logo ČSB                                   ČnS

Vítejte na informační stránce Českého spolku Bratislava

Český spolok Bratislava (ČSB) je nepolitické občanské sdružení obyvatel Slovenské republiky hlásících se k českému, moravskému a slezskému původu, jejich rodinných příslušníků a dalších sympatizantů bez ohledu na státní občanství (viz Stanovy). Pod názvem „Spolek Čechů na Slovensku" vznikl v roce 1993 (viz Z historie spolku) jako nejstarší organizace české a moravské národnostní menšiny v SR, v následujícím roce se s místními pobočkami v dalších slovenských městech transformoval na regionální organizace Českého spolku na Slovensku... (celý text O nás)

Český spolek Bratislava zve v úterý 28. ledna 2020 na první Kulturní večer, přednášku s videoprojekcí „Náš člen po návratu z Malajzie" připravil Ing. Jaroslav Kníž.

logo    Vychází Informační bulletin ČSB č. 1 / 2020
„Vážení přátelé, členky a členové Českého spolku Bratislava, milí sympatizanti. Úvodem dovolte ještě jednou Vám všem i Vašim blízkým popřát hodně zdraví a štěstí do nového roku. Do rukou dostáváte první letošní bulletin s předpokládaným programem v prvním čtvrtletí 2020. Věřím, že si z něho vyberete dle svého vkusu a že se spolu uvidíme na našich akcích…“. Těmito slovy začíná Informační bulletin ČSB č. 1/2020, jehož celý obsah si můžete přečíst zde.


J. Smyčková    Životní jubileum sopranistky SND
Nejnovější číslo časopisu Slovenského národního divadla Portál přineslo pod názvem „Krištálovo čistý soprán“ krátký medailon k životnímu jubileu dlouholeté členky Českého spolku Bratislava Jarmily Smyčkové (viz článek a medailon v ČB). Za dlouholetou práci pro krajanský spolek jí výbor ČSB nedávno udělil čestné členství.

MZV    Dopis krajanům Zvláštního zmocněnce pro krajanské záležitosti MZV ČR
Vážení přátelé, milí krajané, dovoluji si Vás pozdravit na začátku roka 2020 a popřát Vám pevné zdravía mnoho pracovních i osobních úspěchů po celý rok,“ píše v úvodu svého dopisu Zvláštní zmocněnec pro krajanské záležitosti Mgr. Jiří Krátký, M.A. (celý text zde) a podrobně se věnuje aktivitám v tomto roce. Dopis poskytla krajanům paní Zuzana Marková z Velvyslanectví ČR v Bratislavě spolu s informacemi a doporučeními MZV ČR v rámci Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v r. 2020 (celý text zde).

foto    Věčný rebel
Publicista, filozof, básník a překladatel Egon Bondy (vl. jménem Zbyněk Fišer, 20. ledna 1930 Praha – 9. dubna 2007) vystudoval filozofii a psychologii na Karlově univerzitě a jméno si změnil koncem 40. let jako nesouhlas s protižidovskými náladami ve společnosti. Celý život spojil se svérázným bojem proti společenským konvencím a politice, co se projevilo i začátkem 90. let, kdy se přestěhoval se do Bratislavy a přijal slovenské občanství na protest proti rozdělení republiky. Filozofii přednášel na Univerzitě Komenského. Jeho vědecké a literární dílo včetně básní vycházelo jen v samizdatu a zveřejnění se dočkalo až po roce 1980.

J. Vincourek    Vychoval nejstarší generaci slovenských dirigentů
Josef Vincourek (23. ledna 1900 Suchdol nad Odrou – 20. listopadu 1976 Praha) po studiu zpěvu, varhan, kompozice a dirigování začínal jako korepetitor v divadlech v Praze, Olomouci a Brně, až se v lednu 1924 stal dirigentem Slovenského národního divadla, kde od r. 1933 působil i jako dramaturg a od 1938 do konce války byl šéfem opery. Na hudební a dramatické akademii a konzervatoři v Bratislavě od r. 1927 vychoval celou generaci slovenských dirigentů a zpěváků. Po válce pracoval v českých divadlech, na Slovensko se ještě vrátil před odchodem do důchodu jako dirigent a šéf opery v Košicích v letech 1958-63.

J. Vlček    Čechoslovák z Banské Bystrice
Literární historik a politik Jaroslav Vlček (22. ledna 1860 Banská Bystrica – 21. ledna 1930 Praha) se narodil v rodině českého profesora přírodopisu na bystrickém gymnáziu, který však z důvodu neznalosti maďarštiny musel záhy Uhry opustit. Krátce žil v Praze, ale po smrti otce se s matkou vrátil na Slovensko. Během studií v Praze byl spoluzakladatelem a prvním předsedou spolku slovenských studentů Detvan. Jako profesor FF UK se věnoval české i slovenské literatuře, po vzniku ČSR zastupoval slovenskou politickou reprezentaci v parlamentu. Krátký medailon mu Česká beseda věnovala v č. 2/2005.

J. Laifer    Průkopník slovenské populární hudby
MUDr. Jaroslav Laifer (23. ledna 1930 Žďár nad Sázavou - 23. dubna 1970 Praha) se kromě práce na patologii věnoval hudbě jako skvělý klavírista a skladatel, v Bratislavě později dirigoval taneční orchestr v Tatra Revue, který v 60. letech přinesl přelom ve vývoji slovenské taneční písně. Řadu písní napsal pro manželku Marcelu Laiferovou. Zemřel po nevydařené operaci, jež si vyžádala opakovaný zásah lékařů v Praze, ale ani tam už mu život nedokázali zachránit.

hrob na Vysehrade    Dirigent opery SND
Dirigent a skladatel Zdeněk Folprecht (26. ledna 1900 Turnov – 29. října 1961 Praha) působil v letech 1923-39 jako korepetitor a dirigent opery SND, od 1925 i Orchestrálního sdružení Slovenské filharmonie. Zasloužil se o rozvoj hudebního života v Bratislavě, po nuceném odchodu ze Slovenska se stal dirigentem Národního divadla v Praze. Složil operu Lásky hra osudná (podle hry bratří Čapků, premiéra v SND 13. listopadu 1926) a řadu orchestrálních a komorních skladeb (např. orchestrální fantazii na slovenské lidové písně Stratenou dolinou).

foto: Ing. L. Bábíček    Náš člen po návratu z Malajzie
Na úvod nového roku připravil ČSB v rámci cyklu Kulturních večerů v úterý 28. ledna 2020 přednášku s videoprojekcí Ing. Jaroslava Kníže pod názvem „Náš člen po návratu z Malajzie“. Ing. Kníž už v minulosti vyprávěl krajanům o svých zážitcích v roce 2016 z Afriky (viz fotoarchív) a v roce 2018 z Iránu (viz fotoarchív).

KPČK    Program Kruhu přátel české kultury
Kruh přátel české kultury zve v úterý 4. února 2020 v 16 hod. do kina Mladosť (Hviezdoslavovo nám.) na hudební promítání filmu Revizor z roku 1933 jako vzpomínka na herečku Zdeňku Baldovou při příležitosti 135. výročí jejího narození. Kompletní program a další informace KPČK publikuje na své webstránce kpck.sk.

TGM    170 let od narození TGM
V rámci Kulturních večerů zve výbor ČSB na přednášku PhDr. Dagmar Hájkové z Masarykova ústavu AV ČR „TGM a 100. výročí vzniku ČSR“. Přednáška věnovaná blížícímu se 170. výročí narození prvního československého prezidenta se uskuteční v úterý 25. února v 17 hod. ve společenském sále Csemadoku (viz pozvánky).

foto: Obec Slovákov v ČR    Blahopřejeme naší člence k udělení Ceny Matěje Hrebendy
Od roku 1997 uděluje Obec Slovákov v ČR Cenu Mateja Hrebendu každý rok dvěma významným osobnostem z ČR a SR. Letos poprvé ocenění dostala výtvarnice a také členka Českého spolku Bratislava Eva L. Bachratá „za výrazný prínos k pestovaniu vzájomnosti medzi Čechmi a Slovákmi a za formovanie vzájomne prospešných vzťahov medzi Českou republikou a Slovenskou republikou“.

foto    Československý sen pro housle a klavír
Předseda Česko-slovenského výboru Michal Petrovič Slovanský upozornil na novou skladbu pro housle a klavír od Viliama Gräffingera „Československý sen“, věnovanou 100. výročí vzniku ČSR. „Moja prosba/objednávka požadovala v tejto hudobnej skladbe prezentovať môjmu srdcu najbližšie české a slovenské melódie a mala vyjadrovať moju – a nielen moju – československú a slovanskú príslušnosť,“ píše v průvodním slovu k nahrávce na Youtube.

foto: Ing. L. Bábíček    Český dům a Vila Stiassni v Brně
V závěru roku výbor Českého spolku Bratislava tradičně připravuje neformální posezení spojené s malým občerstvením, ochutnávkou cukroví a krátkým programem. Letos v úterý 17. prosince se sešla asi půl stovka členů, aby shlédli dokument Ing. L. Bábíčka o návštěvě prezidenta M. Zemana a první prohlídce Českého domu v Bratislavě. Potom mezi krajany přišla paní Zuzana Marková z Velvyslanectví ČR a přivedla s sebou předsedu Spolku přátel Vily Stiassni v Brně a poradce senátora Zdeňka Musila, který představil přítomným historii a současnost této mimořádné stavby a pozval je na prohlídku památky. Fotografie z večera poskytl Ing. Ladislav Bábíček. Snímky z dalších aktivit najdete v našem fotoarchivu.

foto: Ing. L. Bábíček    Vánoční koncert Českého spolku Bratislava
Ve středu 11. prosince Český spolek Bratislava pozval všechny své členy a příznivce na tradiční Vánoční koncert. V Moyzesově síni na Vajanského nábřeží se letos představila kantiléna – sbor dětí a mládeže při Filharmonii Brno pod vedením uměleckého vedoucího MgA. Jakuba Kleckera a sbormistra Mgr. MgA. Michala Jančíka, za klavírního doprovodu Marka Paly. Na programu byly písně dotvářející předvánoční atmosféru od klasických, zpívaných v latině, až po moderní tvorbu B. Martinů, P. Ebena, B. Brittena a dalších. Fotografie z koncertu poslal Ing. Ladislav Bábíček. Koncert se uskutečnil s finanční podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín a MZV ČR. Snímky z dalších aktivit najdete v našem fotoarchivu.

foto: Ing. L. Bábíček    Hudební večer v březnu opět s Burčáky
Na úterý 31. března v 17 hod. připravil ČSB tradiční Hudební večer s lidovou hudbou Burčáci z Uherského Hradiště, jež připomene masopustní tradice na Slovácku (viz fotografie z loňského vystoupení).

   
  • > > > archiv starších zpráv, pozvánek a zajímavostí
  • TOPlist

    NK ČR v dubnu 2008 vybrala tuto stránku do projektu WebArchiv.

     

    © jv 2004

              © Obsah těchto stránek lze použít výlučně s označením zdroje: cesi.sk