logo ČSB                                   ČnS

Vítejte na informační stránce Českého spolku Bratislava

Český spolok Bratislava (ČSB) je nepolitické občanské sdružení obyvatel Slovenské republiky hlásících se k českému, moravskému a slezskému původu, jejich rodinných příslušníků a dalších sympatizantů bez ohledu na státní občanství (viz Stanovy). Pod názvem „Spolek Čechů na Slovensku" vznikl v roce 1993 (viz Z historie spolku) jako nejstarší organizace české a moravské národnostní menšiny v SR, v následujícím roce se s místními pobočkami v dalších slovenských městech transformoval na regionální organizace Českého spolku na Slovensku... (celý text O nás)

Český spolek Bratislava organizuje v úterý 24. září besedu s fotografem, cestovatelem, kameramanem a producentem Tomášem Hulíkem.

foto: ČB    Výročí setkání krajanů s prezidentem V. Havlem
Na závěr dvoudenní návštěvy SR 18. září 1999 prezident ČR Václav Havel s chotí besedovali v Košicích na Bankově se zástupci Českého spolku na Slovensku, bratislavskou regionální organizaci na setkání zastupovala tehdejší předsedkyně MUDr. Jana Nohelová. O setkání podrobně informoval měsíčník Česká beseda.


foto: ČB    Zpěvák „samotář“
Písně v podání Jakuba Smolíka (vl. jm. Jaroslav, 18. září 1959 Domažlice) se už v dnešním repertoáru slovenských rádií vyskytují jen výjimečně, přesto zůstává skutečností, jde o jednoho z nejproduktivnějších českých zpěváků konce 20. století. První country kapelu „Travaléři“ založil ještě na střední škole v polovině 70. let, ale později se jeho rozsah tvorby pohyboval od tvrdšího rocku přes „střední proud“ populární hudbu až po melodické balady. Po studiu na Ježkově konzervatoři v Praze v roce 1987 získal první větší ocenění „Duhová deska“ za nejúspěšnější píseň roku „Až se ti jednou bude zdát“. Koncem 90. let realizoval s Michalem Davidem několik projektů pro děti. Rozhovor s ním přinesla Česká beseda v č. 2/2005.

V. Suk, foto: muni.cz    Osobnost československé i světové antropologie
Lékař, antropolog, cestovatel a spisovatel prof. MUDr. et PhDr. Vojtěch Suk, DrSc., (18. září 1879 Praha – 8. března 1967 Brno) patřil k významným bojovníkům proti rasové nerovnosti. Po studiích v Praze, Curychu a Bologni jeho poznávací cesty po Evropě pokračovaly před a za první světové války v jižní Africe, později i v severní Americe a na dalších kontinentech. Už před první světovou válkou prováděl výzkum na Podkarpatské Rusi, a do východních regionů první republiky se vracel i ve 30. letech. Založil Antropologický ústav v Brně, byl členem řady mezinárodních vědeckých společností. Své zbírky a knihovnu věnoval Náprstkovu muzeu v Praze.

foto    Výročí firmy Baťa
Světoznámá značka Baťa vznikla 21. září 1894, kdy v moravském Zlíně sourozenci Antonín, Tomáš a Anna založili rodinnou firmu na výrobu obuvi. Výstavbou několika závodů například v Baťovanech/Partizánském nebo Svitu, ale i moderních obchodů firma v první polovině 20. století firma zanechala významnou stopu i na Slovensku.

SND    Tenorista, který zahájil první sezónu SND
Operní zpěvák tenorista Leon Geitler (20. září 1884 Praha – 19. srpna 1933 Praha) původně studoval práva, ale nakonec zvítězilo divadlo. Působil v Plzni, Brně, Praze i Krakově a ve Vídni až se stal členem divadelní společnosti B. Jeřábka, z níž se začal formovat soubor SND. Vystoupil i v prvním představení SND, když v opeře B. Smetany „Hubička“ zpíval úlohu Lukáše, po čtyřech měsících však z Bratislavy odešel a vrtil se jen několikrát na pohostinská vystoupení.

J. Mezřický, foto: ČB    Umělec s parametry Středoevropana
Architekt a malíř Mgr. arch. Jiří Mezřický (20. září 1939 Kolín) po studiu architektury na SVŠT v Bratislavě pokračoval na VŠMU a od 1965 žil v Rakousku. Dlouholeté zkušebnosti ze staveb a rekonstrukcí obytných i komerčních budov a jejich interiérů uplatnil po r. 1993 i na Slovensku při rekonstrukcích zejména bankovních domů na Slovensku (Banská Bystrica, Košice, Michalovce, Prešov), v roce 2004 měl v Bratislavě první výstavu obrazů a grafik na Slovensku. Jeho medailon přinesla Česká beseda č. 12/2004.

SND    V hudebních stopách své matky
Profesorka bratislavské konzervatoře Ilza Vilímová-Kajetánová (22. září 1909 Maribor) vystudovala Hudební a dramatickou akademii v Bratislavě, kde učila i její matka klavíristka Emanuela Kajetánová (29. listopadu 1874 Vídeň – 4. května 1944 Bratislava), pocházející z české vídeňské rodiny, která se po působení ve Vídni, Krakově a Mariboru usadila v Bratislavě.

foto z pozvánky na jarní výstavu v SNM    Češi na cestách
V rámci cyklu Kulturních večerů připravil ČSB v úterý 24. září besedu se známým fotografem, cestovatelem, kameramanem a producentem Tomášem Hulíkem (*1976 Praha) pod názvem „Češi na cestách“. Naše aktivity organizujeme s finančním přispěním Fondu na podporu kultúry národnostných menšín a MZV ČR.

SF    Sólista Slovenské filharmonie také aranžoval populární hudbu
Klavírista Miloš Váňa (25. září 1919 Nové Strašecí – 8. prosince 1964 Bratislava) absolvoval pražskou konzervatoř a začínal jako hudební pedagog v Rakovníku, od studií příležitostně vystupovali v rozhlasu. Po válce přijal místo sólového klavíristy v orchestru Čs. rozhlasu v Košicích, odud v r. 1954 přešel do bratislavského rozhlasu, kde také působil i jako hudební pedagog, korepetitor i jako sólista Slovenské filharmonie, v premiéře uvedl řadu skladeb slovenských autorů, kromě toho také aranžoval i populární hudbu.

foto: Ing. Jan Bukovjan    Tvořivé dílny na Klepáči
V sobotu 7. září uspořádal ČSB program pro děti i dospělé „Tvořivé dílny“ na téma Chraňme přírodu v areálu Klepáč na Železné studničce. Pod vedením výtvarníků Evy a Radka Bachratých děti vyráběli ozdobné zápichy do květináčů, ikebany z přírodních materiálů, draky, ke slovu přišlo i opékání špekáčků. Mnohých přihlášených zřejmě odradil ranní déšť, ale i v komornější sestavě vládla příjemná nálada. Fotografie z akce poslal Ing. Jan Bukovjan. Naše aktivity organizujeme s finančním přispěním Fondu na podporu kultúry národnostných menšín a MZV ČR. Snímky z dalších aktivit najdete v našem fotoarchivu.

foto: Fotoma    Fotosoutěž CzechTourism ke 30. výročí sametové revoluce
Zastoupení CzechTourism na Slovensku a společnost Pro.Laika zvou k účasti ve fotosoutěži věnované 30. výročí sametové revoluce s cílem „připomenout důležité události a stálou snahu lidí o to, aby Slovensko a Česko byly dobrým místem pro život“. Fotografie ze Slovenska a Česka, které jakýmkoliv způsobem zachytily Sametovou revoluci nebo události, které ji provázely, snímky, které za tři desetiletí dokumentují angažovanost lidí za spravedlnost, zlepšení situace v zemi nebo její zviditelnění, případně které ukazují změny, k nimž za posledních třicet let vývoje došlo je potřebné nahrát nejpozději do 30 září na webovou stránku fotoma.sk (zde), kde jsou další podrobnosti. Snímky vybrané odbornou porotou budou oceněny na vernisáži 30. října 2019 v galerii Pro.Laika.

Š. Moyzes    Čeština na banskobystrickém gymnáziu
V září 1854 se katolické církevní gymnázium v Banské Bystrici změnilo ze čtyř na osmileté. Zasloužil se o to její mecenáš, místní biskup a pozdější první předseda Matice slovenské Štefan Moyzes, který pod vlivem Jána Kollára zpočátku prosazoval ideu československé národní a jazykové vzájemnosti a vyučovací jazyk českoslovenštinu, proto mezi pedagogy bylo i několik Čechů, kteří museli začátkem 60. let v důsledku sílící maďarizace školu opustit. V roce 1864 Š. Moyzes inicioval u Svaté stolice přesun svátku sv. Cyrila a Metoděje na 5. července i v Uhrách (v českých zemích to bylo v rámci oslav 1000. výročí v r. 1863 z popudu olomouckého arcibiskupa Fridricha von Fürstenberga, do té doby byl jejich příchod připomínán 9. března).

logo    Vychází Informační bulletin ČSB č. 2 / 2019
„Vážení přátelé, členky a členové Českého spolku Bratislava, milí sympatizanti. Do rukou dostáváte náš další letošní bulletin s předpokládaným programem do konce tohoto roku. Věřím, že si z něho vyberete dle svého vkusu a že se spolu uvidíme na našich akcích. Zvlášť chci už předem upozornit, že v listopadu nás čeká pravidelná konference našeho spolku, na níž budeme hodnotit uplynulé období, ale zejména volit výbor na další dva roky. Budeme rádi, když i Vy přiložíte ruku k našemu společnému dílu, přihlásíte se nebo navrhnete nové členy našeho výboru, kteří přinesou nové podněty a myšlenky na obohacení naší činnosti...“. Těmito slovy začíná Informační bulletin ČSB č. 2/2019, jehož celý obsah si můžete přečíst zde.

KPČK    Program Kruhu přátel české kultury
Kruh přátel české kultury zve na svůj nejbližší program v úterý 1. října v 16 hod. promítne v kinu Mladosť (Hviezdoslavovo nám.) film „Nezbedný bakalář“ (1946, r. Otakar Vávra) jako vzpomínku na herce Otomara Korbeláře při příležitosti 120. výročí jeho narození. Kompletní program a další informace KPČK publikuje na své webstránce kpck.sk.

S. Motl    Stanislav Motl opět u nás
V rámci cyklu Kulturních večerů připravil ČSB v úterý 8. října přednášku publicisty Stanislava Motla s videoprojekcí o zajímavostech z naší historie. Začátek v 17 hod. v sále Csemadoku. Naše aktivity organizujeme s finančním přispěním Fondu na podporu kultúry národnostných menšín a MZV ČR.

foto: tovacov.cz    Další poznávací zájezd
Tradiční poznávací zájezd připravil ČSB na sobotu 12. října tentokrát po trase Tovačov, Prostějov a Čechy pod Kosířem. Registrace s úhradou účastnického poplatku 6 a nečlenové 8 € bude na akci 24. září. Naše aktivity organizujeme s finančním přispěním Fondu na podporu kultúry národnostných menšín a MZV ČR.

foto: Ing. L. Bábíček    Výročí vzniku ČSR
Výročí vzniku společného státu si opět připomeneme tentokrát v pondělí 28. října opět v 17 hod. u Památníku česko-slovenské vzájemnosti na Náměstí T. G. Masaryka. Fotografie z předcházejících shromáždění jsou k dispozici fotoarchivuv našem fotoarchivu, nejen z fotoarchivuloňských oslav 100. výročí vzniku ČSR.

   
  • > > > archiv starších zpráv, pozvánek a zajímavostí
  • TOPlist

    NK ČR v dubnu 2008 vybrala tuto stránku do projektu WebArchiv.

     

    © jv 2004

              © Obsah těchto stránek lze použít výlučně s označením zdroje: cesi.sk