logo ČSB                                   ČnS

Vítejte na informační stránce Českého spolku Bratislava

Český spolok Bratislava (ČSB) je nepolitické občanské sdružení obyvatel Slovenské republiky hlásících se k českému, moravskému a slezskému původu, jejich rodinných příslušníků a dalších sympatizantů bez ohledu na státní občanství (viz Stanovy). Pod názvem „Spolek Čechů na Slovensku" vznikl v roce 1993 (viz Z historie spolku) jako nejstarší organizace české a moravské národnostní menšiny v SR, v následujícím roce se s místními pobočkami v dalších slovenských městech transformoval na regionální organizace Českého spolku na Slovensku... (celý text O nás)

ČSB odkládá uspořádání nejbližších akcí na pozdější termín.

logo    Vychází mimořádný Informační bulletin ČSB č. 2 / 2020
„Vážení přátelé, členky a členové Českého spolku Bratislava, milí sympatizanti. V souvislosti s epidemiologickou situací a pokyny státních orgánů výbor ČSB odkládá uspořádání nejbližších akcí na pozdější termín. Konkrétně se jedná o vystoupení lidové hudby Burčáci, které se neuskuteční v úterý 31.3., ani Tvořivé dílny avizované na sobotu 4.4. O náhradních termínech a doufáme i akcích na druhé čtvrtletí Vás budeme včas informovat…“, oznámila předsedkyně ČSB Ing. Dagmar Večerná. Celý obsah Informačního bulletinu ČSB č. 2/2020 lze přečíst zde.


ČSFR    Výročí sporů o „pomlčku“
Zákon z 29. března 1990 určil de facto dva nové názvy naší republiky: v českých zemích a zahraničí se měl používat název Československá federativní republika, ale na Slovensku se spojovníkem Česko-Slovenská federatívna republika. To vyvolalo vlnu nespokojenosti v obou částech federace, označovaný jako „boj o pomlčku“. Novela zákona z 20. dubna 1990, kterou se federální shromáždění dohodlo na novém názvu Česká a Slovenská Federativní republika, situaci částečně upokojila, tzv. „boj o pomlčku“ však předznamenal vývoj událostí, jež vedly k tomu, že nový název společného státu platil jen do konce roku 1992.

J. Wolker    Mladý talent se neúspěšně léčil v Tatrách
Básník Jiří Wolker (29. března 1900 Prostějov – 3. ledna 1924 Prostějov) byl jako představitel proletářské poezie jedním z nejvýraznějších básníků na počátku 20. let 20. století. V Praze, kde studoval práva, navštěvoval i přednášky na filozofické fakultě, byl členem uměleckého hnutí Devětsil a aktivním účastníkem kulturního života. V dubnu 1923 mu diagnostikovali tuberkulózu, v červnu odjel do sanatoria v Tatranské Poliance, odkud ho tři dny před smrtí převezli do rodného města (viz Česká beseda č. 3/2000 a 1/2001.

V. Šebor    Stopy architekta najdeme po celém Slovensku
Architekt Vojtěch Šebor (29. března 1890 Poděbrady – 27. dubna 1968 Poděbrady) působil ve 20. a 30. letech na bratislavském Ministerstvu veřejných prací, jeho prvním projektem byl komplex obytných budov na rohu Vajnorské a Trnavské ul. v Bratislavě s rondokubistickými prvky. Po celém Slovensku zanechal množství škol, ale i kasárna nebo zotavovnu (Počúvadlo). Z dalších budov uveďme například Městský dům v Trenčíně (dnes radnice), v Banské Bystrici vysílač T. G. Masaryka na vrchu Laskomer, další zmiňuje článek v ČB 4/2003. V roce 1939 se musel vrátit do Poděbrad.

pamětní razítko    První lázeňský lékař v Piešťanech
Lékař a balneolog MUDr. František Ernest Scherer (1. dubna 1805 Blatná – 16. března 1879 Piešťany) se po studiu lékařství a farmacie ve Vídni a dvouleté praxi usadil v Piešťanech, kde se stal prvním lázeňským lékařem, založil Vojenský lázeňský ústav a tradici protirevmatické léčby, kterou propagoval i v zahraničí v knize Die heissen Quellen und Bäder zu Pöstény in Ungarn. Medailon mu věnovala Česká beseda v č. 7-8/1999.

Košice    Zakladatel Musica iuvenalis
Hudební pedagog a dramaturg Jan Grünwald (1. dubna 1920 Brno – 18. července 1978 Beskydy) spojil svůj život od r. 1946 s Košicemi, kde byl sbormistrem a později i dramaturgem opery a baletu, dále ředitelem Lidové školy umění (dnes ZUŠ M. Hemerkovej), při níž založil Mládežnický smyčcový orchester Musica Iuvenalis. Kromě dramaturgie opery a baletu se věnoval také překladům operních libret a tvorbě scénické hudby.

Bratislava    Všestranný kulturní pracovník
Obchodník a vydavatel Bohuslav Bezděk (1. dubna 1880 Uherský Ostroh - 11. srpna 1955 Bratislava) si v Bratislavě otevřel obchod s knihami, keramikou a vyšívkami, později majitel vydavatelství a galerie, vyučoval společenskou výchovu, propagoval turistiku, po 2. světové válce pracoval v Městském muzeu.

J. Šnejdárek    Čestný občan města Zvolen
Generál Josef Šnejdárek (2. dubna 1875 Napajedla - 13. května 1945 Casablanca, Maroko) organizoval čs. legie ve Francii, po válce vedl boje na Slovensku proti maďarským oddílům a v letech 1925-32 byl zemským vojenským velitelem na východním Slovensku a Podkarpatské Rusi. V roce 1934 mu bylo uděleno čestné občanství Zvolena. Byl také iniciátorem prvního památníku M. R. Štefánikovi na místě letecké tragédie v Ivance při Dunaji.

Pamětní tabule    Výročí Jaroslava Kaisera
Spisovatel, překladatel, textař a učitel Jarko Elen (vl. jm. Jaroslav Kaiser, 5. dubna 1895 Komárov u Berouna – 20. dubna 1978 Bratislava), nedokončil vysokoškolské technické studium v Praze a v r. 1919 (zřejmě i pod vlivem tvorby oblíbeného básníka A. Heyduka) odešel na Slovensko, kde pracoval nejdříve v železárnách, později jako učitel ve Spišské Nové Vsi, Topoľčanech, Seredi, Komárně, Ľubietové, Martině, v letech 1928-38 byl ředitelem měšťanky v Senci, později v Bratislavě. Od začátku pobytu na Slovensku psal pod pseudonymem Jarko Elen do literárních časopisů básně, povídky i dramatické žánry, později se začal věnovat jako překladatel i autor zejména libretám k operám, operetám a zpěvohrám, napsal a přeložil i několik set textů k tanečním písním.

foto    Vítězslav Hálek a Slovensko
Básník, novinář, prozaik a literární kritik Vitězslav Hálek (vl. jm. Vincenc, 5. dubna 1835 Dolínek u Kralup nad Vltavou – 8. října 1874 Praha) působil jako domácí učitel, než se začal plně věnovat literatuře a kulturní činnosti. Pobyt na Slovensku ho inspiroval k veršům v povídce Goar a zejména dílu Děvče z Tater. Ještě více byl spojen ze Slovenskem jeho syn Ivan, oběma věnovala Česká beseda vzpomínku v č. 4/2005.

Cyril a Metoděj na obraze A. Muchy 1886    Výročí svatého Metoděje
Arcibiskup moravský Svatý Metoděj (813 nebo 815 Soluň – 6. dubna 885 Velehrad?) se svým mladším bratrem Konstantinem (827 Soluň – 14. února 869 Řím) byl vyslán byzantským císařem Michalem III. na pozvání velkomoravského knížete Rostislava šířit křesťanství. Spolu vytvořili nejstarší slovanské písmo hlaholici, položili základy staroslověnské liturgie. Do 19. století se jejich památka připomínala 20. března, podle legendy však na Velkou Moravu dorazili 24. května 863 (11. května podle juliánského kalendáře), až při příležitosti tisicíletí jejich příchodu papež Pius IX. určil jejich svátek na 5. července.

foto: Ing. L. Bábíček    Vzpomínka na T. G. Masaryka
Jen nevelké množství krajanů a veřejnosti si přišlo 7. března 2020 uctít památku prvního československého prezidenta k jeho pomníku na Náměstí T. G. Masaryka v Bratislavě, a to přestože byla sobota a že organizátoři – Městská část Bratislava – Staré Město a Velvyslanectví ČR – slíbili rozšíření programu o vystoupení pěvěckého sboru. I mnozí z přicházejícíh se pro jistotu ubezpečovali, zda vzpomínkové shromáždění nebylo z důvodu preventivních epidemiologických opatření zrušeno… (celá fotoreportáž zde). Snímky z dalších aktivit najdete v našem fotoarchivu.

logo    České centrum ruší ohlášené akce
V souvislosti s opatřeními individuální a kolektivní ochrany a prevence vůči šíření virového onemocnění vydalo Ministerstvo vnitra SR nařízení o zákazu organizování jakýchkoliv veřejných sportovních nebo kulturních akcí na dobu 14 dní. Akce organizované Českým centrem Bratislava jsou do 24. 3. 2020 zrušeny,“ oznámilo České centrum s tím , že náhradní termíny těchto akcí budou uvedeny na jejich intenetové stránce.

logo    Podporujeme možnost distanční volby
„Vážení krajané, obracím se na vás jménem iniciativy Chceme volit distančně, která vznikla v srpnu 2019 s jediným cílem: Podpořit nově vznikající zákon, který umožní českým občanům v zahraničí volit distančně…“, oslovila Český spolek Bratislava paní Dagmar Straková, ředitelka České školy bez hranic z Bruselu a zakladatelka iniciativy na podporu zákona o distanční volbě. Jak uvádí autoři iniciativy, Česká republika je jedna z posledních zemí Evropské unie, ve kterých není možno volit ve volbách distančně tradiční cestou - dopisem zaslaným poštou - ani digitálně. Důsledkem toho statisíce občanů ČR, kteří by chtěli volit, nevolí, protože je to pro ně prostě a jednoduše časově i technicky příliš náročné. ČSB tuto iniciativu podpořil, zejména ve prospěch krajanů na celém Slovensku.

foto: prakovce.sk    Svatoludmilská tradice na Slovensku
V roce 2020 pokračuje projekt Svatá Ludmila 1100, který se věnuje i v zahraničí připomenutí si výročí 1100 let od zavraždění svaté Ludmily na hradišti Tetín, jehož hlavní oslavy proběhnou v roce 2021 v Čechách. Sv. Ludmila je patronkou rodin, první českou i slovanskou světicí, jejíž jméno nesou kostely či instituce skoro po celém světě,“ upozornil ve svém dopise Zvláštní zmocněnec pro krajanské záležitosti Mgr. Jiří Krátký, M.A. (celý text zde). Ludmila ze Pšova (asi 860 – 15. září 921 Tetín) byla manželkou přemyslovského knížete Bořivoje I., s nímž přijala křesťanskou víru, a matkou jeho dvou následovníků na trůnu Spytihněva a Vratislava, jehož ovdovělá manželka Drahomíra údajně dala Ludmilu zaškrtit. Podle dostupných informací (a potvrzuje je to geoportál na stránce projektu www.svataludmila.cz) je na Slovensku jediný kostel zasvěcený této patronce Čech, matek a učitelů, a to v obci Prakovce na východním Slovensku (a hotel Sv. Ludmila ve Skalici).

foto: Ing. L. Bábíček    Dojmy z Malajzie
Cyklus Kulturních večerů v roce 2020 otevřel v úterý 28. ledna tajemník výboru ČSB Jiří Výborný, který všem přítomným popřál hodně zdraví a úspěšný rok, a odevzdal slovo dalšímu členu výboru Ing. Jaroslavu Knížovi, který připravil besedu na téma „Náš člen po návratu z Malajzie“. Vysvětlil, že díky svému synovi a jeho rodině strávil s nimi dva týdny na ostrově Lankgawi, kde se jeho syn Peter zúčastnil v říjnu 2019 běhu Ironman a kde se mu podařilo ve své kategorii vybojovat umístění na prestižním stejnojmenném závodě na Havaji letos v říjnu… (celá fotoreportáž zde). Snímky z dalších aktivit najdete v našem fotoarchivu.

   
  • > > > archiv starších zpráv, pozvánek a zajímavostí
  • TOPlist

    NK ČR v dubnu 2008 vybrala tuto stránku do projektu WebArchiv.

     

    © jv 2004

              © Obsah těchto stránek lze použít výlučně s označením zdroje: cesi.sk