana Lucemburského do první třetiny 20. století, zvláště vznik Roty Nazdar v Cizinecké legii krátce po vypuknutí války 1914 a úlohu M. R. Štefánika při přerodu čs. legií do samostatné armády pod francouzským velením po r. 1917.

KPČK    Kruh přátel české kultury má vlastní webstránku
Kruh přátel české kultury zve v úterý 6. března do kina Mladosť na promítání filmu „Přítelkyně pana ministra“ (1940). projekce věnovaná výročím 35 let od smrti Oldřicha Nového a 25 let odchodu Marie Rosůlkové začne v 16 hod. Kompletní program a další informace KPČK publikuje na své webstránce www.kpck.sk.

logo    Festival Re:publika 1918-2018 a sto lip
Projekt Re:publika připomene vše, co Česko během sta let zažilo. Převratné historické momenty. Nezapomenutelné osobnosti. Slavná vítězství. Užitečné vynálezy. Bezkonkurenční umělecká díla. Těmito hesly upozorňuje město Brno a Jihomoravský kraj na jeden z vrcholů oslav letošního jubilejního roku, a to ve dnech 26. května až 17. června na brněnském výstavišti, které vzniklo právě v rámci oslav 10. výročí vzniku ČSR. Po jižní Moravě letos vysadí sto lip srdčitých jako připomínku historické události.

Prokop Velký    Husité v Bratislavě
První husitskou výpravu – spanilou jízdu či rejsu – do horních Uher zorganizovaly oddíly sirotčího a táborského svazu za účasti přívrženců z Moravy na začátku roku 1428. Vojska pod vedením Prokopa Holého a Prokůpka se přes Skalici, Senici a Modru dostali 18. února až k Bratislavě, kde zpustošili podhradí a několik předměstských osad. Část vojsk se následně s kořistí vrátila přes Šintavu a Nové Město nad Váhom zpět na |Moravu. Jednání zástupců uherského krále Zikmunda s husity v r. 1429 skončili bez výsledku, následně husité obsadili velkou část západního a severního Slovenska s trvalými posádkami Trnavě, Skalici, Topolčanech, Lednici a Likavě, odkud se přes Polsko probojovali na Spiš, 1433 dobyli Kežmarok, ale po bitvě u Lipan 1434 území Uher opustili. Podle legendy byl husitský vojevůdce ubytován Prešpurku v domě u hradeb, jemuž se v důsledku zachovaných kamenných kalichů s hostií (dnes ve foyer hotelu Arcadia) následně říkalo „husitský dom”, podle odborníků však kalichy nemají s husity nic společného.

výřez z mapy    Místa, kde Karel, Josef a Helena žili a tvořili
Zajímavý program prezentoval na veletrhu ITF Slovakia královéhradecký kraj. Sestavil putovní cestu po místech, spojených se sourozenci Helenou, Josefem a Karlem Čapkovými, i jejich otce MUDr. Antonína Čapka (později působil v Trenčianských Teplicích). Program možných zastavení určený pro všechny věkové kategorie zachycuje i lokality, známá z jejich děl, včetně například známé Pošťácké pohádky Karla Čapka. O vztahu Čapků ke Slovensku psala Česká beseda např. v č.7-8/2002, 5/2005 nebo 7-8/2006.

obal    Po stopách natáčení
Atmosféru řady českých i koprodukčních filmů lze zažít při potulkách Jihočeským krajem. Na bratislavském veletrhu ITF Slovakiatour jeho představitelé uvedli brožuru, přibližující místa, na nichž se natáčelo známých i téměř už zapomenutých 44 filmů od 40. let 20. století po nedávno uvedený „Po strništi bos“ včetně slavných pohádek nebo zahraničních produkcí (Johanka z Arku, Iluzionista).

Modrá    Cyrilometodějská stezka a Putování za velkomoravskou tradicí
Sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje se sídlem ve Zlíně, jež usiluje o propagaci jedinečného kulturního dědictví mise bratří věrozvěstů a propojuje poutní místo Velehrad s dalšími místy velkomoravské tradice na veletrhu ITF Slovakia představilo mapu 27 lokalit na území Moravy a Slovenska, jež se zapojily do této myšlenky a kde se pravidelně konají akce připomínající historický i duchovní odkaz Velké Moravy.

logo    Zažij Moravu
„Zažij Moravu“ je název projektu, v němž čtyři moravské kraje představují dohromady 60 nejzajímavějších zážitkových atraktivit na svém území. Brožuru v českém a polském jazyce vydal Moravskoslezský kraj, který byl letos partnerem bratislavského veletrhu ITF Slovakiatour. Zejména Jeseníkům a památkám střední Moravy je věnován výběr 15 tipů na výlet v Olomouckém kraji, mezi 15 lákadel Zlínského kraje patří například Baťův kanál, jenž letos oslaví 80 let existence. Jihomoravský kraj představuje výběrovou patnáctku ze svých pěti turistických oblastí – Moravský kras, Znojemsko a Podyjí, Pálava a Lednicko-valtický areál, Slovácko a Brno a okolí.

obal    Sto let státnosti v Jižních Čechách
Po celé České republice chystají po celý tento rok množství výstav, přednášek, koncertů a jiných slavnostních akcí, věnovaných stému výročí vzniku Československé republiky. Jihočeský kraj, na jehož území v Písku byla ČSR vyhlášena už 14. října 1918, představil v Bratislavě souhrnnou brožuru, obsahujících informace o přibližně sedmdesáti programech, například výstavách „Léta zkázy a bolesti“ v Jihočeském muzeu, „Jak jsme žili před sto lety“ v Husitském muzeu v Táboře, „Sto let republiky na známkově tvorbě“ v Muzeu Jindřichohradecka, „Od Velké války k republice“ v Regionálním muzeu v Českém Krumlově nebo vile druhého čs. prezidenta dr. E. Beneše v Sezimově Ústí.

HK    
Salonem republiky – architektura První ČSR
Při příležitosti stého výročí vzniku Československa se oba kraje Východních Čech rozhodly připomenout nejen jeho demokratické hodnoty, ale i noblesu a životní styl včetně umění a zvláště architektury, která právě v těchto krajích zanechala množství pozoruhodných realizací. „Salonem republiky“ je nazýván odkaz J. Kotěry, J. Gočára a řady dalších zanechaný v Hradci Králové a blízkém okolí.

100    Výstavy k jubilejnímu roku na Jižní Moravě
Muzejní instituce na jižní Moravě připravily výstavní cyklus Republika 1918-2018, kterým „chce důstojným způsobem upozornit na významná výročí, především 100 let od vzniku samostatného Československa“ a také na osobnost jejího zakladatele, například „Orchideje ve vile“ (26.1.-4.2.) a „Českoslovenští státníci ve vile Stiassni“ (9.3.-16.12.), „Z historie četnictva“ (15.3.-27.5.), „Rok 1918 – co nám válka vzala a dala…“ (3.5.-31.12.), „Pomníky T.G.M. na Hodonínsku“ (14.9. – 11.11.), „Máme republiku!“ (19.10. - leden 2019), „Státní symboly včera a dnes“ (24.10.-10.3. 2019) nebo Česko-slovenská výstava 1918-2018“ (28.10. – 31.10.2019).

BVV    90 let brněnského výstaviště
Před 90 lety se začala psát historie brněnského výstaviště, jehož nejstarší pavilony byly postaveny v průběhu neuvěřitelného jediného roku při příležitosti Výstavy soudobé kultury věnované oslavám 10. výročí vzniku Československé republiky v roce 1928. Výročí budou připomínat zvláštní programy během všech veletrhů a výstav po celý letošní rok, včetně výstavy historických dokumentů nebo možnosti prohlídky jinak nepřístupných částí původních budov.

Česká sdružení v SR    Výročí české národnostní menšiny
V letošním roce si připomeneme výročí vzniku nejstaršího českého krajanského spolku na Slovensku, od něhož lze odvodit existenci všech současných českých národnostních sdružení v SR. Při příležitosti 20. výročí v roce 2013 Český spolek Bratislava a internetový portál www.cesi.sk připravili diskusní fórum na toto téma, do něhož zapojili i několik tehdejších kandidátů na prezidenta ČR. I jejich názory si můžete přečíst v našem archívu.

rubrika    Na co se nás ptáte, co nám píšete
Letos si připomíná kulaté výročí své existence také nejstarší internetový portál české krajanské menšiny v SR cesi.sk. Při příležitosti desátého výročí vzniku v roce 2013 přinesl výběr z čilé korespondence návštěvníků stránky, dosvědčující, že za dobu své existence se portál cesi.sk stal i významným informačním zdrojem nejen o životě a činnosti české komunity na Slovensku, ale také komunikační platformou na vzájemnou výměnu názorů a poznatků, a samozřejmě příležitostí, jak a kde řešit nejrůznější problémy.

   
  • > > > archiv starších zpráv, pozvánek a zajímavostí
  • TOPlist

    NK ČR v dubnu 2008 vybrala tuto stránku do projektu WebArchiv.

     

    © jv 2004

              © Obsah těchto stránek lze použít výlučně s označením zdroje: cesi.sk