logo ČSB                                   ČnS

Vítejte na informační stránce Českého spolku Bratislava

Český spolok Bratislava (ČSB) je nepolitické občanské sdružení obyvatel Slovenské republiky hlásících se k českému, moravskému a slezskému původu, jejich rodinných příslušníků a dalších sympatizantů bez ohledu na státní občanství (viz Stanovy). Pod názvem „Spolek Čechů na Slovensku" vznikl v roce 1993 (viz Z historie spolku) jako nejstarší organizace české a moravské národnostní menšiny v SR, v následujícím roce se s místními pobočkami v dalších slovenských městech transformoval na regionální organizace Českého spolku na Slovensku... (celý text O nás)

Závěrečným letošním programem ČSB je tradiční předsváteční posezení v úterý 11. prosince s diskusí o akcích v uplynulém roce i plánech do budoucna.

foto: Ing. L. Bábíček    Předvánoční tvořivé dílny
Vánoční pohlednice, adventní věnečky i malby na skle obsahovaly tradiční předvánoční tvořivé dílny s výtvarnicí Evou L. Bachratou a Radkem Bachratým. Program pro děti i dospělé připravil výbor ČSB s finanční podporou MZV ČR a Fondu na podporu kultúry národnostných menšín. Fotografie ze sobotního odpoledne poslal Ing. Ladislav Bábíček. Snímky z dalších aktivit najdete v našem fotoarchivu.


z pozvánky    Pozvánka na rodinnou výstavu
Do 20. prosince je v Pálffyho paláci na Zámecké ul. v Bratislavě otevřena výstava mladé výtvarnice Radky Vom, která na ní představuje i tvorbu svých dvou dcer, pod názvem „My: Zblízka a spolu do diaľky”. Rodačka z Prahy ve své tvorbě přešla od krajinářské a figurální tvorby k abstraktnímu vyjádření nálad a pocitů. Svá díla prezentovala i na červnové výstavě českých a moravských výtvarníků v Galerii Slovenského rozhlasu, organizované ČSB.

foto z pozvánky    Nová kniha našeho člena
„Vážená a milá paní Večerná, chtěl bych Vám ještě jednou poděkovat za Vaši účast na prezentaci mé knížky, byl jsem velice mile pěkvapen, velice si to vážím!”, napsal etnolog PhDr. Arne B. Mann, CSc., který je členem našeho spolku, v poděkování předsedkyni ČSB za její účast na prezentaci své nové knihy. Bohatě ilustrovaná publikace z vydavatelství ÚĽUV přináší celistvý dosud nepublikovaný pohled na kovářskou tradici Romů na Slovensku. V dopise připomíná také příspěvek o již neexistujících lípách v obci Dukovany, odkud pocházeli jeho rodiče, v rámci projektu „Stromy života", o němž jsme psali na portálu cesi.sk.

foto: Ing. Ladislav Bábíček    Předvánoční posezení na závěr roka
Poslední letošní aktivitou Českého spolku Bratislava bude v rámci Kulturních večerů tradiční předvánoční posezení se vzpomínkami na program uplynulého roku a plány na rok následující. Uskuteční se v úterý 11. prosince 2018 v 17 hod. ve společenském sálu Csemadoku na Nám. 1. mája 10-12. Předcházející v roce 2017 si můžete připomenout na fotografiích v našem archivu.

   Ovlivnil hudební život na středním Slovensku
Všestranný hudebník, klarinetista, čelista, kapelník, dirigent i hudební skladatel Václav Novotný (11. prosince 1883 Ústí nad Orlicí – 24. prosince 1957 Hradec Králové) začal hudební kariéru už v časném mládí ve vojenské hudbě v Užhorodě a dalších městech bývalých Uher až ho osud zavál na střední Slovensko, kde se uplatnil v různých kapelách od městského orchestru v Banské Štiavnici přes železničářské, hornické a podnikové dechovky až po vlastní smyčcový orchestr a pěvecký sbor. Ve 30. letech se vrátil do Čech k armádní hudbě, ale ještě v 50. letech zajížděl do bratislavského rozhlasu i na střední Slovensko, kde spolupracoval s tamními hudebními tělesy. Česká beseda o něm psala v č. 11/2001 a 7-8/2003.

Některá hesla přežila    Zapomenuté výročí
Představitelé čskoslovenské a autonomní slovenské vlády podepsali 12. prosince 1938 dohodu o odvolání 9 000 z přibližně 23 000 českých státních zaměstnanců ze Slovenska (učitelé, profesoři, četníci, soudní úředníci...), aby zabránili narůstajícím protičeským provokacím. V následujících pěti letech tak muselo ze Slovenska odejít téměř 20 000 zaměstnanců českého a moravského původu, co s jejich rodinnými příslušníky představovalo okolo 50 000 osob. V tom nejsou započítány další rodiny českých řemeslníků a jiných povolání mimo státní službu, jež odešly z vlastního rozhodnutí pod tlakem svého okolí, ani rodiny českých kolonistů vyhnané z jižního Slovenska po Vídeňské arbitráži. Podrobněji o tom historik PhDr. Valerián Bystrický, DrSc. v rozhovoru pro Českou besedu č. 1/2004.

foto: ČB    První ředitel Státního báňského muzea v Banské Štiavnici
Geolog a petrograf RNDr. František Fiala (14. prosince 1903 Jarošov u Litomyšle – 22. března 1990 Praha, údaje podle českých pramenů) přijel poprvé na jižní Slovensko během studií koncem 20. let, kdy asistoval svému profesorovi při průzkumu ložisek. V roce 1928 byl ustanoven prvním správcem Státního báňského muzea D. Štúra v Banské Štiavnici, kde sa až do konce 30. let zabýval také výzkumem, ale i záchranou technických památek v oblasti Štiavnických vrchů. Česká beseda o něm psala v č. 3/2003 a 2/2006.

pamětní deska    První univerzitní profesorka spoluzakládala lékařskou fakultu v Bratislavě
Lékařka prof. MUDr. Božena Kuklová – Štúrová (14. prosince 1893 Žamberk – 14. dubna 1977 Bratislava) přišla jako mladá internistka spoluzakládat lékařskou fakultu v Bratislavě, kde vybudovala první mikrobiologickou laboratoř. Byla spoluzakladatelkou Masarykovy ligy proti tuberkulóze a v roce 1934 se stala první československou univerzitní profesorkou. Po válce se do Bratislavy vrátila a založila protituberkulózní ústav, jehož se stala přednostkou.

pozvánka    Výstava „Súznenie“ ke 100. výročí vzniku ČSR
Ministerstvo kultury SR a OZ Okno zvou na výstavu věnovanou 100. výročí vzniku Československa pod názvem: Oldřich Kulhánek Peter Nižňanský „Súznenie“ v prostorech Dvorany MK SR na Náměstí SNP 33. Výstava bude veřejnosti přístupna od 13. listopadu do 15. prosince 2018 od úterý do neděle v době od 10 do 18 hod.

Hej Mistře 2012    Česká mše vánoční J. J. Ryby v Dómu sv. Martina
České centrum ve spolupráci s Velvyslanectvím ČR, Městskou částí Bratislava - Staré Mesto a agenturou CzechTourism opět připravilo tradiční Českou mši vánoční v katedrále sv. Martina. Letos znovu v podání Svatováclavského sboru a orchestru z Dolních Bojanovic, a to v neděli 16. prosince v 19 hod., vstup volný. Jakub Jan Ryba (26. října 1765 Přeštice – 8. dubna 1815 Voltuš u Rožmitálu pod Třemšínem) pocházel z učitelské rodiny, po studiích na piaristickém gymnaziu chtěl studovat filozofii, ovládal několik jazyků, ale nakonec strávil většinu života jako pomocný vesnický učitel. Sbíral lidové písně, ale jeho nejznámějším dílem je Česká mše vánoční (Hej, mistře) z roku 1796.

logo    Vychází Informační bulletin ČSB č. 3 / 2018
„Vážení přátelé, členky a členové Českého spolku Bratislava, milí sympatizanti. Dostáváte další letošní Informační bulletin s přehledem našich programů v závěru roka 2018 a předpokládaným programem v prvním čtvrtletí 2019...“. Těmito slovy začíná Informační bulletin ČSB č. 3/2018, jehož celý obsah si můžete přečíst zde.

Ing. M. Štetina, foto: Ing. L. Bábíček    Vzpomínky na ředitele gymnázia v meziválečné Bratislavě
Po přednášce PhDr. Daniela Luthera, CSc. ze SAV v úterý 13. listopadu (fotoreportáž zde) v rámci diskuse vystoupil také Ing. Milan Štetina, který přednášejícího doplnil několika zajímavostmi ze života svých předků v meziválečné Bratislavě, zejména dědečka Bedřicha Pokorného, jenž byl ředitelem gymnázia v Bratislavě na Grösslingově ul. Část ze svých zápisků o předcích své rodiny poskytl na zveřejnění na portálu cesi.sk (pdf soubor okolo 11 MB).

obal knihy    Životopisná kniha o PhDr. Pavlu Dvořákovi
Vydavatelství Rak uvádí jako novinku knihu „Tatove odkryté dejiny venované Kubovi“. Napsala ji Barbora Dvořáková – Hatráková podle vyprávění svého otce – známého historika, spisovatele a dlouholetého člena našeho spolku PhDr. Pavla Dvořáka od vzpomínek na jeho dětství, kdy s rodiči přijel z Protektorátu na Slovensko, až po nedávnou tragickou smrt jeho syna Jakuba, který se jako uznávaný fotograf a grafik podílel na téměř všech knižních titulech svého otce. O P. Dvořákovi psala Česká beseda v č. 7-8/2000, 7-8/2007 a 9/2007, k 20. výročí ČSB poskytl rozhovor o české menšině.

KPČK    Program Kruhu přátel české kultury
Kruh přátel české kultury zve v úterý 8. ledna 2019 v 16 hod. do kina Mladosť (Hviezdoslavovo námestie) na hudební promítání pod názvem „S veselými pesničkami do nového roku 2019“. Kompletní program a další informace KPČK publikuje na své webstránce kpck.sk.

foto z pozvánky    Výstava z tvorby naší členky Evy B. Linhartové
Až do 11. ledna 2019 bude v K. Gallery v Bratislavě přístupna výstava z tvorby výtvarnice Evy B. Linhartové pod názvem „Malé zimné zastavenie”. Rodačka z Prahy si letos připomíná životní jubileum. Výstavní síň na Ventúrské ul. 8 je otevřena v pondělí až v pátek od 15. do 18. hodiny.

   
  • > > > archiv starších zpráv, pozvánek a zajímavostí
  • TOPlist

    NK ČR v dubnu 2008 vybrala tuto stránku do projektu WebArchiv.

     

    © jv 2004

              © Obsah těchto stránek lze použít výlučně s označením zdroje: cesi.sk