Archiv aktualit, pozvánek a zajímavostí 2020

K. Havelka    Autor bratislavského PKO pocházel z Brna
Prof. Ing. Dr. techn. Karel Havelka, DrSc. (13. ledna 1900 Brno – 15. září 1970 Bratislava) byl jako stavební inženýr uznávaným odborníkem v oblasti železobetonových konstrukcí. Jako vysokoškolský pedagog v Brně byl v r. 1940 doporučen za profesora SVŠT (dnes STU) v Bratislavě, kde po válce působil ve funkcích děkana fakulty, 1949-50 rektora a později prorektora. Byl autorem projektu PKO a střední školy na Kalinčiakově ul. v Bratislavě, věžového vodojemu v Trnavě.


Středověká Bratislava    „Věčné“ spojenectví protestantů českému povstání nepomohlo
Dne 15. ledna 1620 se v Bratislavě sešli představitelé protestantských stavů z Čech, Moravy, Slezska, Rakouska a Uherska, aby z podnětu sedmihradského knížete Gabriela Bethlena, který podporoval české stavovské povstání z května 1618 a na čele protihabsburské opozice obsadil velkou část horních Uher i samotný Prešpurk (14. 10. 1619) uzavřeli tzv. věčné spojenectví. Následně se však na sněmu v Banské Bystrici v srpnu 1620 nechal zvolit uherským králem a uzavřel příměří s císařem Ferdinandem II., čím nejen přispěl k porážce českého povstání na Bílé Hoře, ale záhy musel opustit i Bratislavu a nakonec uzavřel mír s císařem v Mikulově 6. ledna 1622.

V. Mencl    Průkopník ochrany a obnovy historických památek na Slovensku
Doc. ing. arch., dr. tech. Václav Mencl (16. ledna 1905 Plzeň – 28. července 1978 Sušice) v letech 1928-39 pracoval na Státním referátu na ochranu památek v Bratislavě, zasloužil se o opravu románských a gotických kostelů v Kežmarku, Levoči, Prešově, Banské Štiavnici, Kremnici a Banské Bystrici, konzervaci hradů Devín, Beckov, Trenčín a Spišského hradu. S manželkou byli průkopníky památkové péče na Slovensku. Česká beseda mu věnovala medialon v č. 3/1999, 7-8/2007 a krátkou zmínku v č. 6/2003.

J. Moserová    Vzpomínka na mimořádnou lékařku
Lékařka, spisovatelka, překladatelka, výtvarnice a politička doc. MUDr. Jaroslava Moserová - Davidová, DrSc. (17. ledna 1930 Praha – 24. března 2006) jako specialistka na popáleniny ošetřovala i Jana Palacha. Po revoluci v 90. letech působila jako velvyslankyně, předsedala UNESCO, 1996-96 byla místopředsedkyní Senátu PČR. Krajané v Bratislavě se s ní setkali na besedě v roce 2004.

J. Hála    Važec se stal jeho druhým domovem
Malíř Jan Hála (19. ledna 1890 Blatná – 17. května 1959 Važec) byl prvním českým výtvarníkem, jenž se natrvalo usadil na Slovensku. Od roku 1923 žil ve Važci, kde je mu věnována galerie. Česká beseda mu věnovala vzpomínku hned ve svém prvním čísle, dále potom v č. 3/1998 č. 10/2000 a medailon vyšel také v č. 2/2004.

foto: Môj bar    Pozvánka do kavárny s uměleckou výzdobou
Manželé Bachratí zvou do kavárny/čajovny Môj bar na ul. Dobrovičova 13 v Bratislavě, jejíž výzdobu interiéru až do poloviny ledna tvoří arttexy (předtím artprotisy) a plstěné obrazy Evy L. Bachraté. Podobným způsobem chtějí autoři této myšlenky představit v těchto prostorách i další výtvarníky, architekty a jiné umělce spojené s touto čtvrtí.

KPČK    Program Kruhu přátel české kultury
Kruh přátel české kultury zve v úterý 7. ledna 2020 v 16 hod. do kina Mladosť (Hviezdoslavovo nám.) na hudební promítání pod názvem „S veselými pesničkami do nového roku 2020“. Kompletní program a další informace KPČK publikuje na své webstránce kpck.sk.

Výročí J. Husa    Církev s Husovým odkazem
Církev husitská, dnes Církev československá husitská, vznikla 8. ledna 1920 na schůzi Klubu reformního duchovenstva v Praze jako reakce na postavení katolické církve v předcházející monarchii s cílem pokračovat v tradici reformace s důrazem na husitství. Vznik nové církve byl vyhlášen provoláním „Národu československému“ datovaným 10. ledna, které bylo veřejně čteno při bohoslužbách následující den v kostele sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze. Iniciátorem byl katolický kněz Karel Farský, jenž byl zvolen prvním patriarchou nové církve, oficiálně státem uznané 15. září 1920. O jejím působení na Slovensku psala Česká beseda v č. 2/2002 a 11/2003.

foto: obeczborovice.cz    Život zasvětil výchově mladých houslistů v Košicích
Houslový virtuoz a hudební pedagog Hynek Šubčík (pův. Ignác, 8. ledna 1910 Medlov u Kroměříže – 12. října 1986 Košice) pocházel z muzikantské rodiny, mládí prožil u vojenských kapel, později získal houslové vzdělání na brněnské a pražské konzervatoři. Vyučoval na hudebních školách, ale věnoval se i sólové koncertní a skladatelské činnosti. Po válce působil v orchestru Čs. rozhlasu v Košicích, kde v letech 1960-81 také vyučoval na konzervatoři.

K. Čapek    Karel Čapek a Slovensko
Novinář, spisovatel a dramatik Karel Čapek (9. ledna 1890 Malé Svatoňovice – 25. prosince 1938 Praha) napsal několik děl na Slovensku. Zejména v Trenčianských Teplicích, kde jeho otec MUDr. Antonín Čapek působil v letech 1910-23 jako lékař, později psal například v Tatranské Lomnici nebo na Oravě. O tvorbě bratří Čapků na Slovensku psala Česká beseda v č. 9/1997, 12/1998, č. 7-8/2002, v němž se věnovala i jejich pobytu na Oravě, a také 5/2005 .

K.Kálal    Velký propagátor Slováků
„Prešpurk jeť ráno slovenský, v poledne maďarský a večer německý“, napsal učitel a spisovatel Karel Kálal (9. ledna 1860 Rakov – 4. dubna 1930 Praha), který už od konce 19. století propagoval ideu česko-slovenské vzájemnosti. Aktivní účastník setkání Českoslovanské jednoty v Luhačovicích inicioval I. sjezd přátel Slováků, organizoval aktivity na podporu slovenských studentů, dopisoval do českých i slovenských časopisů, napsal česko-slovenský slovník, přehled slovenských dějin, knihy popisující život pod Tatrami a propagující Slovensko. Spolu s právníkem JUDr. Eduardem Ledererem a básníkem Adolfem Heydukem informovali B. Björnsona o událostech v Černové 1907, díky němuž se poprvé v zahraničí začalo psát o národnostním útlaku slovanského národa pod Tatrami. Česká beseda o něm psala v č. 11/1998 a 1/2007.

Busta od L. Korkoše v bratislavské Rači    Zakladatel průvodcovské činnosti v Bratislavě
Pedagog a spisovatel Vladimír Plicka (10. ledna 1890 Vídeň – 26. června 1965 Bratislava) po učitelském ústavu v Poličce učil ve Znojmě a Výprachticích, další studium na pražské univerzitě však přerušila válka, po níž začal dráhu středoškolského profesora v Bratislavě, kde se také začal věnovat průvodcovské činnosti. V letech 1919-38 přednášel v Osvětovém svazu pro Slovensko, zpracoval učebnici slovenštiny a dějiny literatury „Stručný přehled písemnictví slovenského a českého", 1922-35 vedl kurzy slovenštiny pro učitele na německých školách, sestavil sbírku historických pověstí z celého Slovenska a jmenovitě z Bratislavy, zakladatel organizované průvodcovské činnosti v Bratislavě, ve spisovatelské činnosti se věnoval i historickým tématům (Slovenské hrady I-II).

H. Bartošová    Zakladatelská osobnost slovenského profesionálního operního zpěvu
Sopranistka a první sólistka SND, národní umělkyně Helena Bartošová-Schützová (11. ledna 1905 Budapešť – 8. února 1981 Rychnov nad Kněžnou) vytvořila v letech 1924-1964 na scéně SND v Bratislavě okolo 150 postav. Vzpomínky její dcery Heleny Jurasovové přinesla Česká beseda v č. 3/2005.

A. Adámek    Dohlížel na obnovu Bratislavského hradu
Architekt Arnošt Adámek (11. ledna 1910 Ostrava – 24. ledna 1979 Bratislava) po prvních zkušenostech na rodném Ostravsku působil od r. 1936 v Trenčíně, odkud jeho cesta vedla do Bratislavy, kde tři desetiletí jako středoškolský profesor a ředitel stavební průmyslovky vychovával mladou stavařskou generaci. Nadále však projektoval, v Bratislavě například obytné domy na Šancové a Legionářské ul., nejznámější je však spoluúčast na projektu původního Zimního stadionu a stavební dohled na obnově bratislavského hradu. Zanechal také několik budov v Prešově, Žilině nebo laboratoře TSÚS v Tatranské Štrbě. O jeho tvorbě psala ČB v č. 3/2002.

K. Burian    Tragická oběť holiče
Tenorista Karel Burian (12. ledna 1870 Rousínov u Rakovníka – 25. září 1924 Senomasty) patřil k největším operním osobnostem své doby. Zpěvu se začal věnovat až během studií práv a kariéru začínal v Brně, odkud záhy pronikl na světové scény s více náročnými rolemi, doma ho publikum znalo spíše podle písňových recitálů. Na pódia v Drážďanech, Paříži, Londýně a New Yorku ho pravidelně zvali přední světoví dirigenti. Také psal básně a do češtiny přeložil libreta Wagnerových oper. První sezónu hostoval i v SND, Slovensko se mu však stalo osudné při jarním koncertním turné v roce 1924, kdy po infikovaném poranění u holiče následně zemřel na otravu krve.

foto: ndbrno.cz    Operní kariéru začala v Bratislavě
Operní pěvkyně a hudební pedagožka Marie Hloušková (2. ledna 1895 Čáslav – 29. června 1940 Brno) ze začátku vystupovala jen koncertně, v roce 1919 se stala první učitelkou zpěvu v nové Hudební škole pro Slovensko v Bratislavě, ale po úspěšném debutu ve Slovenském národním divadle v roli Veruny v díle V. Blodka „V studni“ koncem dubna 1920 dala přednost opeře, kde působila v letech 1920 až 1922. Později rok vystupovala v Praze, ale zbytek života spojila s Brnem, kde kromě účinkování v divadle založila také soukromou operní školu.

erb Holíče    Moravský knihtiskař v Holíči
Knihtiskař Jan Hostaša (Hostacha, 2. ledna 1860 Kostelec u Kyjova – 30. července 1894 Holíč) se významně zapsal do dějin města Holíč, kde založil knihtiskárnu spojenou s prodejnou papírnictví, která s podobnými tiskárnami v Senici a Myjavě šířila kulturu a osvětu v regionu dolního Pomoraví. Tiskárna přežila až do znárodnění začátkem 50. let 20. století.

foto z pozvánky    Český malíř na terase Bratislavského hradu
Do 3. ledna 2020 je v Galerii na západní terase Bratislavského hradu otevřena výstava převážně monumentálních obrazů Ivana Bukovského (* 1949 Praha) pod názvem „Život“. Do Vánoc lze návštěvu galerie spojit s předsvátečními trhy na této terase. galerie je otevřena každý den kromě pondělí od 12 do 18 hod.

PF    Pozdrav z Českého centra
Vše nejlepší do nového roku 2020 přeje České centrum (zvětšit).

foto    Blahopřání z CzechTourismu
Bratislavské zastoupení České centrály cestovního ruchu CzechTourism přeje všem krásné Vánoce a šťastný nový rok.

       
  • > > > archív zpráv, pozvánek a zajímavostí z roku 2019