logo ČSB                                   ČnS

Vítejte na informační stránce Českého spolku Bratislava

Český spolok Bratislava (ČSB) je nepolitické občanské sdružení obyvatel Slovenské republiky hlásících se k českému, moravskému a slezskému původu, jejich rodinných příslušníků a dalších sympatizantů bez ohledu na státní občanství (viz Stanovy). Pod názvem „Spolek Čechů na Slovensku" vznikl v roce 1993 (viz Z historie spolku) jako nejstarší organizace české a moravské národnostní menšiny v SR, v následujícím roce se s místními pobočkami v dalších slovenských městech transformoval na regionální organizace Českého spolku na Slovensku... (celý text O nás)

Český spolek Bratislava zve v úterý 25. září v rámci Kulturních večerů na přednášku PhDr. Bohumíra Bachratého, CSc. „Čapkové a Slovensko“.

projekt    Nová cyklolávka přes řeku Moravu
Představitelé Trnavského samosprávného kraje a Jihomoravského kraje slavnostně odstartovali výstavbu nové lávky přes řeku Moravu, která spojí oba břehy archeologického parku Mikulčice – Kopčany. Součástí projektu ocelové lávky pro pěší a cyklisty v délce 143 metrů jsou i nové přístupové komunikace, které by měly učinit historickou lokalitu ještě atraktivnější pro turisty. Dokončení lávky se očakává koncem léta 2019, samotné výstavbě totiž ještě musí předcházet potřebný archeologický průzkum. Evropská unie přispěje na projekt více než třemi milióny eur, co představuje 85 procent předpokládaných nákladů, o zbytek se podělí oba kraje s podporou státních rozpočtů ČR a SR.


B. Bachratý    Čapkové a Slovensko
V rámci Kulturních večerů Český spolek Bratislava připravil na úterý 25. září přednášku PhDr. Bohumíra Bachratého, CSc. „Čapkové a Slovensko“ ve Velkém sále Csemadoku na Nám. 1. mája 10-12 se začátkem v 17 hod. Dr. Bachratý dlouhodobě spolupracuje s ČSB formou zejména tradičních výstav, ale i také přednášek jako například v letech 2014 a 2015. O vztahu bratří Čapků ke Slovensku psala Česká beseda v č.7-8/2002, a to hned dvakrát, 5/2005 nebo 7-8/2006.

SND    Zasloužil se o vznik a vzestup SND
Básník, dramatik a režisér Jaroslav Kvapil (25. září 1868 Chudenice – 10. ledna 1950 Praha) původně zamýšlel studium medicíny nebo filozofie než ho zlákalo divadlo. Aktivní činnost kulturního publicisty mu na přelomu století pomohla k funkci šéfa činohry Národního divadle v Praze, později působil ve Vinohradském divadle. Významnou měrou přispěl ke vzniku Slovenského národního divadla, když doporučil na začátek angažovat soubor Východočeského divadla z Pardubic pod vedením Bedřicha Jeřábka a později podporoval ředitele Oskara Nedbala.

foto: ČB    Stopy stavitele Bohuslava Mandyse na středním Slovensku
Stavitel Bohuslav Mandys (25. září 1888 Holice u Pardubic – 1979 Zvolen) vyrůstal v početné rodině zedníka, za 1. světové války se v rámci železničního vojska podílel na výstavbě silnic, mostů, tunelů a dalších objektů na několika frontách. Po vzniku ČSR si doplnil vzdělání a získla licenci stavitele. V roce 1924 se přestěhoval do Zvolena, kde založil stavební firmu, s níž vybudoval množství obytných, administrativních, obchodních i průmyslových staveb v samotném Zvolenu, ale i v Štóse, lázeňské domy na Sliači a v Štóse, kostely v obcích Babiná a Hriňová, a řadu dalších objektů v Krupině, Podbrezové, Banské Štiavnici, Fiľakovu a jinde. Aktivně se s celou rodinou zapojil do SNP. Česká beseda o něm psala v č. 1/2003 a 4/2004.

V. Remek a A. Gubarev    K narozeninám prvního československého kosmonauta
Koncem září si připomínáme životní jubileum prvního československého kosmonauta Vladimíra Remka (26. září 1948 České Budějovice). Vojenským pilotem se stal podle vzoru svého otce (genpor. Jozef Remek byl velitelem letectva a poslancem Federálního shromáždění) během čtyřletého studia Vyššího leteckého učiliště v Košicích. Týdenní pobyt ve vesmíru absolvoval kpt. V. Remek ve funkci kosmonaut-výzkumník od 2. do 10. března 1978 na palubě lodě Sojuz 28 a stanice Saljut 6 s Alexejem A. Gubarevem. V pořadí 87. kosmonaut světa reprezentoval Československo jako třetí zemi po SSSR a USA, která vyslala svého občana do vesmíru, i proto byl Evropskou kosmickou agenturou označen za prvního Evropana ve vesmíru.

Ing. Pavel Stahl    Vzpomínka na Ing. Pavla Stahla
Stavební inženýr a vysokoškolský profesor v oblasti ekonomiky stavebnictví ing. Pavel Stahl (26. září 1906 Praha – 28. září 1983 Bratislava) přišel na Slovensko v r. 1933 doplnit strukturu železničních tratí. Ovlivněn bídnými sociálními poměry především mezi dělnictvem, angažoval se v tehdejší sociální demokracii a zapojil se do odboje. V roce 1941 byl zatčen a čtyři roky strávil ve věznicích a koncentračních táborech. Po osvobození řídil rekonstrukci železnic až v roce 1952 po odborném sporu o nereálných termínech výstavby Tratě družby byl odsunut na Slovenskou vysokou školu technickou jako docent, později profesor ekonomiky stavebnictví (dnes manažment). Za veřejná vystoupení proti okupaci ČSSR byl v r. 1969 penzionován a vyloučen ze Svazu protifašistických bojovníků, jehož byl funkcionářem.

logo    Pozvánka na koncert
„Připomeneme si společně Svatého Václava i 100 let od vyhlášení společného států Čechů a Slováků,“ uvádí ve své pozvánce Velvyslanectví ČR v Bratislavě, které zve všechny krajany „na koncert Smíšeného pěveckého sboru Mendík z Českých Budějovic“. Vystoupení 63členného sboru se uskuteční 28. září 2018 v 18 hodin v Zrcadlové síni Primaciálního paláce. Vstup je volný.

MKVZČ    Krajané v době globalizace
Milí přátelé, vážení krajané, letos opět budeme pořádat konferenci pod názvem Krajané v době globalizace. Jednání proběhne ve čtvrtek 27. září od 9.00 do 18.00 v nové budově Národního muzea. Po šesté hodině se uskuteční společenské setkání. V pátek 28. září bude následovat kulturní program, při němž navštívíme některé pražské pamětihodnosti. Budu rád, když mi nejpozději do června potvrdíte účast,“ píše nám Miroslav Krupička z MKVZČ v Praze. Program konference a další informace budou postupně upřesňovány na webstránce zahranicnicesi.com.

Hudební a divadelní škola v Mnichově    Výročí mnichovského diktátu
15. září 1938 se v bavorském Berchtesgadenu dohodli Adolf Hitler s britským premiérem Nevillem Chamberlainem na uspořádání konference v Mnichově za účasti Francie a Itálie. V noci na 30. září 1938 tam představitelé čtyř velmocí podepsali ve „vůdcově budově" (Führerbau, dnes Hochschule für Musik und Theatre na Königsplatz) dohodu o odstoupení sudetských území od Československa Německé říši. Přestože krátce předtím československá vláda vyhlásila mobilizaci (23. září) s cílem bránit své území, prezident E. Beneš dohodu označil za zradu ze strany spojenců a mezinárodnímu diktátu se podvolil, co znamenalo začátek rozpadu první Československé republiky.

DN    Česká představení na festivalu Divadelná Nitra
České centrum zve na česká představení na festivalu Divadelná Nitra. 30. září a 1. října 2018 se představí Naivní divadlo Liberec s inscenací „Čechy leží u moře“ a ve středu 3. října vystoupí Cirk La Putyka z Prahy s představením „Batacchio“. Další informace o představeních i besedách s tvůrci jsou na přiloženém letáku.

Bývalá banka v Žilině    České korunovační klenoty v Žilině
Na území dnešního Slovenska se české korunovační klenoty ocitly pouze jednou v historii, a to v září 1938, kdy v čase vrcholící sudetské krize v obavách před vypuknutím války s Německem rozhodl předseda vlády Milan Hodža s vědomím prezidenta Beneše shromáždit sedm klíčů ke Korunní komoře v Chrámu svatého Víta a tajně odvézt národní poklad na Slovensko. Převoz se uskutečnil ve dvou osobních automobilech v noci z 19. na 20. září 1938. Klenoty byly uloženy v trezoru banky v Žilině (na dnešní Legionářské ul.) a část údajně také v trezoru hotelu Velká Fatra (dnes Afrodite Palace) v nedalekých lázních Rajecké Teplice. Zůstaly tam však jen dva týdny. Po mnichovském diktátu a v den kdy prezident abdikoval 5. října, tedy těsně před vyhlášením slovenské autonomie, byly urychleně převezeny zpět na Pražský hrad.

archiv    Před dvaceti lety se uskutečnila první spolková krajanská schůze
První veřejná členská schůze Spolku Čechů na Slovensku se sídlem v Bratislavě (od 1994 Českého spolku na Slovensku) se uskutečnila 22. září 1993. Mimo jiné přijala návrh petice žádající novelizaci zákona č. 40/1993 Sb., aby občanům ČR s trvalým pobytem v SR bylo umožněno přijmout slovenské občanství bez ztráty občanství českého. Schválila také zakládání místních poboček v Bratislavě, Trnavě, Trenčíně a Košicích. Podrobněji o ní informoval v týdeníku Mosty č. 40/93 ze dne 5. října 1993 Jaroslav Kašlík z Trnavy, který vyzval ke vzniku poboček v dalších slovenských městech. Prof. J. Rychlík v závěrečné kapitole své knihy „Rozdělení Československa 1989 – 1992“ označil tuto schůzi za „ustavující sjezd Českého spolku na Slovensku".

Bradlo    „Veľkému synovi oslobodený národ československý“
Pamětní mohylu generála Milana Rastislava Štefánika a dvou italských letců, kteří s ním zahynuli nedaleko Bratislavy, slavnostně na Bradle odhalili 23. září 1928. Základní kámen monumentální stavby podle projektu architekta Dušana Jurkoviče položil v den 5. výročí tragédie 4. května 1924 tehdejší ministr zahraničí ČSR Edvard Beneš. Na náhrobku (tumbě) jsou čtyři kamenné tabule podle světových stran, nápis na západní hlásá: „Veľkému synovi oslobodený národ československý“.

foto: Ing. L. Bábíček    Vydařený poznávací zájezd na jižní Moravu
V sobotu 8. září uspořádal Český spolek Bratislava další z vlastivědných poznávacích zájezdů, tentokrát na trase zámek Rajec-Jestřebí, Černá Hora (pivovar), klášter Rosa Coeli v Dolních Kounicích a na závěr vydařeného výletu, jemuž tentokrát přálo i počasí, se účastníci zastavili ve svérázné vinařské obci Bořetice. Atmosféru a některé zážitky z cesty zachytil na svých fotografiích Ing. Ladislav Bábíček. Snímky z dalších aktivit najdete v našem fotoarchivu.

foto: Ing. L. Bábíček    Seminář o TGM
V den výročí úmrtí prvního československého prezidenta 14. září připravilo Velvyslanectví ČR v Bratislavě seminář pod názvem „Tomáš Garrigue Masaryk (7.3.1850 – 14.9.1937)“. Na úvod chargé d’affaires a.i. JUDr. Pavel Sladký, Ph.D., zdůraznil, že první čs. prezident byl také prvním slovenským prezidentem. Mgr. Ondřej Pometlo připomněl, že podobné semináře se už uskutečnily i v Banské Bystrici a Trnavě. Poté se ujali slova historici. PhDr. Dušan Kováč, DrSc., z Historického ústavu SAV se věnoval tématu „Masaryk a Slovensko“, Prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc., z Ústavu českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy hovořil o „Problémech slovensko-českých vztahů v Československu“ a PhDr. Dagmar Hájková, Ph.D., z Masarykova ústavu a archivu Akademie věd ČR chronologicky analyzovala „Připomínání 28. října v Československu“. Po skončení semináře účastníci položili kytice k soše TGM na Vajanského nábřeží. Byl mezi nimi i Ing. Ladislav Bábíček, který nám z programu poslal několik záběrů. Snímky z dalších aktivit najdete v našem fotoarchivu.

foto: J. Výborný    Pamětní deska Miroslavu Vymazalovi
V pondělí 17. září 2018 v Brně na budově Základní školy na Vranovské ul. odhalili pamětní desku Miroslavu Vymazalovi (1952 Brno-Jundrov – 2002 Bratislava). Čtyřnásobný mistr světa (v tandemu s V. Vačkářem) po ukončení závodní kariéry působil v oddílu dráhové cyklistiky Dukly Trenčín na bratislavském velodromu (dnes park Jama na ul. odbojárov, než velodrom zbourali, uskutečnilo se na něm pět ročníků Memoriálu Miroslava Vymazala, zaměřeného na mladé cyklistické talenty zemí střední Evropy)… celá reportáž zde.

logo    Vychází Informační bulletin ČSB č. 2 / 2018
„Vážení přátelé, členky a členové Českého spolku Bratislava, milí sympatizanti. Dostáváte další letošní Informační bulletin s předpokládaným programem do konce roku a ve výboru ČSB věříme, že každý z Vás si v něm najde něco zajímavého...“. Těmito slovy začíná Informační bulletin ČSB č. 2/2018, jehož celý obsah si můžete přečíst zde.

KPČK    Program Kruhu přátel české kultury
Kruh přátel české kultury zve v úterý 2. října v 16 hod. do kina Mladosť (Hviezdoslavovo námestie) na film „Prstýnek“ (1944, r. Martin Frič). Promítání je vzpomínkou na kameramana Julia Vegrichta při příležitosti 30. výročí jeho úmrtí. Kompletní program a další informace KPČK publikuje na své webstránce kpck.sk.

Třebíč    Zájezd k senátním volbám
KOČR MK Bratislava organizuje jednodenní kulturně - poznávací zájezd do Třebíče, který je zařazen do seznamu památek UNESCO a zámku v Jaroměřicích nad Rokytnou s cílem umožnit svým členům účast na volbách do Senátu Parlamentu ČR. Zájezd se uskuteční v sobotu 6. října 2018. Odjezd autobusu bude v 7,00 hod od Istropolisu,“ oznamuje předsedkyně Klubu občanů ČR v SR (KOČR) Jana Bratinková, která také poskytne další informace na e-mailové „adrese bratinkovaj@centrum.sk případně na tel. č.: 0904 250 669“. Ohledně potřebných dokladů uvádí: „Voličské průkazy předá ZÚ voliči na jeho žádost nejdříve 15 dnů a nejpozději 2 dny před prvním dnem voleb, to je od čtvrtka 20. září 2018 do středy 3. října 2018 do 16,00 hodiny. Úřední hodiny ZÚ v Bratislavě pro občany ČR jsou pondělí až čtvrtek od 9,00 – 11,00 hod.

ČSKD 2010    Mistři české a slovenské hudby
Na podzimní Hudební večer Český spolek Bratislava připravil v úterý 9. října v 17 hod. vystoupení Česko-slovenského komorního dua pod názvem „Mistři české a slovenské hudby“. Koncert věnovaný 100. výročí vzniku ČSR se uskuteční ve Velkém sále Csemadoku na Nám. 1. mája 10-12 se začátkem v 17 hod.

SNM Martin    Pozvánka na koncert do Martina
„Milí priatelia, dňa 19. 10. 2018 o 17. hodine sa bude vo veľkej zasadacej sieni Slovenského národného múzea v Martine konať slávnostný koncert k 100. výročiu vzniku Československa, ktorého organizátorom je Český spolok na Slovensku. Koncert sa symbolicky koná v srdci Slovenska, v meste Martin, kde sa predstavitelia slovenského národa Martinskou deklaráciou prihlásili k spoločnému Československému štátu. Záštitu nad jeho realizáciou prijal viceprimátor mesta Martin Mgr. Imrich Žigo,“ napsala nám ředitelka martinského Múzea kultúry Čechov na Slovensku Hana Zelinová. „V rámci koncertu zaznie umelecké slovo českých i slovenských autorov i hudobné ukážky v podaní Ženského sboru Českého spolku v Košiciach a mužskej speváckej skupiny Mužáci Moravia z Považskej Bystrice.

foto: Ing. L. Bábíček    Výročí vzniku Československa
Český spolek Bratislava zve v neděli 28. října v 17 hod. na slavnostní setkání k 100. výročí vzniku ČSR u Památníku česko-slovenské vzájemnosti na dunajském nábřeží (před SNM). V našem fotoarchívu jsou k dispozici z kladení kytic v tento slavnostní den v předcházejících letech 2017, 2016, 2015 nebo 2014.

   
  • > > > archiv starších zpráv, pozvánek a zajímavostí
  • TOPlist

    NK ČR v dubnu 2008 vybrala tuto stránku do projektu WebArchiv.

     

    © jv 2004

              © Obsah těchto stránek lze použít výlučně s označením zdroje: cesi.sk