logo ČSB                                   ČnS

Vítejte na informační stránce Českého spolku Bratislava

Český spolok Bratislava (ČSB) je nepolitické občanské sdružení obyvatel Slovenské republiky hlásících se k českému, moravskému a slezskému původu, jejich rodinných příslušníků a dalších sympatizantů bez ohledu na státní občanství (viz Stanovy). Pod názvem „Spolek Čechů na Slovensku" vznikl v roce 1993 (viz Z historie spolku) jako nejstarší organizace české a moravské národnostní menšiny v SR, v následujícím roce se s místními pobočkami v dalších slovenských městech transformoval na regionální organizace Českého spolku na Slovensku... (celý text O nás)

Český spolek Bratislava přeje všem svým členům a sympatizantům radostné prožití velikonočních svátků a co nejvíce jarních sil.

Velikonoce    Požehnané a radostné svátky jara
Český spolek Bratislava přeje všem svým členům a sympatizantům radostné prožití velikonočních svátků a co nejvíce jarních sil. Těšíme se na další společná setkání.


foto z plakátu    Česko a Slovensko spolu i samostatne
Až do konce dubna je v Pro.Laika Gallery Restaurant na Palackého ul. v Bratislavě zpřístupněna výstava fotografií pod názvem „Česko a Slovensko spolu i samostatne“. Přibližně tři desítky velkoformátových černobílých snímků představují výběr z více než 700 historických i současných záběrů, jež autoři poslali do stejnojmenné soutěže organizované agenturou CzechTourism a společností Pro.Laika. Návštěvník tam najde nostalgickou vzpomínku například na legendární záběry A. Dubčeka na koupališti, ale třeba i momenty ze života za socialismu nebo ještě za první republiky.

foto: J. Výborný    Po stopách TGM ve Vídni
Informace o připravovaném pojmenování náměstíčka před Slovenským národním muzeem jménem prvního československého prezidenta vyvolala mezi krajany velký zájem. My jsme se na jarní výlet vydali po stopách TGM do rakouského hlavního města Vídně, kde pobyt našeho velkého krajana připomíná hned několik pamětních míst

kniha    Specialista na středověkou literaturu
Literární historik PhDr. Jan Vilikovský (15. dubna 1904 Semechnice u Opočna – 15. prosince 1946 Brno) po studiu francouzské, české a latinské literatury na Univerzitě Karlově v Praze začal přednášet češtinu a dějiny literatury na Univerzitě Komenského v Bratislavě (od 1933 docent, 1936 mimořádný profesor), autor studií o slovenských kancionálech a anglicko-slovenského slovníku, otec slov. literátů Pavla a Jána V., po nuceném odchodu v r. 1939 do své smrti působil na Masarykově univerzitě v Brně.

ČS v Trnavském regionu    Výročí ustavující konference českého spolku v Trnavě a Piešťanech
Zakládajícími členy Spolku Čechů na Slovensku (SČS) v Trnavě byli: Ing. Jan Topol, Josef Nedvěd, JUDr. Zdeněk Brabec, Jaroslav Kašlík a Ing. Mojmír Kovář, kteří se sešli 26. listopadu 1993 v Trnavě. První ustavující konferenci svolali 16. dubna 1994 a od té doby už Regionální organizaci Českého spolku na Slovensku (ČSnS) v Trnavě vedli Jaroslav Kašlík (1994–2000), Ing. Stanislav Florián (2000–2002), Jaroslava Svetlíková (2002–2004) a Ing. Jiří Vodrážka, pod jehož vedením se po rozpadu ČSnS v roce 2005 osamostatnil Český spolek v Trnavském regionu, který od roku 2002 tvoří dva místní kluby v Trnavě a v Piešťanech. Současnou předsedkyní je paní Jarmila Hudecová. Ke vzniku místních poboček po celém Slovensku vyzvala první členská schůze SČS 22. září 1993 v Bratislavě (viz rubriku Z dějin spolku, a tuto výzvu zveřejnil ve svém článku právě Jaroslav Kašlík v týdeníku Mosty č. 40 ze dne 5. října 1993.

erb    Vzpomínka na varhaníka
Varhaník a hudební pedagog Filip Červenka (Cservenka, 17. dubna 1844 Morava – 12. června 1900 Stará Turá) přišel do městečka Ótura v horních Uhrách po studiích jako učitel a varhaník v katolickém chrámu, záhy však výrazně ovlivnil kulturní život regionu jako vedoucí zpěvokolu a orchestru, s nímž nastudoval a uvedl skladby například skladby B. Smetany, J. L. Belly a další. Také založil a vedl divadelní kroužek.

Skalica    Tajemník prvního slovenského družstva
Učitel Leopold Boček (17. dubna 1829 Bystřice nad Pernštejnem – 16. ledna 1909 Skalica) působil jako pedagog a redaktor ve Skalici, kde se stal prvním tajemníkem družstva „Pomocná pokladnica v Uherskej Skalici“, založeného v roce 1870 pod vedením předsedy Daniela Licharda. Napsal několik publikací, v roce 1851 ve známé Škarniclově tiskárně „z nedostatku školních knih na žádost více učitelů podle nejlepších pramenů sestavil“ učebnici „Krátká mluvnice slovanská a uvedení k písemnostem“, jejíž první část „obsahuje pravidla dobropisu, druhá příklady potřebných pro život obecný písemností: listy, dlužní listy, kvitanci atd.“.

foto: ND Brno    Vytvořil první nahrávky Suchoňových oper
Dirigent a hudební skladatel Zdeněk Chalabala (18. dubna 1899 Uherské Hradiště – 4. března 1962 Praha) patřil k nejtalentovanějším dirigentským osobnostem 20. české hudby. Studium práva po první světové válce nedokončil a jeho další život ovlivnil odchod na brněnskou konzervatoř, na níž zůstal jako pedagog. V r. 1924 založil Slováckou filharmonii, následně dirigoval v brněnském i pražském Národním divadle, hostoval s Českou filharmonií, po druhé světové válce hostoval téměř po celé Evropě. V sezóně 1952-53 vedl operu SND, s níž nastudoval premiéru opery Eugena Suchoně Krútňava, později i Svätopluka.

foto: Supraphon    Tvůrce známých melodií
Nezaměnitelná znělka patří k legendárnímu televiznímu seriálu Jaroslava Dietla „Nemocnice na kraji města“ stejně jako hlavní představitelé. Autorem skladby je hudební skladatel, herec a publicista Jan Klusák (vl. jm. Filip Porges, 18. dubna 1934 Praha). Po dramatickém dětství (jeho otec zahynul v Osvětimi) vystudoval Hudební fakultu AMU a začal se věnovat tvorbě klasické i scénické a filmové hudby, jež provázela řadu úspěšných představení např. Divadla Na zábradlí, Národního divadla a filmů 60. let. V roce 1970 upravil Tři slovenské lidové písně pro Hanu Hegerovou. V letech nucené odmlky během normalizace začal spolupracovat s Divadlem Járy Cimrmana, až postupně se jeho díla znovu prosadila i v koncertních sálech, ale řada z nich se dočkala uvedení až po r. 1990.

Národní hřbitov Martin    Typograf, herec a překladatel
Typograf, herec, kulturní činitel a překladatel Janko Klen (vl. jménem Jan Štrobl, 21. dubna 1849 Praha – 21. července 1906 Martin) se nadchl myšlenkami obrození slovanských národů, přestože byl za to pronásledován uherskými úřady. Překládal ze slovanských literatur, byl sazečem Slovenských národních novin, v letech 1879-82 byl hercem Slovenského spevokolu v Liptovském Sv. Martině, kde je také pochován na Národním hřbitově.

foto: Supraphon    Legenda šansónu
V roce 1976 udělila porota mimořádnou Zlatou Bratislavskou lyru za celoživotní přínos populární hudbě zpěvačce Juditě Čeřovské (roz. Štěrbová, 21. dubna 1929 Most – 9. října 2001 Praha. Pocházela ze smíšené česko-německé rodiny, co ovlivnilo její dětství za války. Přestože zpívala už během středoškolských studií, její kariéra začala po roku 1957, kdy už jako matka dvou dětí skončila na 2. místě v soutěži „Hledáme mladé talenty“. I když v Československu nazpívala řadu hitů, mnohem známější byla v NSR, kde často hostovala.

Košice    Vzpomínka na Františka Petruse
Klarinetista a dirigent František Petrus (21. dubna 1924 Chotěboř – 10. září 1982 Opatija, dnes Chorvátsko) po válce přišel na Slovensko. V roce 1954 v Košicích založil Dechový orchestr košického rozhlasu, vyučoval také na tamní konzervatoři.

Z. Cigler    Skleněnou krásu šíří i po Slovensku
Sochař Václav Cigler (21. dubna 1929 Vsetín) vystudoval sklářskou školu v Novém Boru a poté Vysokou školu uměleckou-průmyslovou v Praze a sklu se věnuje nejen v drobných plastikách a úžitkovém umění, ale i jako součásti architektury. V letech 1965 až 1979 vedl ateliér VŠVU v Bratislavě, kam se stále vrací jako docent i s výstavami svého díla. Jeho sklářské kompozice lze najít po celém světě, v SR například v SND, v Rytířské síni bratislavského Hradu a v budově vlády SR, v Památníku SNP i v Kulturním domě v Banské Bystrici, ve foyer Matice Slovenské v Martině, v lázních Dudince a jinde (blíže články v České besedě č. 9/1999 a 1/2000).

MKČ Martin    Výročí Muzea kultury Čechů na Slovensku
Dokumentační centrum české kultury na Slovensku v rámci Etnografického muzea Slovenského národního muzea v Martině vzniklo 1. června 1999 a od listopadu téhož roku získalo stálou expozici v domě po PhDr. Anně Horákové – Gašparíkové a akademikovi Jiřím Horákovi. Od 21. dubna 2004 bylo přejmenováno na Muzeum kultury Čechů na Slovensku a jeho první výstava byla věnována životu a dílu malíře a humpoleckého rodáka Jaroslava Augusty, jenž značnou část života prožil na Slovensku (blíže články v České besedě č. 12/1996, 12/1998, 12/1999, 11/2000, 10/2001, 12/2002, a 7-8/2005 a 3/2006).

reprofoto: ČB    „Karel Čapek a Olga Scheinpflugová“
Na úterý 30. dubna ČSB připravil v cyklu Kulturních večerů přednášku a promítání filmu „Člověk proti zkáze“ (v hl. rolích J. Abrhám a H. Maciuchová) jako vzpomínku na slavného spisovatele spojeného i se Slovenskem, Karla Čapka a herečku Olgu Scheinpflugovou. Program připravil Ing. Jiří Nevřela. Naše aktivity organizujeme s finančním přispěním Fondu na podporu kultúry národnostných menšín a MZV ČR.

logo    Vychází Informační bulletin ČSB č. 1 / 2019
„Vážení přátelé, členky a členové Českého spolku Bratislava, milí sympatizanti. Do rukou dostáváte náš letošní první bulletin s předpokládaným programem do konce prvního pololetí a věřím, že si z něho vyberete dle svého gusta a že se spolu uvidíme na našich akcích...“. Těmito slovy začíná Informační bulletin ČSB č. 1/2019, jehož celý obsah si můžete přečíst zde.

foto: Ing. L. Bábíček    Slovácký folklor v Bratislavě
Už tradiční „masopustní“ vystoupení slovácké lidové hudby Burčáci se letos uskutečnilo 19. března a plně obsazený sál opět potvrdil oblibu tohoto programu nejen u členů Českého spolku Bratislava. Mimořádným a nečekaným hostem byl i velvyslanec ČR pan Tomáš Tuhý, který tentokrát mezi krajany zavítal i se svou rodinou. Fotografie z večera poskytl Ing. Ladislav Bábíček. Snímky z dalších aktivit najdete v našem fotoarchivu.

KPČK    Program Kruhu přátel české kultury
Kruh přátel české kultury zve v úterý 7. května v 16 hod. do kina Mladosť (Hviezdoslavovo námestie) na film „Žert" z roku 1968 (režie Jaromil Jireš) jako vzpomínku na herce Josefa Somra při příležitosti 85. výročí jeho narození. Kompletní program a další informace KPČK publikuje na své webstránce kpck.sk.

foto z pozvánky    Výstava fotografií Česko / Slovensko
Do 26. května 2019 bude v sídelní budově Slovenského národního muzea v Bratislavě na Vajanského nábřeží otevřena výstava fotografií Tomáše Hulíka a Libora Sváčka „Česko / Slovensko“.

Botanická zahrada Bratislava    Historie českých sadovníků na Slovensku
V rámci Kulturních večerů na úterý 28. května ČSB připravil přednášku Ing. Ivana Šembery, CSc. na téma „Historie českých sadovníků na Slovensku 1918-48“. Uskuteční se v 17 hod. ve společenském sále Csemadoku na Nám. 1. mája 10-12. Naše aktivity organizujeme s finančním přispěním Fondu na podporu kultúry národnostných menšín a MZV ČR.

Nový Jičín    Poznávací zájezd na severní Moravu
Na sobotu 8. června ČSB připravil tradiční poznávací zájezd, tentokrát po trase Nový Jičín (Muzeum klobouků Tonak a zámek), zámek Kunín a Arboretum Bystrovany. Sraz bude v 6.45 hod. na parkovišti na Šancové ul. (účastnický poplatek 6 €/nečlenové 8 € lze uhradit na akci 30.4.). Snímky z předcházejících zájezdů lze vyhledat v našem fotoarchivu. Naše aktivity organizujeme s finančním přispěním Fondu na podporu kultúry národnostných menšín a MZV ČR.

B. Štiavnica    Výstava českých a moravských výtvarníků v Banské Štiavnici
Český spolek Bratislava ve spolupráci s manžely Bachratými připravil další výstavu výtvarníků českého a moravského původu, žijích na Slovensku pod názvem „Pozdrav českých výtvarníků Banské Štiavnici – městu kultury 2019“. Na vernisáž 22. června organizuje turistický zájezd spojený s prohlídkou pamětihodností města (sraz v 7 hod na parkovišti na Šancové ul., účastnický poplatek 5 € lze uhradit na akci 30.4.). Výstava volně navazuje na úspěšnou loňskou výstavu k 100. výročí vzniku ČSR a 25. výročí ČSB v Bratislavě. Naše aktivity organizujeme s finančním přispěním Fondu na podporu kultúry národnostných menšín a MZV ČR.

foto    Písně nejen první republiky
V rámci Hudebních večerů připravil ČSB na úterý 25. června vystoupení smíšeného sboru Animatus z Pezinka s českými, moravskými a slovenskými písněmi 30. až 70. let 20. století. Koncert ve společenském sálu Csemadok začne v 17 hod. Naše aktivity organizujeme s finančním přispěním Fondu na podporu kultúry národnostných menšín a MZV ČR.

foto: Ing. Ladislav Bábíček    Tvořivé dílny „Chraňme přírodu“
ČSB připravila na sobotu 7. září ve 14 hod. program pro děti i dospělé „Tvořivé dílny“ na téma Chraňme přírodu v areálu Klepáč, VIII. mlýn na Vydrici, Železná Studnička (Cesta mládeže 5). Podobný program se s úspěchem uskutečnil už přede dvěma lety za účasti výtvarníků Evy a Radka Bachratých, pod jejichž vedením děti vyráběly draky a figurky z kaštanů a jiné ozdobné drobnosti, jak na svých snímcích zaznamenal Ing. Ladislav Bábíček. I letos prosíme účast dětí nahlásit předem na tel. 0908 814 880 z důvodu zabezpečení výtvarného materiálu a občerstvení. Naše aktivity organizujeme s finančním přispěním Fondu na podporu kultúry národnostných menšín a MZV ČR.

Bučovice, foto: NPÚ    Poznávací zájezd na jižní Moravu
Na sobotu 14. září ČSB připravuje další poznávací zájezd, tentokrát na trase Hrad Buchlov, zámek Bučovice a Archeopark Pavlov. Sraz bude v 6.45 hod. na parkovišti na Šancové ul., účastnický poplatek 6 € (nečlenové 8 €) lze uhradit na akci 25. 6. Snímky z předcházejících zájezdů najdete v našem fotoarchivu. Naše aktivity organizujeme s finančním přispěním Fondu na podporu kultúry národnostných menšín a MZV ČR.

   
  • > > > archiv starších zpráv, pozvánek a zajímavostí
  • TOPlist

    NK ČR v dubnu 2008 vybrala tuto stránku do projektu WebArchiv.

     

    © jv 2004

              © Obsah těchto stránek lze použít výlučně s označením zdroje: cesi.sk