logo ČSB                                   ČnS

Vítejte na informační stránce Českého spolku Bratislava

Český spolok Bratislava (ČSB) je nepolitické občanské sdružení obyvatel Slovenské republiky hlásících se k českému, moravskému a slezskému původu, jejich rodinných příslušníků a dalších sympatizantů bez ohledu na státní občanství (viz Stanovy). Pod názvem „Spolek Čechů na Slovensku" vznikl v roce 1993 (viz Z historie spolku) jako nejstarší organizace české a moravské národnostní menšiny v SR, v následujícím roce se s místními pobočkami v dalších slovenských městech transformoval na regionální organizace Českého spolku na Slovensku... (celý text O nás)

Český spolek Bratislava zve v úterý 26. listopadu na Konferenci ČSB, která bude hodnotit uplynulé dvouleté období a volit nové orgány, její součástí bude i vystoupení mladých koncertních umělců.

foto: J. Výborný    Krajané v Českém domě
Dva dny po slavnostním otevření Českého domu v Bratislavě pozval velvyslanec Tomáš Tuhý na jeho prohlídku zástupce krajanských sdružení nejen z Bratislavy. Na úvod vyjádřil radost, že od schválení projektu uplynulo pouhých šest měsíců a zvlášť ocenil, že jeho otevření se zúčastnili hlavy obou států. Dále upřesnil, že do konce roku se do budovy přestěhují České centrum a CzechTourism, od ledna přibudou zástupci CzechInvest a CzechTrade. Kromě toho podkrovní dvě podlaží bude možné využívat na výstavní a jiné účely i pro potřeby krajanů... (celá fotoreportáž).


obálka    Letecké pohledy na Česko a Slovensko
Český spolek Bratislava finančně podpořil zajímavou obrazovou publikaci vydanou společností CBS k výročí vzniku Československa pod názvem „101+101 leteckých pohľadov na Česko a Slovensko“, v níž je také uvedena zmínka o ČSB. Kromě volného prodeje v knihkupectvích lze omezený počet výtisků zakoupit během našich akcí, a k dispozici je i „listovací“ náhled celé knihy na stránce vydavatele.

ČB    Přírodní katastrofa a její následky
Jedna z největších přírodních katastrof zasáhla Vysoké Tatry 19. listopadu 2004, kdy silná vichřice dosahující sílu orkánu zničila rozsáhlá zalesněná území v oblsti Tater, ale i na Oravě a Pohroní. Na odstraňování kalamity a do sbírek na záchranu se zapojili významnou měrou i obyvatelé a občanská sdružení z ČR, jež následně znepokojilo vyostření sporů okolo odstraňování kalamity a těžby dřeva v chráněných územích, proto na lepší seznámení se situací na místě musel přijet i český ministr životního prostředí Libor Ambrozek. Česká beseda o jeho pobytu informovala v letním dvojčísle 2005, v němž zmínila i dobrovolný příspěvek pracovníků českého velvyslanectví v Bratislavě.

Uherská komora    Jeho stavby obdivujeme dodnes
Vrcholná tvorba stavitele Karla Františka Römische (vl. jm. Karl Franz, 1716 Buškovice u Žatce nebo Podbořany – 21. listopadu 1779 Pressburg) je spojena s Bratislavou, kde se podílel na výstavbě paláce Uherské komory (dnes Univerzitní knihovna), de Pauliho a Lisztova pavilonu, tereziánské přestavbě Bratislavského hradu i rekonstrukci Dómu svatého Martina podle návrhu architekta F. A. Hillebrandta (např. zvýšení věže o 24 metrů na instalaci hodinového stroje a osazení pozlacené koruny na vrcholu). Vedl také stavbu zámečku rodiny Brunschwikových v Dolní Krupé.

tabule na ÚV    Vzpomínka na velitele slovenských dobrovolníků z let „meruôsmych“
V roce 2009 na budově vlády SR slavnostně odhalili pamětní tabuli připomínají slavnostní rozpuštění ozbrojených hurbanovských dobrovolnických sborů, jež se uskutečnilo 21. listopadu 1849 na tehdejší Fürstenallee (dnešní náměstí Slobody) před tím, než na bratislavském hradě odevzdali své zbraně. Mezi jejich veliteli byli i tři Češi: Bedřich Bloudek, František Zach a Bernard Janeček. Přiložené foto lze zvětšit.

foto z pozvánky    Proměny Pražského hradu ve fotografii
Do 22. listopadu 2019 je ve Staroměstské galerii Zichy na Venturské ul. 9 v Bratislavě otevřena výstava fotografií pod názvem „Pražský hrad od TGM k Václavovi Havlovi“. Kolekce unikátních snímků zachytává nejzajímavější části symbolu Prahy i české státnosti od chvíle, kdy první čs. prezident pověřil arch. J. Plečnika, aby tehdejší vojenská kasárna upravil na sídlo hlavy státu a otevřel veřejnosti, až po stavební úpravy historických prostor iniciovaných prezidentem V. Havlem.

foto: valsik.eu    Budoval čs. vojenské loďstvo na Dunaji
Plukovník Ing. Antonín Valšík (23. listopadu 1874 Trutnov – 6. ledna 1948 Praha) po studiích strojařiny na ČVUT nastoupil vojenskou službu na námořních lodích rakousko-uherské monarchie, na jednom z křižníků se zúčastnil potlačení boxerského povstání v Číně. Od r. 1911 pracoval na stavbě vojenských lodí v Terstu. Po vzniku ČSR působil na ministerstvu obrany v Praze, podílel se na vzniku čs. státní vlajky, na přezbrojení vojenských lodí na Labi a na Dunaji, řídil práce na vytvoření lodního zákona.

foto: ČB    Mince byly jeho osudem
Ing. Jan Horák (24. listopadu 1894 Lipník nad Bečvou – 16. září 1973 Kremnica) po studiu strojního inženýrství v Brně byl pověřen vedením provozu mincovny v Kremnici, v jejímž čele stál až do února 1939. Pod jeho vedením byly k 5. výročí vzniku ČSR vydány pamětní svatováclavské dukáty. Za války byl pověřen ražbou mincí pro Protektorát, záhy však byl zatčen a vykázán ze Slovenska, pronásledován však byl i v Praze, proto odjel do Bukurešti, kde se stal zástupcem firmy Sandrik. Po válce byl znovu pověřen vedením mincovny, získal patent na využití leteckého šrotu při ražbě mincí. V roce 1955 byl obviněn ze sabotáže a odsouzen. Byl autorem řady článků a publikací o historii kremnické mincovny a numizmatice, zasloužil se o profilaci muzea mincí a medailí v Kremnici.

foto: Ing. L. Bábíček    Konference Českého spolku Bratislava 2017
V souladu se Stanovami ČSB se každé dva roky koná konference členů ČSB, jež hodnotí uplynulé dvouleté období, naznačuje další směrování spolku a volí spolkové orgány na další dva roky. Letošní konference se uskuteční v úterý 26. listopadu v 17 hod. v sálu Csemadoku a zvláště uvítáme nové zájemce o práci ve výboru ČSB. Momentky z minulé konference v našem archívu poskytl Ing. Ladislav Bábíček.

foto z pozvánky    Přehlídka soutěžních fotografií ke 30. výročí listopadové revoluce
Společnost Pro.Laika a CzechTourism Slovensko pod záštitou velvyslance ČR J.E. Tomáše Tuhého zvou na výstavu fotografií pod názvem „Z totality k slušnému Slovensku a Česku“ v Prolaika Gallery Restaurantu na Palackého ul. 14 v Bratislavě. Výstava bude otevřena do konce listopadu.

foto z pozvánky    Výstava k Festivalu českého divadla
České centrum a Štúdio L+S zvou na výstavu fotografií „1989 Nežná revolúcia. Koniec totalitného režimu v Československu“ v prostorách Štúdia L+S na Náměstí 1. mája č. 5 v Bratislavě. Výstava je součástí Festivalu českého divadla a potrvá do konce listopadu.

foto: Ing. L. Bábíček    Výročí 28. října
Výročí vzniku Československa 28. října letos připadlo na pondělí, zřejmě i proto byl památník na Náměstí T. G. Masaryka už od rána zasypán věnci a kyticemi. Zdálo se, jakoby jich letos bylo o něco více, přestože se už nejednalo o kulaté výročí jako vloni. Avšak i vyjádření řady politiků v médiích naznačují, že postoj většiny slovenské veřejnosti k 28. říjnu a vzniku společného státu se zřejmě začíná měnit... (celý článek). Fotografie nám poslal Ing. Ladislav Bábíček. Snímky z dalších aktivit najdete v našem fotoarchivu.

foto: J. Výborný    Po českých stopách na ZFH
Na přelomu října a listopadu tradičně naše kroky směřují na hřbitovy, abychom si uctili památku našich předků, příbuzných a známých, kteří už nejsou mezi námi. Nevím, zda se někdy někdo zabýval myšlenkou zmapovat české stopy v Bratislavě a okolí i na dvacítce zdejších hřbitovů. Tato myšlenka mne napadla před nedávnem, když mne zakladatel krajanského spolku Alumni-CZ-Austria Ing. Pavel Pachta s chotí pozvali na tematickou procházku po českých stopách na vídeňském Ústředním hřbitově (Zentralfriedhof)... (celá článek s fotografiemi).

logo    Horské lázně Karlova Studánka
Horské lázně Karlova Studánka leží na úpatí Jeseníků a hory Praděd, jsou nejvýše položenými lázněmi v ČR s mimořádně čistým horským vzduchem, co je ve spojení s minerálním pramenem předurčuje na léčení pohybového, dýchacího i srdcového a oběhového aparátu, diabetu nebo po onkologické léčbě. Osm lázeňských budov spolu s bazénovým komplexem poskytují nejlepší podmínky i na relaxační pobyty v prostředí s unikátní archtekturou, známou například z filmu „S tebou mě baví svět“.

logo    Symbol Karlových Varů
Jedním ze symbolů lázní Karlovy Vary je impozantní novorenesanční budova hotelu Imperial z roku 1912 nad městem. S centrem města a kolonádami ji spojuje pozemní lanová dráha. Luxusní ubytování doplňuje vlastní park s nádhernou vyhlídkou na město a také vlastní balneocentrum, do kterého je přivedena voda z nejznámějšího termálního pramene Vřídlo, hlavní léčebná péče je zaměřena především na nemoci trávicího a pohybového ústrojí a poruchy metabolismu.

logo    Luhačovice a Jáchymov „pod jednou střechou“
Akciová společnost Lázně Luhačovice vlastní přibližně 20 hektarů lázeňského areálu, v něm spravuje 10 ze 13 místních pramenů a poskytuje přibližně třetinu všech lůžek ve městě a blízkém okolí, co znamená 8 hotelů a stejný počet penzionů, tři vily a dvě dětské léčebny. Desetina hostí na léčebné a rekreační pobyty tam přijíždí ze zahraničí, zejména z Rakouska a Slovenska. Kromě Luhačovic společnost vlastní známé západočeské Lázně Jáchymov.

logo    220 let od narození otce moderní vodoléčby
Priessnitzovy léčebné lázně, a.s., v Jeseníku letos oslavily 220. výročí narození zakladatele prvního vodoléčebného ústavu na světě. Dodnes se orientují především na léčbu vodou z přírodních pramenů a čistým horských klimatem ve spojení s pohybem a zdravou stravou. Na výběr nabízí deset léčebných domů s léčbou 28 indikací, ale i relaxační pobyty. Návštěvníkům i turistům je k dispozici unikátní balneopark s možností bezplatně otestovat blahodárný vliv přírodní vodoléčby.

logo    Po stopách panovníků a velkých umělců
Přívlastky „Malý Paříž“ nebo „Salón Evropy“ si vysloužily lázně Teplice v Čechách už v 19. století, kdy se staly oblíbeným letoviskem panovníků i významných umělců, kterí si pochvalovali analgetické, protizánětlivé a hypotonické účinky zdejšího termálního pramene. Jména slavných hostů připomínají i názvy hotelů, z nichž největší komplex Beethoven vznikl spojením 11 historických domů a dnes poskytuje 330 lůžek. Vedle Císařských a Kamenných lázní se nachází i Nové lázně zrčené na léčbu dětí od 3 měsíců do 18 let. Novinkou lázní je Thermalium – největší bazény s přírodní termální vodou.

J. Jiskra na kresbě M. Alše    Legendární vojevůdce a diplomat
V listopadu 1454 Ladislav Pohrobek znovu povolal do Uher Jana Jiskru z Brandýsa (asi 1400 Brandýs nad Orlicí – asi 1469) na potlačení bratříků a vrácení spišských, šarišských a středoslovenských banských měst pod královskou správu. Už předtím ho v roku 1440 pozvala matka Ladislava Pohrobka královna Alžběta, aby jako nejvyšší královský hejtman chránil zájmy jejího nezletilého syna. Tehdy ovládl území od Váhu do Tater a sídlil v Košicích. Dohromady s přestávkami působil na území Slovenska 22 let. Na trenčínské hradní skále je mu věnován reliéf, jímž sochař František Ducháč-Vyskočil v r. 1921 nahradil původní reliéf Vítězné Hungarie z r. 1915.

logo    Oddych v „prvorepublikovém“ stylu v lázních Darkov
Lázně Darkov, a.s., v Karviné patří mezi nejstarší jodové lázně v Evropě s více než 150letou tradicí (založeny 1867). Specializují se na léčbu pohybového, nervového a oběhového ústrojí, na nemoci kožní a gynekologické, stavy po úrazech, operacích, cévních mozkových příhodách i popáleniny. Pozůstávají ze dvou léčebných zařízení: původních historických lázní s parkovým areálem a moderního rehabilitačního sanatoria. Relaxační pobyty obohatila nabídka stylového „prvorepublikového pobytu“ v dobově zařízeném pokoji s původními procedurami a stravovacím menu.

logo    Řetězec lázeňských hotelů a resortů Royal Spa
Rodinný řetězec Royal Spa, a.s., se sídlem v Luhačovicích zastřešuje lázeňské hotely a resorty ve čtyřech lokalitách: hotel Royal v Mariánských Lázních, dále přímo v Luhačovicích hotel Miramare a vily Antoaneta a Valaška, sirnaté lázně v Ostrožské Nové Vsi a ve Velkých Losinách termální lázně, termální park a wellness hotel Diana. Síť tak umožňuje širokou nabídku léčebných i relaxačních pobytů podle individuální potřeby.

logo    Nejmenší a nejklidnější lázně na každé srdce
Historie Konstantinových Lázní v západních Čechách sahá do roku 1566, kdy se zachoval zápis o lokalitě Smraďák. S využitím pramene s páchnoucí vodou však začal až kníže z Löwensteinu, jehož křestní jméno je zachováno v názvu lázní. Pětice místních pramenů vyniká zejména mimořádně vysokým obsahem oxidu uhličitého, co Léčebné lázně Konsantinovy lázně, a.s., využívají například při léčbě onemocnění onkologických, oběhového, nervového a pohybového ústrojí nebo diabetu.

logo    Prezentace českých a moravských léčebných lázní
Velvyslanectví ČR v Bratislavě ve spolupráci s agenturou CzechTourism, Ministerstvem pro místní rozvoj ČR a Svazem léčebných lázní ČR představilo deset významných lázeňských společností působících od západních Čech (Karlovy Vary, Kontantinovy Lázně, Teplice v Čechách) až po blízkost slovenských hranic (Luhačovice, Lednice, Ostrožská Nová Ves, Karlova Studánka, Velké Losiny) s cílem poskytnout informace o možnostech a novinkách v oblasti léčebných a oddychových pobytů i pro slovenskou klientelu. Svaz léčebných lázní sdružuje lázeňské společnosti působící ve 30 lázeňských lokalitách.

KPČK    Program Kruhu přátel české kultury
Kruh přátel české kultury zve v úterý 3. prosince v 16 hod. do kina Mladosť (Hviezdoslavovo nám.) na pravidelné setkání na konci roku s promítáním hudebního programu s českými a moravskými písničkamia koledami. Kompletní program a další informace KPČK publikuje na své webstránce kpck.sk.

foto: Ing. L. Bábíček    Předvánoční tvořivé dílny nebudou!
Tradiční předvánoční Tvořivé dílny letos, žel, nebudou, přestože se výbor ČSB pokusil z organizačních důvodů nalézt náhradní řešení. Všem, kdo jste si toto populární odpoledne pro děti i dospělé s výtvarníky oblíbili, se omlouváme. Loňské předvánoční Tvořivé dílny připomínají fotografie Ing. Ladislava Bábíčka v našem fotoarchivu.

foto z pozvánky    Tradiční Vánoční koncert ČSB
Český spolek Bratislava organizuje tradiční Vánoční koncert, letos ve středu 11. prosince v 18 hod. v Moyzesově síni na Vajanského nábr. 12 vystoupí Sbor dětí a mládeže při Filharmonii Brno Kantiléna. Koncert se uskuteční s finanční podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín a MZV ČR.

foto: Ing. L. Bábíček    Tradiční předsváteční posezení na závěr roka
Na závěr roka v úterý 17. prosince v 17 hod. připravil výbor Českého spolku Bratislava v rámci Kulturních večerů tradiční předsváteční posezení se vzpomínkami na letošní aktivity a volnou besedou o činnosti spolku v roce následujícím. Na minulém setkání v prosinci 2018 všechny přítomné překvapila nečekaná návštěva nového velvyslance pana Tomáše Tuhého (viz fotoarchív).

foto z pozvánky    Výstava k výročí Sametové revoluce
Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism Slovensko a Bratislava-Staré Město zvou na výstavu fotografií pod názvem „Studentské vteřiny sametu v Olomouci“. Výstava v Zichyho paláci na Venturské ul,. v Bratislavě se koná pod záštitou velvyslance ČR T. Tuhého při příležitosti 30. výročí Sametové revoluce a přibližuje atmosféru listopadových dní 1989 na Palackého univerzitě. Součástí vernisáže 13. listopadu bude beseda s autorem, dále fotografem prof. Jindřichem Štreitem a bývalým rektorem prof. Josefem Jařabem. Výstava potrvá do 27. prosince 2019.

   
  • > > > archiv starších zpráv, pozvánek a zajímavostí
  • TOPlist

    NK ČR v dubnu 2008 vybrala tuto stránku do projektu WebArchiv.

     

    © jv 2004

              © Obsah těchto stránek lze použít výlučně s označením zdroje: cesi.sk