logo ČSB                                   ČnS

Vítejte na informační stránce Českého spolku Bratislava

Český spolok Bratislava (ČSB) je nepolitické občanské sdružení obyvatel Slovenské republiky hlásících se k českému, moravskému a slezskému původu, jejich rodinných příslušníků a dalších sympatizantů bez ohledu na státní občanství (viz Stanovy). Pod názvem „Spolek Čechů na Slovensku" vznikl v roce 1993 (viz Z historie spolku) jako nejstarší organizace české a moravské národnostní menšiny v SR, v následujícím roce se s místními pobočkami v dalších slovenských městech transformoval na regionální organizace Českého spolku na Slovensku... (celý text O nás)

Český spolek Bratislava zve ve středu 11. prosince na Vánoční koncert ČSB: v Moyzesově síni Filozofické fakulty Univerzity Komenského vystoupí Kantiléna – Sbor dětí a mládeže při Filharmonii Brno.

foto: Ing. L. Bábíček    Staronovou předsedkyní ČSB je Ing. Dagmar Večerná
Ve středu 4. prosince se poprvé po Konferenci Českého spolku Bratislava sešel výbor ČSB, aby v souladu se Stanovami ČSB zvolil ze svého středu nového předsedu spolku. Všichni členové výboru (na fotografii) se shodli a požádali předsedkyni Ing. Dagmar Večernou, aby tuto funkci vykonávala i nadále.


foto: Obec Slovákov v ČR    Blahopřejeme naší člence k udělení Ceny Matěje Hrebendy
Od roku 1997 uděluje Obec Slovákov v ČR Cenu Mateja Hrebendu každý rok dvěma významným osobnostem z ČR a SR . Letos poprvé ocenění dostala výtvarnice a také členka Českého spolku Bratislava Eva L. Bachratá „za výrazný prínos k pestovaniu vzájomnosti medzi Čechmi a Slovákmi a za formovanie vzájomne prospešných vzťahov medzi Českou republikou a Slovenskou republikou“.

foto: Môj bar    Pozvánka do kavárny s uměleckou výzdobou
Manželé Bachratí zvou do kavárny/čajovny Môj bar na ul. Dobrovičova 13 v Bratislavě, jejíž výzdobu interiéru až do poloviny ledna tvoří arttexy (předtím artprotisy) a plstěné obrazy Evy L. Bachraté. Podobným způsobem chtějí autoři této myšlenky představit v těchto prostorách i další výtvarníky, architekty a jiné umělce spojené s touto čtvrtí.

foto: NPÚ    Zámek Lysice u Brna láká stále více návštěvníků ze Slovenska
Slovenské zastoupení CzechTourism uspořádalo pro slovenské novináře píšící o cestovním ruchu zájezd na státní zámek Lysice nedaleko Brna, kde pro ně kromě prohlídky zajímavých interiérů zejména z 19. a začátku 20. století, ale i unikátních sbírek z několika kontinentů čekal i zážitkový program s vlastnoruční výzdobou vánočních stromků. Zajímavostí z oblasti IT je zřejmě nejstarší zmínka o počítači („Poczitacicz“) datovaná na kamenné desce rokem 1660. Zájezd ukončila večeře v exkluzivní restauraci Signature v Popůvkách u Brna.

ČC    Nový internetový projekt Českého centra
„Zaujíma Vás, akí českí hostia budú v najbližšom období na Slovensku? ... Sledujte spolu s nami aktuálny program českých podujatí na Slovensku,“ těmito slovy České centrum v Bratislavě od poloviny listopadu uvádí nový internetový projekt „České stopy“. Za pozornost stojí, že kromě odkazů na webové stránky českých institucí v Bratislavě nový „rozcestník“ obsahuje i rubriku „Krajanské spolky“, ta však zatím odkazuje jen na stránku velvyslanectví. Zavádějící je také informace o tom, že „Česi žijúci na Slovensku sa združujú v troch záujmových spolkoch“, přitom na našem portálu jich evidujeme více než deset, podobně jako oficiální registr Ministerstva vnitra SR.

foto z pozvánky    Český malíř na terase Bratislavského hradu
Do 3. ledna 2020 je v Galerii na západní terase Bratislavského hradu otevřena výstava převážně monumentálních obrazů Ivana Bukovského (* 1949 Praha) pod názvem „Život“. Do Vánoc lze návštěvu galerie spojit s předsvátečními trhy na této terase. galerie je otevřena každý den kromě pondělí od 12 do 18 hod.

foto z pozvánky    Tradiční Vánoční koncert ČSB
Český spolek Bratislava organizuje tradiční Vánoční koncert, letos ve středu 11. prosince v 18 hod. v Moyzesově síni na Vajanského nábr. 12 vystoupí Sbor dětí a mládeže při Filharmonii Brno Kantiléna. Koncert se uskuteční s finanční podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín a MZV ČR.

Památník koncem r. 2009    Výročí zásadního rozhodnutí o soše TGM
V úterý 8. prosince 2009 Místní zastupitelství Bratislava - Staré Město přijalo rozhodnutí o úpravě Památníku čs. vzájemnosti před budovou SNM. Památník byl odhalen v roce 1988 k 70. výročí vzniku ČSR, přičemž na pylonu byl umístěn lev s historickým znakem republiky od prof. B. Kafky jako pozůstatek z bývalého památníku M.R. Štefánika. V souvislosti s obnovením sochy M.R. Štefánika v nové čtvrti Eurovea byla socha lva sejmuta s podmínkou, že bude vyřešena nová podoba památníku před muzeem. Skupina odborníků navrhla na  snížený pylon umístit kopii sochy prvního čs. prezidenta T.G. Masaryka od Ladislava Šalouna z depozitu Městského muzea (původně byla ve foyer jedné z bratislavských prvorepublikových bank).

SND    Barytonista světového jména začínal v SND
Operní barytonista a hudební pedagog Otokar Kraus (10. prosince 1909 – 28. července 1980 Londýn) po studiích v Praze a Miláně debutoval v brněnské opeře, ale krátce na to se stal hlavním barytonistou Slovenského národního divadla (1936-39). Skutečného věhlasu však dosáhl až po nuceném odchodu po roce 1939 do Velké Británie, kde s úspěchem vystupoval až do roku 1973.

L. Snopek    Slovácký sochař spojil život se Slovenskem
Sochař, medailér a pedagog, národní umělec Ladislav Snopek (10. prosince 1919 Mařatice – 4. října 2010 Bratislava) vystudoval legendární sochařsko-kamenářskou školu v Hořicích a AVU, kde krátce působil jako asistent. Od roku 1950 přišel na katedru monumentálního sochařství VŠVU do Bratislavy, od roku 1958 vedl odbor modelování na SVŠT. Mezi jeho nejznámější díla patří Památník francouzským partyzánům na vrchu Zvonica u Strečna, pomník Dušana Jurkoviče na nábřeží v Bratislavě, socha Martina Benky, pomník SNP v Martině a další.

ČSnS    Závěr oslav 10. výročí ČSnS v roce 2004
Slavnostním vánočním koncertem v Moyzesově síni Slovenské filharmonie v Bratislavě vyvrcholily 11. prosince 2004 celoslovenské oslavy 10. výročí vzniku ČSnS. Na úvod koncertu promluvil nový velvyslanec ČR v SR dr. Vladimír Galuška, poté okolo 40 zástupců RO a MK ČSnS převzalo čestná uznání ČSnS, ve druhé části vystoupilo Ženské trio a Ženský sbor ČSnS z Košic. Nikdo tehdy netušil, že za necelého půl roku se ČSnS rozpustí (transformuje) na samostatné lokální spolky. Česká beseda o slavnosti podrobně informovala v č. 1/2005.

J. Smyčková    Životní jubileum vzácné dámy
Operní zpěvačka Jarmila Smyčková (14. prosince 1929 Poštorná) vyrůstala v Brně a prvních jedenáct divadelních let začínala v Opavě, nakonec však spojila svůj život jako koloraturní soprán se Slovenským národním divadlem, v nemž byla sólistkou v letech 1966 až 1988. Český spolek Bratislava, jehož je dlouholetou členkou a pro nějž dodnes obětavě organizuje hudební programy, jí přeje hodně zdraví a životních sil. Její medailon přinesla Česká beseda v č. 12/1999.

J. Abrhám    Představitel nejznámějšího číšníka má se Slovenskem hodně společného
Herce Josefa Abrháma (14. prosince 1939 Zlín) pojí se Slovenskem zajímavé okolnosti. Vnuk evangelického faráře a spisovatele Jozefa Hollého z kádrových důvodů začínal dráhu jako dělník v cihelně, znárodněné ve Zlíně jeho rodičům, odkud přešel do Pozemních staveb Bratislava, kde už nebyl synem majitele cihelny, ale dělníkem. V Bratislavě také začal studovat herectví na VŠMU, odkud přestoupil na DAMU do Prahy. Jeho dramatické životní osudy připomněla ČB v č. 1/2004.

foto: Ing. L. Bábíček    Tradiční předsváteční posezení na závěr roka
Na závěr roka v úterý 17. prosince v 17 hod. připravil výbor Českého spolku Bratislava v rámci Kulturních večerů tradiční předsváteční posezení se vzpomínkami na letošní aktivity a volnou besedou o činnosti spolku v roce následujícím. Na minulém setkání v prosinci 2018 všechny přítomné překvapila nečekaná návštěva nového velvyslance pana Tomáše Tuhého (viz fotoarchív).

foto z pozvánky    Výstava k výročí Sametové revoluce
Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism Slovensko a Bratislava-Staré Město zvou na výstavu fotografií pod názvem „Studentské vteřiny sametu v Olomouci“. Výstava v Zichyho paláci na Venturské ul,. v Bratislavě se koná pod záštitou velvyslance ČR T. Tuhého při příležitosti 30. výročí Sametové revoluce a přibližuje atmosféru listopadových dní 1989 na Palackého univerzitě. Součástí vernisáže 13. listopadu bude beseda s autorem, dále fotografem prof. Jindřichem Štreitem a bývalým rektorem prof. Josefem Jařabem. Výstava potrvá do 27. prosince 2019.

socha ve Svitu    Výročí vzniku Svitu
V prosinci 1934 začala firma Baťa provozovat Pokusnou stanici na výrobu umělého hedvábu „Baťove závody Batizovce“ na pozemcích, jež na jaře 1934 Tomáš Baťa odkoupil od obce Veľká. Provozovna se stala základem velkého závodu na výrobu umělých vláken i současného města Svit (původní název osady Baťovce se neujal, název Svit se objevil poprvé v r. 1936, statut města získalo v roce 1962). Název bývá odvozován od zkratky „Slovenská viskózová továrna“, jazykovědci se spíše přiklánějí k výkladu, podle něhož slovo „svit“ kdysi označovalo nářečové pojmenování stočeného ovčího rouna (a to měly výrobky z umělého vlákna nahradit).

foto: Ing. L. Bábíček    Konference Českého spolku Bratislava
V úterý 26. listopadu se sešli členové Českého spolku Bratislava na Konferenci, která je podle Stanov ČSB nejvyšším orgánem spolku a schází se jednou za dva roky, aby zhodnotila uplynulé období a schválila orgány spolku a hlavní směry činnosti na další období. Na úvod předsedkyně spolku Ing. Večerná uvedla sopranistku Jakubu Šeniglovou, která za klavírního doprovodu prof. Anikó Patkoló zazpívala několik písní a operetních árií A. Dvořáka, F. Lista a dalších. Při této příležitosti odevzdala dokument o Čestném členství organizátorce hudebních programů a bývalé člence SND p. Jarmile Smyčkové za její dlouholetou práci ve spolku. Tyto a další postřehy z jednání konference poskytl Ing. Ladislav Bábíček. Snímky z dalších aktivit najdete v našem fotoarchivu.

logo    Vychází Informační bulletin ČSB č. 3 / 2019
„Vážení přátelé, členky a členové Českého spolku Bratislava, milí sympatizanti. Do rukou dostáváte další letošní bulletin s předpokládaným programem do konce tohoto roku, v němž chceme upozornit na několik změn oproti avizovaným údajům v předcházejícím bulletinu. Věřím, že si z něho vyberete dle svého vkusu a že se spolu uvidíme na našich akcích. Zvlášť připomínám, že v listopadu nás čeká pravidelná konference našeho spolku, na níž budeme hodnotit uplynulé období a volit výbor na další dva roky. Budeme rádi, když i Vy přiložíte ruku k našemu společnému dílu, přihlásíte se nebo navrhnete nové členy našeho výboru, kteří přinesou nové podněty a myšlenky na obohacení naší činnosti v následujícím období. ...“. Těmito slovy začíná Informační bulletin ČSB č. 3/2019, jehož celý obsah si můžete přečíst zde.

foto: J. Výborný    Krajané v Českém domě
Dva dny po slavnostním otevření Českého domu v Bratislavě pozval velvyslanec Tomáš Tuhý na jeho prohlídku zástupce krajanských sdružení nejen z Bratislavy. Na úvod vyjádřil radost, že od schválení projektu uplynulo pouhých šest měsíců a zvlášť ocenil, že jeho otevření se zúčastnili hlavy obou států. Dále upřesnil, že do konce roku se do budovy přestěhují České centrum a CzechTourism, od ledna přibudou zástupci CzechInvest a CzechTrade. Kromě toho podkrovní dvě podlaží bude možné využívat na výstavní a jiné účely i pro potřeby krajanů... (celá fotoreportáž).

obálka    Letecké pohledy na Česko a Slovensko
Český spolek Bratislava finančně podpořil zajímavou obrazovou publikaci vydanou společností CBS k výročí vzniku Československa pod názvem „101+101 leteckých pohľadov na Česko a Slovensko“, v níž je také uvedena zmínka o ČSB. Kromě volného prodeje v knihkupectvích lze omezený počet výtisků zakoupit během našich akcí, a k dispozici je i „listovací“ náhled celé knihy na stránce vydavatele.

KPČK    Program Kruhu přátel české kultury
Kruh přátel české kultury zve v úterý 7. ledna 2020 v 16 hod. do kina Mladosť (Hviezdoslavovo nám.) na hudební promítání pod názvem „S veselými pesničkami do nového roku 2020“. Kompletní program a další informace KPČK publikuje na své webstránce kpck.sk.

   
  • > > > archiv starších zpráv, pozvánek a zajímavostí
  • TOPlist

    NK ČR v dubnu 2008 vybrala tuto stránku do projektu WebArchiv.

     

    © jv 2004

              © Obsah těchto stránek lze použít výlučně s označením zdroje: cesi.sk