logo ČSB                                   ČnS

Vítejte na informační stránce Českého spolku Bratislava

Český spolok Bratislava (ČSB) je nepolitické občanské sdružení obyvatel Slovenské republiky hlásících se k českému, moravskému a slezskému původu, jejich rodinných příslušníků a dalších sympatizantů bez ohledu na státní občanství (viz Stanovy). Pod názvem „Spolek Čechů na Slovensku" vznikl v roce 1993 (viz Z historie spolku) jako nejstarší organizace české a moravské národnostní menšiny v SR, v následujícím roce se s místními pobočkami v dalších slovenských městech transformoval na regionální organizace Českého spolku na Slovensku... (celý text O nás)

ČSB zve na slavnostní koncert ke 30. výročí vzniku nejstaršího krajanského spolku v podání klarinetového kvarteta Cantarina Clarinete ve středu 21. června 2023 v 17 hod. v koncertní síni Klarisky.

logo    Ohlédnutí za výstavou
Poprvé v historii si Český spolek Bratislava připomenul svoji 30letou historii formou samostatné výstavy. Podnětem byl návrh vedení Českého domu, které nabídlo jeden ze svých výstavních prostorů. Minulou sobotu mohli výstavu shlédnout poslední návštěvníci v rámci projektu „Prepoštská United“, složeného z různých kulturních akcí organizovaných institucemi ve stejnojmenné ulici pod patronátem městské části Bratislava Staré Město. Při této příležitosti naši expozici navštívil i starosta této městské části Ing. Matej Vagač v doprovodu ředitelky Českého centra Mgr. Moniky Koblerové. Vernisáž výstavy, již finančně podpořily Fond na podporu kultúry národnostných menšín a MZV ČR, si můžete připomenout v naší fotoreportáži.


KPČK    Program Kruhu přátel české kultury
Kruh přátel české kultury zve v úterý 6. června 2023 v 16 hod. na filmové představení „Zlatá Kateřina“ z roku 1934 (r. Vladimír Slavínský), věnované 125. výročí narození kameramana Václava Vícha. Podrobný program a další aktuální informace KPČK publikuje na své webstránce kpck.sk.

katalog    Výročí „jubilejní“ výstavy v „pyramidě“
V rámci oslav stého výročí vzniku Československa a 25. výročí vzniku nejstaršího krajanského spolku na Slovensku připravil Český spolek Bratislava ve spolupráci s manžely Bachratými od 6. do 30. června 2018 doposud nejreprezentativnější výstavu tvorby výtvarníků českého, moravského a slezského původu žijících v Bratislavě a okolí v Galerii Slovenského rozhlasu. Vernisáž byla spojena s koncertem souboru Hradišťan & Jiří Pavlica. Mimořádnou událost připomíná fotoarchiv, závěrečné poohlédnutí s ohlasy na výstavu nebo unikátní katalog.

Nová Dubnica    Autor konceptu Nové Dubnice
Architekt, designér, výtvarník, scénograf, malíř a pedagog prof. Ing. arch. Jiří Kroha (5. června 1893 Praha – 7. června 1974 Praha) patřil mezi výrazné osobnosti meziválečné socialisticky orientované inteligence a po válce představitele socialistického realizmu. Na Slovensku se realizovala jeho koncepce generálního plánu a centra města Nová Dubnica (původně se měla jmenovat Vorošilovo).

Pat a Mat    Výtvarník a karikaturista
Výtvarník a režisér kreslených filmů Vladimír Jiránek (6. června 1938 – 6. listopadu 2012) původně jako ilustrátor a karikaturista spolupracoval s různými časopisy. V době normalizace však nesměl publikovat a začal pracovat v Krátkém filmu Praha, kde vytvořil řadu úspěšných a oceňovaných animovaných filmů. Nejznámější jsou jeho postavičky z večerníčků králíci Bob a Bobek nebo Pat a Mat (původně navrhovaná jména Patlal a Matlal). Jako výtvarník spolupracoval s M. Lasicou a J. Satinským na filmu Srdečný pozdrav ze zeměkoule.

foto: ČB    Manželka povstaleckého velitele
Jarmila Golianová (roz. Peterková, 7. června 1913 Čáslav) byla manželkou velitele povstaleckých vojsk, hlásících se k Československé armádě během Slovenského národního povstání, generála Jána Goliana. Na sklonku SNP byla s dalšími manželkami a dětmi odbojářů letecky evakuována do Moskvy, odkud se vrátila už jako vdova. Přesto byla v 50. letech pronásledována a vězněna. Více o jejích osudech psala ČB v č. 7-8/2004.

foto: ČB    Klavírista a básník
Klavírista a básník PhDr. Mgr. Art Vlastimil Tichý (10. června 1938 Praha) vystudoval pražskou konzervatoř, brněnskou JAMU a doktorát filozofie získal na Univerzitě Komenského v Bratislavě. Od roku 1960 působil v Košicích jako pedagog klavírní hudby na tamní konzervatoři, dramaturg Státního divadla i sbormistr, souběžně vystupoval na koncertech v zahraničí. V roce 2000 vydal Český spolek na Slovensku sbírku básní „Už vím, co na Kampě zpívají kosi“.

R. Maxwell, foto: creativebrief.com    Legenda jménem Robert Maxwell
Devadesátých narozenin se nedožil Ján Ludvík Hoch, známější pod jménem Ian Robert Maxwell (10. června 1923 Slatinské Doly, dnes Solotvino na ukrajinsko-rumunských hranicích – 5.11.1991 nalezen utonulý u své jachty v blízkosti Kanárských ostrovů). Život chudého chlapce z Podkarpatské Rusi, který se stal milionářem a mediálním magnátem, je dodnes opředen tajemstvím a dohady. Před válkou studoval školu pro rabíny v Bratislavě, po rozpadu republiky působil v čs. jednotkách ve Francii a Británii, po válce se jako britský dozor v berlínských novinách Telegraf seznámil s vydavatelstvím a knižním obchodem. Jeho smrt je spojována nejen s finančním krachem jeho impéria, ale i politicko-obchodními aktivitami během studené války.

KČT    Svátek turistů
Za počátek organizované turistiky v Čechách se považuje ustanovení Klubu českých turistů 11. června 1888 (nejstarší místní spolek Pohorská jednota Radhošť však vznikl už v roce 1884). Po vzniku ČSR 13. listopadu 1918 byl přejmenován na Klub československých turistů, čím se stal nejstarším slovenským turistickým spolkem (do té doby na území dnešního Slovenska působily jen německé a maďarské) a v krátké době i za účasti turistů z Čech a Moravy byly vyznačeny první desítky kilometrů turistických tras. Na jeho tradici později navázaly Klub slovenských turistov a lyžiarov (1939-49) a současný Klub slovenských turistov.

ČSV    Česko-slovenský výbor vznikl podobně jako nejstarší krajanský spolek
Zejména při oslavách 28. října na dunajském nábřeží jsme se pravidelně setkávali s představiteli Česko-slovenského výboru. Tato organizace byla registrována krátce před vznikem našeho nejstaršího krajanského spolku 11. června 1993 a dlouholetým (od r. 2002) předsedou byl Ing. Michal Petrovič, PhD., který v roce 2018 organizoval seminář ke 100. výročí vzniku ČSR a 50. výročí udělení čestného občanství města Bratislavy prezidentovi ČSSR armádnímu generálovi Ludvíku Svobodovi.

podoba první webstránky    Výročí webstránky cesi.sk
První internetovou stránku věnovanou české a moravské komunitě na Slovensku na doméně ceskyspolek.sk spustil tehdejší místopředseda bratislavské RO ČSnS Mgr. Jiří Výborný 12. června 2003. Přestože šlo o splnění jednoho z dlouhodobých programových cílů Českého spolku na Slovensku, jeho vedení v Košicích iniciativu překvapivě zakázalo s odůvodněním, že v té době připravovalo vlastní projekt ve spolupráci s Českým centrem csns.sk (uvedený v dubnu 2004, ale už na jaře 2006 zanikl). Proto autor od 1. srpna 2004 obsah stránky (do té doby zaznamenala přes 1300 návštěv) převedl na doménu cesi.sk. Přes pět let šlo o jediný veřejně dostupný zdroj informací o české menšině v SR, který dodnes poskytuje nejkomplexnější přehled o ní. O nejstarší krajanské webstránce psala Česká beseda v č. 7-8/2003 a 11/2003.

logo    Výstavy v televizi
V pondělí 29. května 2023 v 8:05 hod. na programu Dvojka odvysílá RTVS další český národnostní magazín, v němž – jak nás informovala PhDr. Ľuba Koľová z redakce národnostního vysílání RTVS v MKošicích – jsou mimo jiné zařazeny reportáže z vernisáže výstav „30 let českého spolku v Bratislavě“ a 100 let československého rozhlasu v Českém domě v Bratislavě. Repríza je ohlášena na pondělí 12. června 2023 ve stejném čase, v internetovém archivu lze program shlédnout zde.

foto: cestujsnami.info    Dokument o Karlu Pádivém
V cyklu „od pramene“ odvysílala RTVS 24. dubna 2023 další dokument Mgr. Heleny Miškufové z Košic, tentokrát věnovaný životu a odkazu kapelníka a hudebního skladatele Karla Pádivého (10. září 1908 Dolní Cerekev – 25. září 1965 Trenčín). Repríza pořadu je ohlášena na programu Dvojka v pondělí 12. června 2023 v 8.30 ráno, v internetovém archivu lze dokument shlédnout zde.

foto    Otázky na státní občanství
Vážení a milí krajané, dovoluji si Vás oslovit v návaznosti na Vaše nedávná setkání s panem velvyslancem Jindrákem, během nichž byla opakovaně vznesena řada dotazů týkajících se státního občanství České republiky. Ráda bych Vás ujistila, že jsme připraveni zodpovědět jakékoli Vaše dotazy ve věcech státního občanství a být nápomocni při řešení konkrétních situací, v nichž se v této věci ocitáte. Pro obecnou orientaci ve věcech státního občanství mohou posloužit naše internetové stránky, které tímto doporučuji Vaší pozornosti. V sekci Konzulární a vízové informace - státní občanství naleznete základní informace popisující jednotlivé situace. Nutno ovšem podotknout, že se jedná o agendu velmi komplexní, konkrétní situace proto doporučuji konzultovat přímo s naším Velvyslanectvím, a to s pí Mgr. Veronikou Šafářovou, která se touto agendou dlouhodobě zabývá. Kontaktovat ji můžete nejlépe telefonicky na čísle Velvyslanectví +421-2-5920-3303, a to od pondělí do čtvrtka mezi 8 - 9 hod., případně i v odpoledních hodinách. Email je veronika_safarova@mzv.cz. S pozdravem a přáním všeho dobrého, Hana Jelínková, vedoucí konzulárního oddělení.“

foto: Ing. J. Bukovjan    Poznávací zájezd do Velkých Losin
V sobotu 13. května 2023 uspořádal Český spolek Bratislava další poznávací zájezd tentokrát do Velkých Losin s prohlídkou zámku, zámeckého parku a návštěvou muzea s výrobou ručního papíru. Několik záběrů z akce poslal Ing. Jan Bukovjan, koláž připojil Ing. Ladislav Bábíček. Naše aktivity připravujeme s finanční podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín (Kultminor) a MZV ČR. Snímky z dalších aktivit najdete v našem archivu.

foto: arcodiva.cz    Koncert ke 30. výročí založení českého spolku v Bratislavě
Český spolek Bratislava zve své členy a sympatizanty na koncert ke 30. výročí založení nejstaršího českého krajanského spolku v SR. Ve středu 21. června 2023 v 17 hod. v koncertní síni Klarisky (kostel Povýšení sv. Kříže na Klariské ul.) vystoupí klarinetové kvarteto Cantarina Clarinete z Prahy ve složení Jana Černohouzová, Jana Kadlecová Lahodná a Věra Kestřánková – klarinety, Hana Bahníková – zpěv a klarinet).

foto: plumlov-zamek.cz    Poznávací zájezd na Moravu
Český spolek Bratislava připravuje další poznávací zájezd, a to v sobotu 24. června 2023 na trase Plumlov – zámek, Kostelec na Hané. Odjezd bude tradičně v 6.45 hod. z parkoviště na Šancové ul. Registrace s úhradou účastnického poplatku je možná předem na neformálním setkání v úterý 23. května 2023 od 16 do 17 hod. v kanceláři ČSB v budově Csemadoku (Nám. 1. máje 10, 1. poschodí), při vyšším zájmu mají přednost členové spolku. Naše aktivity organizujeme s finanční podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín, MZV ČR a Československého ústavu zahraničního Praha. Fotoreportáže z předcházejících zájezdů najdete v našem fotoarchivu.

logo    Vychází Informační zpravodaj 2/2023
„Vážení přátelé, členky a členové Českého spolku Bratislava. Přinášíme Vám přehled předpokládaných programů ve druhém čtvrtletí. Věřím, že si z nich vyberete dle svého gusta. ...“, píše se v úvodě prvního letošního Informačního zpravodaje (celý text zde), který přináší přehled o připravovaném programu ČSB v nejbližších měsících.

logo    Pomozte Českému centru
České centrum Bratislava vyhlašuje pátrání po černobílých, barevných i digitálních fotkách z akcí v prostorách V-klubu na náměstí SNP, v budově Veľvyslanectví ČR na Hviezdoslavovom námestí, v Českém centru Na vŕšku nebo v Českém centru v Košicích v letech 1994 až 2019. České centrum Bratislava bude oslavovat třicáté narozeniny. Za ten čas se uskutečnily mnohé akce a setkání. Najděte momentky z nich ve svých fotoalbumech a podělte se o ně s námi! Díky společně vytvořenému archivu si připomeneme kulturní aktivity organizované Českým centrem Bratislava za uplynulé tři dekády. Ozvěte sa nám na info@ceskecentrum.sk".

foto z pozvánky    Kurzy češtiny v Českém centru
Neváhajte a prihláste sa do kurzu českého jazyka. Zdokonalíte si vaše vyjadrovacie schopnosti a odstránite najčastejšie chyby aktívnych užívateľov slovenčiny a češtiny. Budeme trénovať podľa vašich potrieb rozprávanie, písanie aj gramatiku. Po skončení kurzu budete pripravení na certifikovanú skúšku C1, ktorá prebehne v Českom centre tento rok na jeseň. Kurz však nie je podmienkou pred absolvovaním skúšky. Začneme hneď po naplnení kapacity. Prihláste sa na info@ceskecentrum.sk".

logo: CSBH    XV. ročník konference českých škol v zahraničí
„Jubilejní XV. ročník konference českých škol v zahraničí se bude konat 24.–28. července 2023 v kombinované formě. Pondělí, úterý a středa budou věnovány kurzům a seminářům on-line, ve čtvrtek a pátek se uskuteční vlastní prezenční konference, a to opět v Černínském paláci MZV ČR,“ oznámilo vedení Českých škol bez hranic, bližší informace jsou na jejich webové stránce.

logo    Konference zahraničních Čechů bude v září 2023
Vážení krajané, milí přátelé, dovolte, abych vás pozval na letošní konferenci Úloha a místo zahraničních Čechů v bilaterálních vztazích II., která proběhne 21.-22. září (čtvrtek-pátek) v Senátu v Praze. Programově i organizačně se letošní konference bude podobat té minulé,“ oznámil předseda Mezinárodního koordinačního výboru zahraničních Čechů Miroslav Krupička. Minulá konference se uskutečnila v říjnu 2021 a její program stejně jako další informace lze vyhledat na internetové stránce http://zahranicnicesi.com/.

RPI    100 let rozhlasového vysílání v Československu
České centrum zve na výstavu „100 let rozhlasového vysílání v Československu“. Prostřednictvím unikátních fotografií nabízí pohled do minulosti Československého i současnosti Českého rozhlasu a s využitím QR kódů si lze vyslechnout autentické nahrávky. Rozhlasové vysílání stanice Radiojournal bylo pro veřejnost zahájeno 18. května 1923 jako ve druhé zemi na světě (po BBC), bratislavská pobočka Radiojournalu vznikla 3. srpna 1926. Výstava bude otevřena od 5. května do 31. srpna 2023 v Galerii Českého domu na Prepoštské ul. 6 od úterý do pátku v době od 10 do 17 hod.

logo    Radio Praha a Slovensko
Až do konce srpna má být v Českém domě otevřena výstava ke století zahájení rozhlasového vysílání v Československu v květnu 1923, tehdy jako ve druhé zemi v Evropě po BBC. Připomeňme, že na Slovensku začal pravidelné vysílání bratislavský Radiojournal až v roce 1926, takže tyto oslavy nás zřejmě ještě čekají. Výstava vznikla ke století Čs. rozhlasu nepochybně s jasným zacílením na zahraničí, jak naznačuje doprovázející logo Radio Praha, jež dlouhá desetiletí představovalo právě Zahraniční vysílání Čs. rozhlasu… (celý článek o tom, co na vernisáži nezaznělo).

foto z pozvánky    Výstava díla Alfonse Muchy v Piešťanech
Až do konce října je v Napoleonských lázních (kúpeľoch) v Piešťanech otevřena výstava „Květinové světy“ s více než stovkou děl Alfonse Muchy. Piešťany se tak staly součástí projektu Muchova cesta, v němž jsou zastoupena moravská města s ním spojená: Ivančice, Moravský Krumlov, Mikulov a Hrušovany nad Jeviškou. Malíř slovenské lázně několikrát navštívil ve 30. letech 20. století, kdy jim také věnoval obraz „Buď pozdraven požehnaný pramen zdraví“, umístěný nad vstupem do restaurace hotelu Thermia Palace jako poděkování za léčení dcery Jaroslavy. Expozice je otevřena od úterý do neděle od 11 do 19 hod.

fotokopie    Česko(-)slovenská slova týdne
Dobrý deň prajem, rok 2023 je rokom spoločného projektu Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV a Ústavu českého národního korpusu pri príležitosti 30 rokov od rozdelenia Československa - ide o popularizačný projekt s názvom Česko(-)slovenské slovo týdne/týždňa… Každý týždeň v pondelok zverejňujeme novú dvojicu slov, bude ich celkovo 52," informuje Mgr. Monika Kapustová, PhD., z Jazykovědného ústavu Ľ. Štúra SAV. Projekt je prezentován také na FB stránce ústavu, dále vždy v pátek v RTVS a denících N (slovenském i českém).

   
  • > > > archiv starších zpráv, pozvánek a zajímavostí
  • NK ČR v dubnu 2008 vybrala tuto stránku do projektu WebArchiv.

     

    TOPlist

              © Obsah těchto stránek lze použít výlučně s označením zdroje: cesi.sk            © jv 2004