logo ČSB                                   ČnS

Vítejte na informační stránce Českého spolku Bratislava

Český spolok Bratislava (ČSB) je nepolitické občanské sdružení obyvatel Slovenské republiky hlásících se k českému, moravskému a slezskému původu, jejich rodinných příslušníků a dalších sympatizantů bez ohledu na státní občanství (viz Stanovy). Pod názvem „Spolek Čechů na Slovensku" vznikl v roce 1993 (viz Z historie spolku) jako nejstarší organizace české a moravské národnostní menšiny v SR, v následujícím roce se s místními pobočkami v dalších slovenských městech transformoval na regionální organizace Českého spolku na Slovensku... (celý text O nás)

Český spolek Bratislava zve v úterý 26. února na přednášku Ing. Milana Klubala na téma „Podkarpatská Rus v dějinách Československa“.

Žilina    Výročí českých spolků v Žilině, na Liptově a v Turci
Představitelé české menšiny ze severu Slovenska se 24. února 1994 sešli na ustanovující schůzi pobočky Spolku Čechů na Slovensku (od dubna 1994 přejmenovaného na Český spolek na Slovensku). Po deseti letech pamětníci v měsíčníku Česká beseda vznik regionální organizace popsali slovy: „Na ustanovující „matějské“ schůzi v únoru 1994 se v historickém Makovického domě sešli zástupci Čechů z okolí Považské Bystrice, Púchova, Čadce, Kysuckého Nového Mesta, Martina a Liptovského Hrádku. Iniciátory vzniku RO Žilina byli Ing. arch. Antonín Stuchl a Ing. Evžen Protivínský, CSc., kteří organizačně první i další setkání zabezpečovali…“. Následně 12. března 1994 se dohodli na vytvoření „Středoslovenské regionální organizace SČS“ se třemi místními kluby, které se poprvé sešly v Liptovském Hrádku 1. června 1994 a 13. června 1994 v Žilině a v Martině. Asi pět let trval pokus o založení místního klubu v Považské Bystrici a Púchově.


foto: tanecniaktuality.cz    Průkopník moderní choreografie
V únoru si připomínáme výročí tanečníka, choreografa a režiséra Luboše Ogouna (vl. jm. Bohumil, 18. února 1924 Praha – 14. února 2009 Brno). Absolvent pražské AMU působil zejména v Brně, kde se vypracoval mezi přední protagonisty moderní choreografie tance a baletu. V 60. letech byl ředitelem experimentálního Studia Balet Praha, který později převzal Pavel Šmok, a L. Ogoun se znovu vrátil do Brna. V letech 1986-90 přednášel choreografii na VŠMU v Bratislavě. Jeho jméno je spojeno s řadou filmů, televizních programů, filmů a seriálů, na nichž se podílel jako choreograf, v několika i hrál.

Košice, Stará radnice    Košickou radnici a divadlo zdobil pražský malíř
Malíř a restaurátor Erasmus Schrott (1755 Kbely u Prahy – 20. února 1804 Košice) po studiích ve Vídni působil jako malíř zejména oltářních obrazů i jako učitel ve službách uherské šlechty a velkou část života prožil v Košicích, kde po sobě zanechal například stropní malby v budově staré radnice, podílel se i na výzdobě košického divadla včetně opony, kulis a dekorací. Sakrální malby zanechal i v tamním Chrámu Nejsvětější Trojice a v klášteru v Jasově. Cenné jsou i jeho krajinomalby, zachycující tehdejší východ horních Uher včetně Vysokých Tater.

Nová scéna    Vzpomínka na baletního mistra
Baletní umělec a choreograf Rudolf Macharovský (21. února 1909 Praha – 22. března 1978 Karl-Marx-Stadt, dnes Chemnitz v Německu) byl všestranným mistrem, který výtečně ovládal nejen klasický balet, ale byl i mistrem varieté, stepování a taneční akrobacie. Ve 20. letech sbíral zkušenosti u předních tanečních umělců v Praze a Paříži na divadelních pódiích i revuálních scénách, později měl vlastní taneční školu. Po válce se naplno věnoval baletnímu umění v Liberci, v bratislavském SND byl 1946-48 šéfem baletu SND, následně 1948-55 v Košicích, poté v Olomouci a v letech 1961-64 byl šéfem baletu bratislavské Nové scény, přitom se souběžně věnoval i pedagogické činnosti a stále vystupoval i jako sólista.

Soutok Váhu a Dunaje v Komárně    Věnoval se systematickému výzkumu Váhu a Dunaje
Hydrolog doc. RNDr. ing. Alois Bratránek, DrSc. (celým jménem Alois Ladislav Mořic, 22. února 1899 Ždírec u Chotěboře – 22. listopadu 1966 Praha), ve 30. letech 20. století zpracoval řadu studií, týkající se zejména povodní, jež významně ovlivnily hydrologii a regulační práce na Labi, Váhu, Dunaji i východoslovenských řekách. Věnoval se systematickému výzkumu Váhu a Dunaje a jako první zpracoval splavnost slovenského úseku Dunaje.

ČSKT    Přičinil se o rozvoj turistiky v Tatrách
Dlouholetý předseda kanceláře a ředitel Klubu československých turistů (KČST) Josef Brož (24. února 1884 Praha – 26. ledna 1943) pocházel z rodiny hodináře, od mládí měl vztah k hudbě a přírodě, ze studií techniky přestoupil na filozofii. V roce 1919 se stal pracovníkem KČST, v jehož řadách zůstal až do konce života. Ve Vysokých Tatrách se zasloužil o rozvoj turistických stezek zvláště v oblasti Mengusovské a Skalnaté doliny a v okolí Tatranské Lomnice, přičinil se také o výstavbu Chaty pod Rysy. Turistice věnoval stovky článků a v letech 1934 až 36 byl redaktorem klubového Časopisu turistů.

Podkrkonoší    Pozvánka do Podkrkonoší
Turistická oblast Podkrkonoší v Bratislavě prezentovala nové i starší naučné a rodinné turistické stezky a jako letošní novinku Cestu kamene, jež vznikla ve spolupráci s polskými městy. Na české straně propojuje místa, spojená s těžkou a zpraováním zejména pískovce, jako nejvyšší vrchol Podkrkonoší Zvičina, dále sochařské Hořice, přehrada Les království, barokní areál Kuks, ale i Dvůr Králové nad Labem nebo Lázně Bělohrad a množství malých kamenných památek v obcích.

logo    Festival zážitků v Kladském Pomezí
Kladské pomezí na severovýchodě Čech je spojené se slavnými spisovateli, skalními městy i vojenskou historií. Festival zážitků umožňuje návštěvníkům poznat a na vlastní zkušenosti vyzkoušet, jak se měnila obranná a vojenská technika v průběhu staletí jednak na polském území, ale například na zámku Adršpach je do tajů zasvětí samotný Jan Žižka, zážitky je čekají v přírodní rezervaci Dubno nebo v pevnosti Dobrošov. Rodinám s dětmi je určen Toulavý batoh, v němž rodiny sbírají razítka do mapy a tím soutěží o víkendové pobyty a jiné zajímavé ceny.

logo    Krkonošemi na kolech
Svazek čtyřiceti měst a obcí Krkonoše na svém internetovém portálu mapují vše, co může návštěvníka nejvyšších českých hor zajímat. Informace v několika jazycích, mapy, cyklotrasy, naučné stezky, doporučené výlety s dětmi a další včetně webových kamer. Novinkou jsou krátké videonahrávky z jednotlivých cyklotras, které umožňují předem se inspirovat výlety za sportem nebo na dovolenou.

logo    Produkty z Českého ráje
Sdružení Český ráj spojuje 57 měst, obcí a dalších právních subjektů s cílem rozvoje oblasti při zachování přírodních a kulturních hodnot. Přispívá k tomu společná propagace regionu, ale i místních výrobců původních produktů nebo například nový vodácký průvodce Greenway Jizera poskytující mapy a základní i praktické informace o jednotlivých zastaveních podél řeky od pramene až po ústí do Labe.

plakát    Výstava díla Josefa Lady – Pocta géniovi
Do 24. února 2019 je v Galérii města Bratislavy v Mirbachově paláci na Františkánském náměstí otevřena výstava „Vianoce Josefa Ladu: Pocta géniovi“. Do Bratislavy se tak vrací výstava přibližně osmedesáti děl, o jejíž úspěšnosti v roce 2004 psala Česká beseda v č. 2, 3 a 5.

mapka    Podkarpatská Rus v dějinách Československa
Na pravidelný Kulturní večer v únoru připravil výbor ČSB přednášku svého člena Ing. Milana Klubala na téma „Podkarpatská Rus v dějinách Československa“. Uskuteční se v úterý 26. února 2019 v 17 hod. tradičně ve Společenském sále Csemadoku.

foto: Ing. L. Bábíček    Nový předseda Senátu se krátce setkal s krajany
K tradici posledních pár let, kdy čeští nejvyšší státníci po nástupu do funkce přijíždějí do Bratislavy a kromě oficiálních setkání přijdou položit kytici k pomníku T. G. Masaryka, resp. Památníku čs. vzájemnosti na dunajském nábřeží, se připojil ve středu 6. února 2019 i nový předseda Senátu Parlamentu ČR Jaroslav Kubera. I tentokrát velvyslanectví ČR přizvalo k této události i krajany, jimž předseda senátu s doprovodem věnoval krátkou besedu než se věnoval přítomným českým novinářům, jak zachytil Ing. Ladislav Bábíček. Snímky z dalších aktivit najdete v našem fotoarchivu.

foto: Ing. L. Bábíček    První Kulturní večer patřil diplomacii a Antarktidě
Cyklus Kulturních večerů v letošním roce zahájila přednáška s videoprojekcí JUDr. Pavla Sladkého z Velvyslanectví ČR zaměřená na stručné seznámení s problematikou aktuální diplomacie a zejména na vzpomínky z půlročního působení na ledoborci v rámci medzinární mise monitorující dodržování úmluv o ochraně Antaktidy. Na úvod přítomné přivítala předsedkyně ČSB Ing. Dagmar Večerná, která všem popřála pevné zdraví a hodně úspěchů v novém roce. Záběry z večera poskytl Ing. Ladislav Bábíček. Snímky z dalších aktivit najdete v našem fotoarchivu.

busta    Kladení kytic k bustě Františka Palackého
V pondělí 28. ledna 2019 rektor Univerzity Palackého v Olomouci se prof. Jaroslav Miller spolu s velvyslancem ČR gen. Tomášem Tuhým setkal se studenty Gymnázia na Bilíkově ul. v Bratislavě a poté za doprovodu JUDr. P. Sladkého položil květy k bustě Františka Palackého před školou na Palackého ul. V následujících dnech možnosti studia na druhé nejstarší univerzitě v ČR představil i v Trenčíně, Trnavě, Žilině, Nitře, Prešově, Banské Bystrici a Košicích. Jeho bratislavskou návštěvu zachycuje fotoreportáž. V našem fotoarchivu jsou k dispozici i snímky z předcházející návštěvy přede dvěma lety.

KPČK    Program Kruhu přátel české kultury
Kruh přátel české kultury zve v úterý 5. března v 16 hod. do kina Mladosť (Hviezdoslavovo námestie) na film „Řeka čaruje" z roku 1945 (režie Václav Krška) jako vzpomínku na herce Jaroslava Marvana při příležitosti 45. výročí jeho smrti. Kompletní program a další informace KPČK publikuje na své webstránce kpck.sk.

foto: Ing. L. Bábíček    Podvečer s cimbálovkou bude tentokrát o týden dříve
V rámci Hudebních večerů připravil ČSB už na úterý 19. března (pozor, změna termínu!) tradiční vystoupení cimbálové hudby Burčáci z Uherského Hradiště pod vedením primáše Františka Illíka. Atmosféru loňského vystoupení, jak ji zaznamenal svými fotografiemi Ing. Ladislav Bábíček, si můžete připomenout v našem fotoarchívu.

logo    Příběh českého designu od kubismu po 21. století
Do 26. března 2019 je v Galerii Slovenského centra dizajnu Satelit na Kollárově náměstí otevřena výstava „Príbeh českého dizajnu od kubizmu po 21. storočie“. Kolekce známých a ve světě oceněných nejúspěšnějších ukázek českého designu uplynulého století představuje výrobky od hraček přes užitkové a okrasné předměty, z nichž některé dodnes najdeme v českých i slovenských domácnostech, až například po dopravní prostředky. Výběr exponátů inspirovala souborná publikace Uměleckoprůmyslového muzea v Praze „Design v českých zemích“. Výstava se od jara 2018 už představila v šesti evropských zemích a Číně.

foto z pozvánky    Výstava fotografií Česko / Slovensko
Do 26. května 2019 bude v sídelní budově Slovenského národního muzea v Bratislavě na Vajanského nábřeží otevřena výstava fotografií Tomáše Hulíka a Libora Sváčka „Česko / Slovensko“.

   
  • > > > archiv starších zpráv, pozvánek a zajímavostí
  • TOPlist

    NK ČR v dubnu 2008 vybrala tuto stránku do projektu WebArchiv.

     

    © jv 2004

              © Obsah těchto stránek lze použít výlučně s označením zdroje: cesi.sk