logo ČSB                                   ČnS

Vítejte na informační stránce Českého spolku Bratislava

Český spolok Bratislava (ČSB) je nepolitické občanské sdružení obyvatel Slovenské republiky hlásících se k českému, moravskému a slezskému původu, jejich rodinných příslušníků a dalších sympatizantů bez ohledu na státní občanství (viz Stanovy). Pod názvem „Spolek Čechů na Slovensku" vznikl v roce 1993 (viz Z historie spolku) jako nejstarší organizace české a moravské národnostní menšiny v SR, v následujícím roce se s místními pobočkami v dalších slovenských městech transformoval na regionální organizace Českého spolku na Slovensku... (celý text O nás)

Na sobotu 22. června Český spolek Bratislava připravil poznávací zájezd na vernisáž výstavy výtvarníků českého a moravského původu v rámci projektu Banská Štiavnica – město kultury, spojený s prohlídkou pamětihodností města.

foto: Ing. J. Bukovjan    Červnový poznávací zájezd na Moravu
Na sobotu 8. června připravil ČSB další poznávací zájezd na Moravu, tentokrát na trase Nový Jičín a zámek Kunín. Několik záběrů z úspěšné akce poslal Ing. Jan Bukovjan.. Naše aktivity organizujeme s finančním přispěním Fondu na podporu kultúry národnostných menšín a MZV ČR. Snímky z dalších aktivit najdete v našem fotoarchivu.


foto: J. Výborný    Náměstí T. G. Masaryka v Bratislavě
„Konečně,“ znělo opakovaně ve čtvrtek 13. června vyzdobeným prostorem před Slovenským národním muzeem. Sen, o němž se na tomto místě hovořilo už několik desetiletí, se nakonec přece jen stal skutečností. Prostor na části Vajanského nábřeží je od 15. června oficiálně pojmenován Náměstí T. G. Masaryka, čímž se Bratislava připojila k množství měst světa, kde jméno prvního československého prezidenta drží už dlouhá léta ve vážnosti. Fotopostřehy ze slavnostní události nabízíme v našem fotoarchívu. Snímky z dalších aktivit najdete v našem fotoarchivu.

z pozvánky    Pozvánka na výstavu
Do 28. července je v Horácké galerii v Novém Městě na Moravě otevřena výstava pastelů naší členky výtvarnice Evy Linhartové Bachraté pod názvem „Tóny léta“. Galerie sídlí v prostorách bývalého renesančního zámku na Vratislavově náměstí a v letní sezóně je otevřena od úterý do neděle (s výjimkou státních svátků) v době od 9 do 17 hodin.

KPČK    Program Kruhu přátel české kultury
Kruh přátel české kultury zve v čevnu na dvě projekce do kina Mladosť (Hviezdoslavovo námestie): V úterý 11. června v 16 hod. na film „Dva týdny štěstí“ z roku 1940 (režie Vladimír Slavínský, od jehož úmrtí uplyne 70 let). Týden nato v úterý 18. června v 16 hod. se bude promítat film „Hotel pro cizince z roku 1966 (režie Antonín Máša) jako vzpomínka na herce Petra Čepka k 25. výročí jeho skonu. Kompletní program a další informace KPČK publikuje na své webstránce kpck.sk.

MZV ČR    Výročí krajanských kontaktů s MZV ČR
Až 21. června 1994 byl ustanoven Ministerstvem zahraničních věcí ČR samostatný Odbor pro krajany a nevládní styky, jehož prvním ředitelem se stal dr. Petr Kolář, který se 1. října 1994 v Bratislavě poprvé setkal i s představitelem tehdejšího Českého spolku na Slovensku Ing. Petrem Stahlem, s nímž jednal o záměrech slovenských krajanů a podpoře jejich aktivit ze strany MZV ČR. Odbor dnes působí pod názvem Oddělení zvláštního zmocněnce pro krajanské záležitosti.

erb olomoucké diecéze    Z písaře uznávaným uherským a evropským diplomatem
Jan Filipec (1431 Prostějov – 17. nebo 28. června 1509 Uherské Hradiště) pocházel z rodiny řemeslníka, ale už jako písař moravského zemského správce projevil nevšední nadání a znalosti, díky nimž ho uherský král Matyáš Korvín jmenoval varadínským biskupem (Oradea), a jeho služeb využívali Korvínův syn Jan nebo Vladislav Jagellonský, v jejichž službách procestoval řadu evropských zemí, aby řešil královské zásnuby i mírová jednání. Jako správce olomouckého biskupství podporoval kostely (např. farský sv. Michala ve Skalici), kláštery i tiskárny. I jeho zásluhou se čeština ve středověku používala v korespondenci několika panovnických dvorů.

V. Fischer, foto L. Pákozdy    Jubileum Václava Fischera
„Dvojí občanství by mělo být úplnou samozřejmostí mezi Českou republikou a Slovenskem,“ uvedl podnikatel v oblasti cestovního ruchu a letecké dopravy, pozdější senátor, ing. Václav Fischer (22. června 1954 Praha) v rozhovoru pro Českou besedu č. 5/1999. Na Slovensku rovněž podporoval kulturní aktivity a charitativní projekty ve prospěch dětí z dětských domovů.

B. Štiavnica    Výstava českých a moravských výtvarníků v Banské Štiavnici
Český spolek Bratislava ve spolupráci s manžely Bachratými připravil další výstavu výtvarníků českého a moravského původu, žijících na Slovensku pod názvem „Pozdrav českých výtvarníků Banské Štiavnici – městu kultury 2019“. Na vernisáž 22. června organizuje turistický zájezd spojený s prohlídkou pamětihodností města (sraz v 7 hod na parkovišti na Šancové ul., účastnický poplatek 5 € lze uhradit na akci 30.4.). Výstava volně navazuje na úspěšnou loňskou výstavu k 100. výročí vzniku ČSR a 25. výročí ČSB v Bratislavě. Vernisáž v budově Berggericht Slovenského banského muzea na Nám., sv. Trojice se uskuteční v 16 hod. Ve středu 26. června v 16 hod. se koná komentovaná prohlídka výstavy. Výstava potrvá do 6. července. Naše aktivity organizujeme s finančním přispěním Fondu na podporu kultúry národnostných menšín a MZV ČR.

plakát    Písně nejen první republiky
V rámci Hudebních večerů připravil ČSB na úterý 25. června vystoupení smíšeného sboru Animatus z Pezinka s českými, moravskými a slovenskými písněmi 30. až 70. let 20. století. Koncert ve společenském sálu Csemadok začne v 17 hod. Naše aktivity organizujeme s finančním přispěním Fondu na podporu kultúry národnostných menšín a MZV ČR.

pozvánka    Výstava fotografií členů českých spolků
Předseda Českého spolku v Žilině Ing. Svatopluk Pach zve na výstavu fotografií členů českých spolků na Slovensku, která je až do konce června instalována ve spolupráci s „Československým kulturním centrem“ ve výstavním prostoru „Galerie na půdě“ v Muzeu Podhradí naproti zámku v Buchlovicích. Výstavy, vyhlášené vloni ke 100. výročí vzniku ČSR, se zúčastnilo devět autorů z pěti Českých spolků v SR.

záhlaví    Pozvánka na odhalení pamětní tabule
„Vážení členovia českých spolkov na Slovensku, po vzniku Československa v roku 1918 sa začal proces príchodu českých vojakov a vzdelancov na Slovensko. V oblasti východného Slovenska sa aj z nich sformovala skupina, ktorá sa významnou mierou zaslúžila o objavy a prieskum v Jasovskej jaskyni. Pri tejto príležitosti sa slovenskí a českí jaskyniari rozhodli odhaliť pamätnú tabuľu, ktorou sa uctí pamiatka týchto nadšencov, ktorí venovali svoj voľný čas a energiu prieskumu podzemia,“ napsal nám předseda Slovenské speleologické společnosti Peter Holúbek ze Slovenského muzea ochrany přírody a jeskynářství v Liptovském Mikuláši a přiložil dobový záznam. Odhalení se uskuteční ve středu 3. července 2019 ve 13 hod.

JM    Brno a jižní Morava na začátku letní turistické sezóny
Novinky a zajímavosti letošního roku v Brně a na jižní Moravě, kde návštěvníci ze Slovenska, jsou dlouhodobě nejpočetnější, prezentovali v Bratislavě zástupci Jihomoravského kraje a jeho metropole. Jedním z letošních lákadel je nabídka festivalů všech žánrů, od současného baletního festivalu Dance Brno (do 24.6.) až po cyklus koncertů před velkým mezinárodním festival Janáček Brno 2020. Červenec bude vyhrazen festivalu Mendel je..., připomínajícímu odkaz světoznámého vědce, akcí srpna je pravidelná Velká cena motocyklů. Jižní Morava zve na folklorní festivaly nebo turistické a cyklostezky podél Dyje a Moravy.

foto: Ing. J. Bukovjan    Čeští sadovníci na Slovensku
V rámci pravidelných Kulturních večerů ČSB v úterý 28. května uspořádal přednášku Ing. Ivana Šembery, CSc., na téma „Čeští sadovníci na Slovensku 1918-1948“, kterou – jak v úvodu připomenul – prezentoval vloni na setkání v Luhačovicích. Zvláště se věnoval osobnostem, jejichž dílo v podobě zámeckých parků, arboréta nebo městské zeleně je dodnes uznávané, jako byli V. Strnad (Topoľčianky), J. Krupička (Malacky, Veľké Leváre, Stupava, Palárikovo), J. Mišák (Mlyňany, Bratislava), prof. dr. F. Nábělek (Botanická zahrada v Bratislavě) nebo E. Šmidt (Janova Ves, Bratislava). Výklad doplnil projekcí fotografií a krátkých filmových dokumentů. Fotografie z akce poskytl Ing. Jan Bukovjan. Snímky z dalších aktivit najdete v našem fotoarchivu.

logo    Bratři Čapkové a Slovensko v létě 1919
V letech 1910 až 1923 MUDr. Antonín Čapek s manželkou Boženou působil jako lékař v lázních Trenčianske Teplice, kam za nimi od roku 1912 jezdili strávit letní měsíce jejich děti Helena, Josef a Karel. V létě 1919 Karel Čapek dokončil komedii Loupežník. Jeho čerstvě ženatý bratr Josef s manželkou Jarmilou přijeli do Trenčianských Teplic na svadební cestu, odkud pokračovali do Vysokých Tater, kde navštívili Štrbu, Smokovce a Tatranskou Lomnici, výstup na Rysy jim překazil sníh, zamýšlený výlet na Téryho chatu překazila přítomnost vojenské posádky (boje s Maďarskem). O vztahu bří Čapků ke Slovensku psala Česká beseda v č. 12/1998, 7-8/2002 dvakrát, 5/2005 a 7-8/2006.

foto: Ing. Ladislav Bábíček    Tvořivé dílny „Chraňme přírodu“
ČSB připravila na sobotu 7. září ve 14 hod. program pro děti i dospělé „Tvořivé dílny“ na téma Chraňme přírodu v areálu Klepáč, VIII. mlýn na Vydrici, Železná Studnička (Cesta mládeže 5). Podobný program se s úspěchem uskutečnil už přede dvěma lety za účasti výtvarníků Evy a Radka Bachratých, pod jejichž vedením děti vyráběly draky a figurky z kaštanů a jiné ozdobné drobnosti, jak na svých snímcích zaznamenal Ing. Ladislav Bábíček. I letos prosíme účast dětí nahlásit předem na tel. 0908 814 880 z důvodu zabezpečení výtvarného materiálu a občerstvení. Naše aktivity organizujeme s finančním přispěním Fondu na podporu kultúry národnostných menšín a MZV ČR.

Bučovice, foto: NPÚ    Poznávací zájezd na jižní Moravu
Na sobotu 14. září ČSB připravuje další poznávací zájezd, tentokrát na trase Hrad Buchlov, zámek Bučovice a Archeopark Pavlov. Sraz bude v 6.45 hod. na parkovišti na Šancové ul., účastnický poplatek 6 € (nečlenové 8 €) lze uhradit na akci 25. 6. Snímky z předcházejících zájezdů najdete v našem fotoarchivu. Naše aktivity organizujeme s finančním přispěním Fondu na podporu kultúry národnostných menšín a MZV ČR.

   
  • > > > archiv starších zpráv, pozvánek a zajímavostí
  • TOPlist

    NK ČR v dubnu 2008 vybrala tuto stránku do projektu WebArchiv.

     

    © jv 2004

              © Obsah těchto stránek lze použít výlučně s označením zdroje: cesi.sk