logo ČSB                                   ČnS

Vítejte na informační stránce Českého spolku Bratislava

Český spolok Bratislava (ČSB) je nepolitické občanské sdružení obyvatel Slovenské republiky hlásících se k českému, moravskému a slezskému původu, jejich rodinných příslušníků a dalších sympatizantů bez ohledu na státní občanství (viz Stanovy). Pod názvem „Spolek Čechů na Slovensku" vznikl v roce 1993 (viz Z historie spolku) jako nejstarší organizace české a moravské národnostní menšiny v SR, v následujícím roce se s místními pobočkami v dalších slovenských městech transformoval na regionální organizace Českého spolku na Slovensku... (celý text O nás)

Program ČSB je přerušen do ukončení protipandemických opatření!

logo    Vychází Mimořádný informační bulletin ČSB – duben 2021
„Vážení přátelé, vzhledem k tomu, že kromě obvyklého oslovení a přání zdraví Vás nemůžeme potěšit žádnou novou optimistickou zvěstí, nezbývá nám než se vám připomenout touto cestou. Pandemie přetrvává, ne na všechny se zatím dostalo vakcíny, takže jestli nám nepomohou modlitby v otevřených chrámech (jak doporučuje jeden z našich osvícených ministrů), budeme i v dubnu s naším bulletinem v ruce čekat na dny příští. Světlo na konci tunelu jistě je, nevíme ale, jak je tunel dlouhý. Nebudeme opakovat, že na lepší časy jsme – tedy výbor ČSB – připraveni,“ píše se v dalším Mimořádném Informačním bulletinu, který opět připomíná významná výročí z českých dějin a doporučuje některé knižní novinky.


SND    Autor „Slovenského kvítí“
Tenorista, kapelník a skladatel Julius Bochníček (12. dubna 1871 Praha – 17. června 1951 Praha) po studiu hudby v Praze začínal jako varhaník, klavírista a dirigent, později se věnoval studiu zpěvu v Mnichově. Působil v mnoha divadlech od Štětína, přes Liberec, Prahu, Plzeň a Brno, odkud v roce 1902 zavítal na pohostinské vystoupení v Bratislavě. Později vystřídal další evropské scény, na nichž vystupoval pod pseudonymem Laubner. Složil operetu Maharadžův miláček a množstvi dalších skladeb, mezi jinými Slovenské kvítí: směs nejvybranějších písní lidu slovensko-slováckeho pro piano na dvě ruce, op. 34.

O. Černý    Vzpomínka na zakladatele Týdnů zahraničních Čechů
Dr. Oldřich Černý (12. dubna 1926 Praha – 9. listopadu 2013 Praha) byl po únoru 1948 vyloučen ze studia práv a odešel do exilu. Ve Washingtonu byl spoluzakladatelem Československé společnosti pro vědy a umění a ve všestranné podpoře kontaktů s bývalou vlastí pokračoval i po přesídlení do Ženevy, kde jako právník pracoval v OSN. Po Sametové revoluci se všestranně se zasazoval o zlepšení vztahů české společnosti a krajanů ve světě. V r. 1999 mu prezident Václav Havel propůjčil Řád Tomáše Garrigua Masaryka za vynikající zásluhy o demokracii a lidská práva. V roce 2007 navštívil Bratislavu s delegací krajanů v rámci prologu k Týdnu zahraničních Čechů v Praze (foto z otevření výstavy v Galerii Ardan).

foto    Významný houslař
Houslař Osvald Jiří Willmann (13. dubna 1911 Michalkovice u Ostravy – 4. dubna 1969 Bratislava) je považován za nejvýznamnějšího houslaře 20. století na Slovensku a jeho nástroje jsou registrovány kromě ČR a SR v dalších deseti zemích celého světa. Řemeslu se vyučil v Přerově u F. Březiny a A. Gally, s nímž v roce 1926 odešel do Košic. Po obsazení Košic koncem 30. let převzal pobočku dílny svého mistra v Bratislavě, kde už zůstal až do konce života. Ve 30. letech a krátce i po válce získával zkušenosti a materiál v Schönbachu/Lubech u Chebu. Léta 1954 až 1965 jsou označována za vrchol jeho tvorby, kdy vytvořil 99 mistrovských houslí, 17 viol a 11 violoncel (celkově přes 200 nástrojů, z toho čtyři kompletní smyčcová kvarteta).

B. Štiavnica    Průkopník krajinné ekologie začínal jako profesor v Banské Štiavnici
Geobotanik RNDr. Rudolf Mikyška (13. dubna 1901 Praha – 19. ledna 1970 Praha) po gymnáziu v Hradci Králové a lesnické školy v Písku vystudoval zeměpis a přírodopis na Univerzitě Karlově a jako středoškolský profesor působil v letech 1926-32 v Učitelském ústavu v Banské Štiavnici, následně do roku 1939 na gymnáziu v Novém Městě nad Váhom. Běhěm pobytu na Slovensku se věnoval mapování vegetace nejen v okolí Banské Štavnice, ale i Kremnických vrchů, Vtáčnika, Poľany nebo Bílých Karpat, o čem publikoval řadu odborných studií. Za války působil jako středoškolský profesor v Plzni, po ní Náchodě a Praze, až se stal vědeckým pracovníkem akademie věd a je považován za průkopníka oboru dnes nazývaného krajinná ekologie.

foto    Věnoval se mapám i jezerům Slovenska
Uznávaný geograf a kartograf profesor RNDr. Karel Kuchař (15. dubna 1906 Praha – 16. dubna 1975 Praha) vystudoval geografii a přírodopis na Univerzitě Karlově. Habilitační prací „Jezera východního Slovenska a Podkarpatské Rusi“ z roku 1935 se stal nejmladším docentem Přírodovědecké fakulty. Krátce na to publikoval odborný článek o jezerech ve Vysokých Tatrách. Byl redaktorem Čs. národního i vojenského atlasu, inicioval soupis starých map, napsal vysokoškolské učebnice kartografie, od roku 1931 se zúčastňoval tvorby veškerých atlasů vydávaných na území ČSR, včetně školních a cestovních. Meziválečná mapa Vysokých Tater se dočkala reedicí ještě po válce. V 50. letech publikoval studii „Lazarova mapa – nejstarší mapový obraz Slovenska“.

PF UKF    Vychoval generaci přírodovědců a ochránců přírody
Vysokoškolský pedagog a ekolog prof. Josef Gazda (17. dubna 1901 Kovalovice u Kojetína – 10. května 1989 Nitra) po studiu pracoval jako středoškolský profesor v Hustopečích a Příbrami. Od roku 1928 na Slovensku na gymnáziích ve Spišské Nové Vsi, Trenčíně a Michalovcích. V roce 1935 nastoupil na gymnázium v Nitře a tomuto městu už zůstal věrný. Po válce přednášel na Pedagogickém institutu (později Pedagogické fakultě) geologii, mineralogii a petrografii s důrazem na ochranu přírody, byl autorem řady publikací na toto téma, zasloužil se o vyhlášení přírodních rezervací v okolí Nitry – Vtáčnik, Zoborská lesostep, Lupka a Žibrica. Vychoval novou generaci přírodovědců a ochránců přírody.

foto: ČB    Spoluzakladatel mezinárodního sochařského sympozia Vyšné Ružbachy
Sochař Olbram Zoubek (21. dubna 1926 Praha – 15. června 2017 Praha) vystavoval na Slovensku dvakrát už v 60. letech. V jeho dílech dominuje figurální plastika a reliéfní tvorba, uznávanán byl i jako restaurátor kamenných soch. portrétní V roce 1965 patřil mezi zakladatele Mezinárodního sochařského sympozia v travertinovém lomu v sousedství lázní Vyšné Ružbachy. Česká beseda mu věnovala medailon v č. 4/2001.

logo    Informace ke sčítání lidu v ČR
Velvyslanectví ČR v Bratislavě upozorňuje na informace ke „sčítání lidu v ČR, které se uskuteční online v době 27. 3. - 9. 4. 2021. Sčítání lidu je povinné a týká se všech osob, které mají v ČR hlášen trvalý pobyt. Naopak se netýká občanů ČR, kteří nemají v ČR trvalý pobyt.“ Veškeré další informace jsou zveřejněny na webové stránce Velvyslanectví ČR v Bratislavě.

PS PČR    Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR budou v říjnu
Ve dnech 8. a 9. října 2021 se v České republice uskuteční volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Zastupitelský úřad ČR v Bratislavě v této souvislosti upozorňuje, že „podle ustanovení §3 odst. 2 zákona č. 247/1995Sb., budou volby probíhat i mimo území České republiky, a to ve zvláštních stálých volebních okrscích. Na území Slovenské republiky budou volby probíhat na Velvyslanectví České republiky v Bratislavě. Občané České republiky žijící na Slovensku mají možnost se zapsat do zvláštního seznamu voličů vedeného Velvyslanectvím České republiky v Bratislavě (pokud v něm již nejsou zapsáni), a to do 29. srpna 2021. Voliči zapsaní ve zvláštním seznamu voličů vedeném Velvyslanectvím České republiky v Bratislavě, kteří si přejí hlasovat na území České republiky, mohou u tohoto Velvyslanectví podat žádost o vydání voličského průkazu, a to do 6. října 2021. Další podrobné informace jsou zveřejněny na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR".

   
  • > > > archiv starších zpráv, pozvánek a zajímavostí
  • TOPlist

    NK ČR v dubnu 2008 vybrala tuto stránku do projektu WebArchiv.

     

    © jv 2004

              © Obsah těchto stránek lze použít výlučně s označením zdroje: cesi.sk